Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Adab Nedir? Adab Hakkında Kısaca Bilgi

Adab Terimi Hakkında Bilgiler

AdabHukuk Terimi Olarak Adab:
Âdab; Töre; edepler; terbiyeler; utanmalar; yol yordam; yol yöntem.

 

AdabDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Adab:
Adab, edep kelimesinin çoğuludur. Edep, "incelik, kibarlık, iyi davranış" gibi anlamlara gelir. Adab kelimesi dinin gerekli gördüğü ve aklın güzel bulduğu bütün söz ve davranışlardır. Bu kelime, yeme içme adabı, uyuma âdâbı gibi genellikle ... adabı şeklinde kullanılır. Bu durumda kendisinden önce gelen kelimeye ait özel kuralları, incelikleri ve uyulması gereken dinî esasları ifade eder. Her şeyin bir yolu yordamı vardır. İşte adab bu yolu yordamı gösterir.

 

ÂdâbTasavvufi-Tasavvuf Terimi Olarak Âdâb:
Edeb kelimesinin çoğulu olan bu kelime, izlenmesi gereken esaslar, görgü kuralları gibi manaları ihtiva eder.

 

ÂdâbKur’an-ı Kerim Terimi Olarak Âdâb:
Usul, yol, yordam, davranış kaideleri, terbiye.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Muâhede: antlaşma; karşılıklı ant içme devam et

  box Müeccel: vadeli; vadeye bağlanmış; zamanı henüz gelmemiş devam et

  box Baliğ: eren; varan; bulan; yetişen; toplam; büluğa; ergin; devam et

  box Tahsilat: Alacakların toplanması veya süresi içinde ödenmeyenlerin yasal yollarla alınması. devam et

  box Müterâfik: beraber bulunan; karışık; birlikte devam et

  box Yıkıcı ve bölücü faaliyet: Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, Devletin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmeyi, temel hak ve hürriyetleri yok etme devam et

  box Berât: rütbe, nişan ve imtiyaz verildiğini bildiren ferman devam et

  box Akit: Bir işi karşılıklı olarak kararlaştırıp üstlerine alan taraflardan her biri; sözleşme veya mukavele yapan. devam et