Eğitim Sitesi

Ademi Merkeziyet Sistemi Nedir? Ademi Merkeziyet Sistemi Hakkında Kısaca Bilgi

Ademi Merkeziyet Sistemi Terimi Hakkında Bilgiler

Ademi Merkeziyet SistemiTarih Terimi Olarak Ademi Merkeziyet Sistemi:
Siyasal iktidara ( merkeze ) ait genel hizmetlerden bir bölümünü merkezden bağımsız ama merkezin denetimi altında yapan federal devlet sistemidir.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Şovenizm: Değişik ırklar ve uluslar arasında kendi ırkını ve ulusunu üstün görme temeline dayalı aşırı ulusçuluk akımı. devam et

  box Gazi: İslam inanışına göre din uğruna yapılan kutsal savaşlara (cihat) katılanlara verilen addır. devam et

  box Monoteizm: Tektanrıcılık. devam et

  box Kutsal Emanetler: Topkapı Sarayında, hazine dairesinde saklanan Hz. Mu-hammet'e, Kabe'ye ve İs-lam inanışında saygın olan bazı kişilere ait olan eşyalardır. Bu eşyalar devam et

  box Papa: Roma Katolik Kilisesi'nin, kardinaller meclisince seçilen, Vatikan'da oturan ve Hz. İsa'nın vekili sayılan başkan.Katoliklerin ruhanî lideri. En büyük devam et

  box Göçebe: Bir yerde kalıcı olarak yerleşmiş olmayıp mevsime veya başka koşullara bağlı olarak yer değiştiren topluluk. devam et

  box Sadak: Sırtta taşınan ok çantası. devam et

  box Yurt: Yer, memleket, ülke. devam et