Eğitim Sitesi

Ağa Paşa Nedir? Ağa Paşa Hakkında Kısaca Bilgi

Ağa Paşa Terimi Hakkında Bilgiler

Ağa PaşaOsmanlıca Terimi Olarak Ağa Paşa:
Vezir olan yeniçeri ağalarına verilen unvandı.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Mütareke: Ateşkes, karşılıklı olarak silah bırakılması. devam et

  box Haznedar: Saray hazinesini bekleyen, yöneten kimse. devam et

  box Ağa: Eskiden yüksek mevki sahipleri hakkında kullanılan bir tabirdi. Bilhassa Tanzimat'tan önceki terminolojide "ağalık" oldukça önemliydi. Yeniçeri ocağı devam et

  box Hisar: Sağlam surlarla çevrili küçük kale. devam et

  box Ahkâm Defteri: Kanunnamelerle, hükümlerin ve nizam mahiyetinde olan kararların, aynen kaydının tutulduğu hususi defterlere verilen isimdi. Kalemlerin (idari daireler devam et

  box Garp Ocakları: Osmanlı Devleti'nde Trablusgarp, Tunus ve Cezayir için kullanılan bir terim. devam et

  box Selef: Önce gelen. devam et

  box Alay Meydanı: Topkapı Sarayı'nda, "orta kapı" ile "babü's-saade" arasındaki sahaya alay meydanı denilmekteydi. Alay meydanın sağ tarafını "matbah-ı amire" kaplamakt devam et