Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Adem-i Merkeziyet Nedir? Adem-i Merkeziyet Hakkında Kısaca Bilgi

Adem-i Merkeziyet Terimi Hakkında Bilgiler

Adem-i MerkeziyetHukuk Terimi Olarak Adem-i Merkeziyet:
Yerinden yönetim.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Bey'i: satım; satma; satış; satılma; devam et

  box Süreli İcap: Bir kimsenin, belli bir süre bağlı olmak niyeti ile beyan ettiği icap. devam et

  box Âmme hükmî şahsiyeti: Kamu tüzel kişiliği devam et

  box Müteselsil: Birbirini izleyen, zincirleme, dayanışmalı, ardı ardına. devam et

  box Müdahalenin men'i: Taşınır veya taşınmaz bir mala karşı yapılan maddi elatma veya sataşmanın, ayni hakka dayanılar devam et

  box Taahhüdü İhlal: Borclunun haciz zaptında borcu kabul ve ödemeyi taahhud edip, tahhüdünü yerine getirmemesi. devam et

  box İnd-el-hâce: Lâzım olduğu; gerektiği zaman devam et

  box Sefir: Elçi, Büyükelçi devam et