Eğitim Sitesi

A ile B nin Kartezyen Çarpımı Nedir? A ile B nin Kartezyen Çarpımı Hakkında Kısaca Bilgi

A ile B nin Kartezyen Çarpımı Terimi Hakkında Bilgiler

A ile B nin Kartezyen ÇarpımıMatematik-Geometri Terimi Olarak A ile B nin Kartezyen Çarpımı:
Birinci bileşeni A dan, ikinci bileşeni B den alınarak elde edilen ikililerin kümesidir.

 

  Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

  box Orantı Tablosu: Doğru orantılı niceliklerle ilgili veriler alınarak oluşturulan tablo. devam et

  box İvme: Bir cismin zamana bağlı olarak hızının değişim oranı. devam et

  box Gerektirme: 1- p ise q şartlı önermesinin doğruluk değeri 1 ise bu önerme gerektirmedir. 2- Totoloji (daima doğru) olan koşullu önerme. devam et

  box Parametrik Denklem: Bir eğrinin denklemini sağlayan koordinatları bir parametrenin fonksiyonu olarak ifade eden denklem. devam et

  box Bağımsız Olay: İki veya daha fazla olayın gerçekleşmesinin bir birine bağlı olmaması, bir olayın sonucunun diğer olayın sonucunu etkilememesi. devam et

  box Kat Sayı: Bir niceliğin kaç katı alındığını gösteren sayı, emsal: "5a ifadesinde 5 sayısı a'nın kat sayısıdır.". devam et

  box Negatif Tam Sayılar: Sıfırın solunda bulunan ve sıfırdan küçük olan tam sayılara da negatif tam sayılar adı verilir. Z = {…, -3, -2, -1} kümesine negatif tam sayılar kümes devam et

  box Küçük Çember: Küre kapalı yüzeyi ile kürenin merkezinden geçen düzlemin arakesitidir. devam et