Eğitim Sitesi

Adem-i vüsuk Nedir? Adem-i vüsuk Hakkında Kısaca Bilgi

Adem-i vüsuk Terimi Hakkında Bilgiler

Adem-i vüsukHukuk Terimi Olarak Adem-i vüsuk:
Gerçek olmamak

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Akd-i mezbur: Sözü geçen akit, anlaşma, sözleşme devam et

  box Bi-haseb-il verase: veraset nedeniyle; verasetten doğma devam et

  box Arâzi-i Öşriye: ürününden onda bir Devlet payı alınan ve üzerinde her türlü mülkiyet tasarrufları bulunan arazi. devam et

  box İfadat: Sözler devam et

  box Mera: bir veya birkaç köy veya beldeye ayrı ayrı veya ortak olarak,hayvanları otlatmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edi devam et

  box Hapsen Tazyik: Bir kimseyi ifasına mecbur olduğu hususu yapmaya icbar için kanuni salahiyete binaen hapsetmektir. devam et

  box Ordino: 1-Bir poliçenin arkasına yazılan havale emri, 2- Tüccarın malını gümrükten çekebilmesi için vapur kumpanyasından yük konşimentosuna karşılık veril devam et

  box Hak: Hukuk düzeni tarafından şahıslara tanınmış olan yetkiler, hukuken korunan yarar. devam et