Eğitim Sitesi

1982 Anayasasının Genel Özellikleri Nedir? 1982 Anayasasının Genel Özellikleri Hakkında Kısaca Bilgi

1982 Anayasasının Genel Özellikleri Terimi Hakkında Bilgiler

1982 Anayasasının Genel ÖzellikleriHukuk Terimi Olarak 1982 Anayasasının Genel Özellikleri:
Genel nitelikte değil daha ayrıntılı hazırlanmıştır. Bu açıdan her iki anayasada kazuist sistemle hazırlanmıştır. Bunun sebebi ise her iki anayasanın da tepki niteliği taşımasıdır dolayısıyla daha ayrıntılı düzenlemeler mevcuttur. Bunun diğer bir sebebi ise siyasi kültürle alakalıdır. Yaşanan siyasal sorunlara daha legalistik çözümler bulmak gerekçesi ile bu sistem kullanılmıştır.82 anayasası 61 'e göre daha kazuist bir karaktere sahiptir. Her iki anayasanın başlangıç kısımları mukayese edilirse 82'ninkinin daha uzun olduğu görülür. Ayrıca 1961 anayasasının 151 madde ve 11 geçici maddesi mevcuttu. Fakat 1982 anayasasının 177 maddesi ve 16 geçici maddesi vardır. Ayrıca 1961 anayasasının herhangi bir maddesine tekabül eden 1982 anayasası maddesi diğerine oranla daha uzun ve ayrıntılı tutulmuştur.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Hafriyat: kazı; kazılar; toprak kazma; toprak çıkarma devam et

  box Kuvvei müsellaha: Güvenlik kuvvetleri devam et

  box Appel: İstinaf devam et

  box Muhakeme: yargılama devam et

  box Tampon Bölge: İki devlet arasında, hudut boyunca, askerden arındırılmış toprak parçası. devam et

  box Teşhis: Şahıslandırma, tanıma, bir kimseyi tanıma suretiyle kim olduğunu ortaya koyma, belirleme. devam et

  box Kavâid: kaideler; usuller; kurallar; yasalar devam et

  box Hulûl: (hulul) - gelip çatma; girme; borcun vadesinin gelmesi (hululu vade) devam et