Eğitim Sitesi

Açık Gemiler ve Açıklar Ağası Nedir? Açık Gemiler ve Açıklar Ağası Hakkında Kısaca Bilgi

Açık Gemiler ve Açıklar Ağası Terimi Hakkında Bilgiler

Açık Gemiler ve Açıklar AğasıOsmanlıca Terimi Olarak Açık Gemiler ve Açıklar Ağası:
Tuna'da işleyen gemilere verilen isimdi. Bu gemilerin işlerine bakan memura "açıklar ağası" denilirdi. Bu gemilere neden açık gemiler denildiği tam olarak bilinmese de, Tuna üzerinden başka yerlere gittiklerinden ve uzaklarda çalıştıklarından dolayı böyle söylendiği tahmin edilmektedir.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Darülfünun: Osmanlı Devleti'nde 19. yyda açılan üniversite. devam et

  box Akça Farkı: Sarraflık yapanların, muhtelif devletlerin paralarını veya bir devletin iki çeşit parasını bir diğeriyle değiştirmesi neticesinde ortaya çıkan farka v devam et

  box Abrizci: Mevlevi tekkelerinde abdesthane temizleyicilerine verilen isimdi. Bunlara "ken-nas" da denirdi. Farsça su anlamına gelen "ab" ile yine Farsça dökmek a devam et

  box Miri: Devlete ait. devam et

  box Yesari: Solak, sol elini kullanan. / Yesarizade; Solak kişinin soyundan gelen. devam et

  box Selef: Önce gelen. devam et

  box Tedris Görevi: Eğitim-Öğretim görevidir.Bu görevi müderris, muâllim gibi kişiler yürütürdü. devam et

  box Mahlas: Eskiden bir şiirin son beytinde kullanılması adet olan, şairlerin kullandığı takma ad. devam et