Eğitim Sitesi

Açil Nedir? Açil Hakkında Kısaca Bilgi

Açil Terimi Hakkında Bilgiler

AçilKimya Terimi Olarak Açil:
RCO- veya ArCO- yapısındaki grupların genel adı.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Dublet: 1-Atomların bileşik oluştururken elektron alarak ya da vererek en dış enerji seviyelerindeki toplam elektron sayısının helyum gibi 2 olması hâlidir. devam et

  box Yalıtkan: Isıyı ve elektrik akımını iletmeyen veya çok az ileten madde. devam et

  box Brönsted asidi: Proton verici. Sulu çözeltilerinde H+ oluşturan asit. devam et

  box Molar çözünürlük: Doygun çözelti hâlindeki maddelerin molar derişimi. devam et

  box Aufbau Kuralı: Elektronların atomdaki orbitallere en düşük enerjili orbitalden başlayarak yerleşmesi kuralıdır. İlk olarak en düşük enerjili 1s orbitalinin dolup, so devam et

  box Teorik verim: Reaksiyon stokiyometrisine göre bir reaksiyondan alınabilecek maksimum ürün miktarı. devam et

  box Depozisyon: Gaz halindeki bir maddenin sıvı hale geçmeden direk katı hale geçmesine depozisyon denir. devam et

  box Enol: 1-Alkinlere civa (II) sülfat eşliğinde su katılarak oluşan kararsız ara ürün. 2-Bir alken molekülünde ikili bağın bulunduğu karbon atomlarından bir devam et