Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

1982 Anayasasının Genel Özellikleri Nedir? 1982 Anayasasının Genel Özellikleri Hakkında Kısaca Bilgi

1982 Anayasasının Genel Özellikleri Terimi Hakkında Bilgiler

1982 Anayasasının Genel ÖzellikleriHukuk Terimi Olarak 1982 Anayasasının Genel Özellikleri:
Genel nitelikte değil daha ayrıntılı hazırlanmıştır. Bu açıdan her iki anayasada kazuist sistemle hazırlanmıştır. Bunun sebebi ise her iki anayasanın da tepki niteliği taşımasıdır dolayısıyla daha ayrıntılı düzenlemeler mevcuttur. Bunun diğer bir sebebi ise siyasi kültürle alakalıdır. Yaşanan siyasal sorunlara daha legalistik çözümler bulmak gerekçesi ile bu sistem kullanılmıştır.82 anayasası 61 'e göre daha kazuist bir karaktere sahiptir. Her iki anayasanın başlangıç kısımları mukayese edilirse 82'ninkinin daha uzun olduğu görülür. Ayrıca 1961 anayasasının 151 madde ve 11 geçici maddesi mevcuttu. Fakat 1982 anayasasının 177 maddesi ve 16 geçici maddesi vardır. Ayrıca 1961 anayasasının herhangi bir maddesine tekabül eden 1982 anayasası maddesi diğerine oranla daha uzun ve ayrıntılı tutulmuştur.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Binaenaleyh: Bundan dolayı, Bunun üzerine devam et

  box Beytülmal: maliye hazinesi devam et

  box Müttefik-un-aleyh: üzerine ittifak edilmiş; anlaşma sağlanmış devam et

  box Hayr (hayır): iyilik; iyi; faydalı iş; yarar devam et

  box Arâzi-i mezrû'a: Ekilen arazi devam et

  box Kesb: çalışıp kazanma; edinme devam et

  box Muğlak: Flu, anlaşılması güç, anlaşılmaz, karışık devam et

  box Mutazammın: Içine alan, üstüne alan; kefil olan; ödemeyi üstlenen devam et