Eğitim Sitesi

Adcılık (nominalizm) Nedir? Adcılık (nominalizm) Hakkında Kısaca Bilgi

Adcılık (nominalizm) Terimi Hakkında Bilgiler

Adcılık (nominalizm)Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Adcılık (nominalizm):
Genel kavramların bireysel varlıklar gibi birer varlıkları olmadığını, onların birer sesten, addan ibaret olduğunu savunan felsefi görüş.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Normal Davranış: Belirli doğal ve toplumsal ortamlarda, dıştan ve içten gelen belirli şiddet ve süredeki uyaranlara, insanın alışılagelen, düzgün, doğru, kurala uygun devam et

  box Alt Karşıt Önermeler: Özne ve yüklemleri aynı olan iki tikel önermenin niteliklerinin farklı olması. devam et

  box Anaerkil: Toplumsal yönetim gücünün kadının elinde toplandığı durum. Tüm toplumsal kurum ve kuruluşlarda (aile, devlet, kamu kurumları ve iktisadi işletmeler…) devam et

  box Estetik Tavır: Sanatla uğraşan, ondan anlayan kişinin sanat eserine karşı gösterdiği tavır veya tepki. devam et

  box Temsil: Birinin veya bir topluluğun adına davranma. devam et

  box Anarşizm: Kurucusu Proudhon, en tanınmış savunucuları da Bakunin, Kropotkin ve Stirner'dir. Tüm kurumlara (ahlak, hukuk, eğitim, din, ekonomi, siyaset, devlet, devam et

  box Korteks: Beyin kabuğu. devam et

  box Tolere etmek: Hoşgörülü olmak, hata payı bırakmak. devam et