Eğitim Sitesi

Ağa Divanı Nedir? Ağa Divanı Hakkında Kısaca Bilgi

Ağa Divanı Terimi Hakkında Bilgiler

Ağa DivanıOsmanlıca Terimi Olarak Ağa Divanı:
Yeniçeri ağasının reisliği altında toplanan meclisin adı idi. Bu meclise ocak büyükleri katılır ve burada ocakla ilgili işler görüşülürdü.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Bimarhane: Akıl hastanesi.(Tımarhane) devam et

  box Akça Tahtası: Sarrafların, idari kalemlerin kisedarların ve resmi dairelerdeki veznedarların para saymak için kullandıkları tahtanın adıydı. Tahtanın ucu hariç, ken devam et

  box Serdar-ı Ekrem: Orduya başkumandanlık ettiği zaman sadrazama verilen unvan. devam et

  box Müzakere: Bir konuyla ilgili görüşme, danışma. devam et

  box Tedris Görevi: Eğitim-Öğretim görevidir.Bu görevi müderris, muâllim gibi kişiler yürütürdü. devam et

  box Akâr: Gayrimenkullerden kirâ yoluyla sağlanan gelir. devam et

  box Şeyh: Tekke başkanı, tarikat lideri. devam et

  box Baltacı: Sarayda harem muhafızlarına verilen ad. / Seferler sırasında askeri birliklerin önünde giden ve yolların kapanmasına neden olan ağaçları kesen eli bal devam et