Eğitim Sitesi

Acenta Nedir? Acenta Hakkında Kısaca Bilgi

Acenta Terimi Hakkında Bilgiler

AcentaHukuk Terimi Olarak Acenta:
Ticari mümessil ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak belirli bir bölge içinde daimi bir suretle ticari bir işletmeyi ilgilendiren akidlerde aracılık etmeyi veya bunları o işletme adına yapmayı meslek edinen kimse (TTK 116 vd.)

 

AcentaEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak Acenta:
Aracı kurum ile imzalanan acentalık sözleşmesi çerçevesinde, sermaye piyasası araçlarına ilişkin alım ve satım emirlerinin aracı kuruma iletilmesine ve gerçekleşen emirlerin tasfiyesine aracılık eden bankalardır.

 

AcentaDenizcilik Terimi Olarak Acenta:
Deniz işletmelerinin, gemilerini çalıştırırken limanlardaki bürokrasi işlerinde, gemi ve personelinin ihtiyaçlarını teminde aracı olarak kullandığı anlaşmalı veya temsilci kuruluşlardır.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Sarahat: açıklık; netlik; sarihlik; aydınlık devam et

  box Ketmetmek: gizlemek; saklamak; sır tutmak devam et

  box İntihâb: Seçme; seçilme; seçim devam et

  box İnkıta: Kesilme; kesinti; ara verme devam et

  box Medar: dayanak; yardım; elverişli devam et

  box Telemmu: Pırıldama, ışıldama. devam et

  box İaşe: Yaşatma; besleme; geçinme devam et

  box Nispi Butlan: Hukukta kendiliğinden geçersiz olma, kanuna, kamu düzenine, ahlaka aykırılık halidir. İşlem hukuken vardır ama yapıldığı andan itibaren geçersizdir. devam et