Eğitim Sitesi

Adem-i İştirak Nedir? Adem-i İştirak Hakkında Kısaca Bilgi

Adem-i İştirak Terimi Hakkında Bilgiler

Adem-i İştirakHukuk Terimi Olarak Adem-i İştirak:
Katılmamak

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Müessir: tesir eden; etkili; tesirli devam et

  box Abesle iştigal etmek: Boş şeylerle uğraşmak. devam et

  box Yed: el ;elinde bulundurma devam et

  box İflas Masası: İflas eden kişi veya kuruluşun alacak ve borçlarını belirlemeye ve bunları düzenlemeye yetkili birim. devam et

  box İradi Şekil: Kanunun şekle bağlanmadığı bir sözleşmenin, taraflarca, belli bir şekle uyularak yapılmasının kararlaştırılması. devam et

  box Düplik Dilekçesi: Davalının davacının replik dilekçesine verdiği cevap. devam et

  box Tezyinat: süslemeler devam et

  box Yargı: Hukuk kurallarının bağımsız ve tarafsız mahkemelerce belli bir olaya uygulanmasıdır. devam et