Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Ağalık Hakkı Nedir? Ağalık Hakkı Hakkında Kısaca Bilgi

Ağalık Hakkı Terimi Hakkında Bilgiler

Ağalık HakkıOsmanlıca Terimi Olarak Ağalık Hakkı:
Sipahiler, zeamet sahipleri ve has sahiplerinin, timar, zeamet ve hasları içindeki arazi sahiplerinden birinin ölümüyle mahlül olan arazisini, hakedecek olanlara ihale edeceği sırada alınan verginin adıdır. Alınan vergi, arazinin yerine, verimine, gelirine göre değişmekteydi. İyi bir arazinin 2 dönümünden 1 akçe, orta bir yerin 3 dönümünden 1 akçe, kötü yerin 5 dönümünden 1 akçe alınırdı.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Alaya Binmek: Resmi sıfatı olan şahısların, bayramlarla resmi günlerde yapılan alaylara iştiraklerini ifade eden bir tabirdi. Eskiden alaylara atla iştirak edildiği devam et

  box Ahkam Defteri: Osmanlılarda yasa, yargı ve tüzük niteliğinde olan kararların yazıldığı defter. devam et

  box İmarethane: Fakirlere ve öğrencilere yiyecek dağıtmak için kurulmuş hayır kurumu. devam et

  box Ganimet: Savaşta düşmanlardan alınan her türlü eşya ve gereç. devam et

  box Teşrifat: Protokol. devam et

  box Tahrir: Osmanlı Devletinde yeni fethedilen toprakların mülkiyet ve vergi oranlarını belirlemek amacıyla yürütülen yazım işlemi. devam et

  box Kalem: Osmanlılarda resmi evrakı hazırlayan ünite katiplerin çalıştığı yer. devam et

  box Liberalizm: Serbestlik, özgürlük ve serbestliği esas olan siyasi ve ekonomik düzen. devam et