Eğitim Sitesi

Abrama Nedir? Abrama Hakkında Kısaca Bilgi

Abrama Terimi Hakkında Bilgiler

AbramaHukuk Terimi Olarak Abrama:
Deniz taşıtlarını yönetme.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Tahavvül: değişme; dönme devam et

  box Yönetim planı: Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre anagayrimenkulün yönetimini düzenleyici hükümler içeren ve bütün kat maliklerini bağlayan sözleşme devam et

  box Nâfıa: bayındırlık işleri devam et

  box Müktesebat: Edinilen, kazanılan bilgiler, edinç, kazanım. devam et

  box Musaddak: tasdikli; onaylı devam et

  box Defter-i hakanî: eskiden taşınmaz mala ilişkin tasarruf işlemlerinin kayıt ve tescil edildiği defter devam et

  box İltisâk: Yapışma; bitişme; kavuşma devam et

  box Tefrik: Ayırma devam et