Eğitim Sitesi

1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Nedir? 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Hakkında Kısaca Bilgi

1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Terimi Hakkında Bilgiler

1921 Teşkilat-ı Esasiye KanunuHukuk Terimi Olarak 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu:
(Devletin temel düzeni hakkındaki kanun) Yürürlüğe koyan 1920 de kurulan TBMM.1921'de meclis bu metni yürürlüğe koymuştur.Teknik anlamda anayasa değil. Sadece devletin temel idaresi hakkında maddeler içerir.

1.Madde:Egemenlik kayıtsız şartsız Türk milletinindir.(geleneksel yönetim biçiminden rasyonele geçiştir) Devrimci bir ilke. Padişahı ve saltanatı yok sayar.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Beyn: ara devam et

  box Resmi Senet: Resmi bir makam ve görevlinin, usulüne göre düzenlediği veya onayladığı belge. devam et

  box Hüviyet: Kimlik devam et

  box Davacı: Mahkemeye başvurarak dava açan taraf. devam et

  box Matlab: talep olunan; istenen şey devam et

  box Tashihikarar: Tashih-i karar ; kararın düzeltilmesi devam et

  box İfa: Borçlanılan edimin yerine getirilmesi. devam et

  box Vekaletname: Bir kimsenin vekil olduğunu bildiren noterlikçe onaylanmış belge. devam et