Eğitim Sitesi

Adab Nedir? Adab Hakkında Kısaca Bilgi

Adab Terimi Hakkında Bilgiler

AdabHukuk Terimi Olarak Adab:
Âdab; Töre; edepler; terbiyeler; utanmalar; yol yordam; yol yöntem.

 

AdabDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Adab:
Adab, edep kelimesinin çoğuludur. Edep, "incelik, kibarlık, iyi davranış" gibi anlamlara gelir. Adab kelimesi dinin gerekli gördüğü ve aklın güzel bulduğu bütün söz ve davranışlardır. Bu kelime, yeme içme adabı, uyuma âdâbı gibi genellikle ... adabı şeklinde kullanılır. Bu durumda kendisinden önce gelen kelimeye ait özel kuralları, incelikleri ve uyulması gereken dinî esasları ifade eder. Her şeyin bir yolu yordamı vardır. İşte adab bu yolu yordamı gösterir.

 

ÂdâbTasavvufi-Tasavvuf Terimi Olarak Âdâb:
Edeb kelimesinin çoğulu olan bu kelime, izlenmesi gereken esaslar, görgü kuralları gibi manaları ihtiva eder.

 

ÂdâbKur’an-ı Kerim Terimi Olarak Âdâb:
Usul, yol, yordam, davranış kaideleri, terbiye.

 

  Benzer Kur’an-ı Kerim Terimleri:

  box Milk: kudret; tasarruf; mülk devam et

  box Meçzum: anlaşılan devam et

  box Hak: Hukuk düzeni tarafından şahıslara tanınmış olan yetkiler, hukuken korunan yarar. devam et

  box Taalluk: ilişiği olma; asılma; ilgi devam et

  box Dilekçe: Bir isteği üst makama ulaştıran yazı, devam et

  box Mehil: süre; önel devam et

  box Bariz: açık; göze çarpan; belirgin devam et

  box Mukayyit: Kayıt işlemlerini yapan kimse devam et