Eğitim Sitesi

Adcılık (nominalizm) Nedir? Adcılık (nominalizm) Hakkında Kısaca Bilgi

Adcılık (nominalizm) Terimi Hakkında Bilgiler

Adcılık (nominalizm)Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Adcılık (nominalizm):
Genel kavramların bireysel varlıklar gibi birer varlıkları olmadığını, onların birer sesten, addan ibaret olduğunu savunan felsefi görüş.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Bilgi Kuramı (teorisi): Sübje (bilen) ile obje (bilinen) arasındaki ilişkiyi inceleyen bilgi felsefesi alanına bilgi kuramı denir. Sübjenin, objeyi incelerken ulaşacağı sonuç devam et

  box Sezgi: Hiçbir araç gerektirmeden doğrudan doğruya bilgi elde etme yetisi. devam et

  box Nötr Korelasyon: İki değişken arasında hiçbir ilişki olmamasıdır. devam et

  box Devalüasyon: 1-Bir devletin ulusal parasının yabancı paralar ve altın karşısında değerinin düşürülmesidir. Yüksek enflasyon yaşayan devletlerin dış borçlarının art devam et

  box Çokçuluk(Pluralizm): Varlıkların, olayların gerçekliğin, hakikatin açıklamasında birden fazla ilkenin temelde bulunduğunu ileri süren öğreti, monizmin zıttı. devam et

  box Sayıştay: Parlamento bütçe ile devlet adına para harcama yetkisini hükümete verir. Sayıştay, hükümetin bu paraları parlamentonun belirlediği alanlara harcayıp h devam et

  box İleriye Ket Vurma: Eski öğrenilen bilgilerin yeni öğrenilenleri unutturmasıdır. Örneğin, arkadaşınızın eski telefon numarası yeni öğrendiğiniz telefon numarasını unuttur devam et

  box Menkul: Taşınır. Bir yerden bir yere taşınabilen (mal). devam et