Eğitim Sitesi

Ağa Bölüğü Nedir? Ağa Bölüğü Hakkında Kısaca Bilgi

Ağa Bölüğü Terimi Hakkında Bilgiler

Ağa BölüğüOsmanlıca Terimi Olarak Ağa Bölüğü:
Yeniçeri ocağında önemli bir yere sahip olan "İstanbul Ağası"nın odasına verilen addı. Acemi oğlanları için Fatih Sultan Mehmet tarafından yapılan odaların otuz birincisi İstanbul Ağası'nın odasıydı. Ağa bölüğü, önceleri bir bölükken sonraları acemi oğlanları çoğalınca bir bölük 9 bölüğe çıkarılmıştı.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Akça Tahtası: Sarrafların, idari kalemlerin kisedarların ve resmi dairelerdeki veznedarların para saymak için kullandıkları tahtanın adıydı. Tahtanın ucu hariç, ken devam et

  box Şifahane: Hastahane. devam et

  box Dizdar: Osmanlı'da kale kumandanı. devam et

  box Sermimar: Mimarların başı, baş mimar. devam et

  box Küttab: Katipler, Defterdar ve Nişancıya bağlı kalemlerde çalışan memurlar. devam et

  box Kasabbaşı: Sarayda hizmet gören kasabların başı.(Kethüdayı Kassaban) devam et

  box Arâzi-i mahmiyye: Geliri (rakabesi) Hazineye ait bulunan araziden koru, mer'a, yol, pazar yerleri gibi halkın gereksinimlerine ayrılmış yerler. devam et

  box Derbentçi: Sınırda bulunan kaleleri, yolları koruyan görevli, Hristiyan olanlarına da Martolos denirdi. devam et