Eğitim Sitesi

Acenta Nedir? Acenta Hakkında Kısaca Bilgi

Acenta Terimi Hakkında Bilgiler

AcentaHukuk Terimi Olarak Acenta:
Ticari mümessil ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak belirli bir bölge içinde daimi bir suretle ticari bir işletmeyi ilgilendiren akidlerde aracılık etmeyi veya bunları o işletme adına yapmayı meslek edinen kimse (TTK 116 vd.)

 

AcentaEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak Acenta:
Aracı kurum ile imzalanan acentalık sözleşmesi çerçevesinde, sermaye piyasası araçlarına ilişkin alım ve satım emirlerinin aracı kuruma iletilmesine ve gerçekleşen emirlerin tasfiyesine aracılık eden bankalardır.

 

AcentaDenizcilik Terimi Olarak Acenta:
Deniz işletmelerinin, gemilerini çalıştırırken limanlardaki bürokrasi işlerinde, gemi ve personelinin ihtiyaçlarını teminde aracı olarak kullandığı anlaşmalı veya temsilci kuruluşlardır.

 

  Benzer Denizcilik Terimleri:

  box Delâlet-i bil'işare: işaret ederek, hatırlatarak gösterme devam et

  box Salâhiyet: yetki; bir davaya bakabilme devam et

  box Bahşetmek: Bağışlamak; sunmak; eriştirmek; vermek. devam et

  box Sürüm: Bir ticaret malının satılır olması. devam et

  box Gars: ağaç dikme devam et

  box Hüviyet: Kimlik devam et

  box Zaruret: Gereklilik, zorunluluk, sıkıntı. devam et

  box Müdahale: Bir dava sonucu verilecek olan kararın, dolaylı olarak etkileyeceği üçüncü kişilerin davaya katılmaları. devam et