Eğitim Sitesi

1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Nedir? 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Hakkında Kısaca Bilgi

1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Terimi Hakkında Bilgiler

1921 Teşkilat-ı Esasiye KanunuHukuk Terimi Olarak 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu:
(Devletin temel düzeni hakkındaki kanun) Yürürlüğe koyan 1920 de kurulan TBMM.1921'de meclis bu metni yürürlüğe koymuştur.Teknik anlamda anayasa değil. Sadece devletin temel idaresi hakkında maddeler içerir.

1.Madde:Egemenlik kayıtsız şartsız Türk milletinindir.(geleneksel yönetim biçiminden rasyonele geçiştir) Devrimci bir ilke. Padişahı ve saltanatı yok sayar.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Sükna hakkı: bir evde veya evin bir bölümünde oturma hakkı veren kişiye bağlı bir irtifak hakkı; oturma hakkı, bir evde veya evin bir devam et

  box Davayı Nakzen İade Etmek: Bir yargı kararını, yargılama yöntemine ilişkin hükümler bakımından yerinde görmeyip bozarak hükmü veren mahkemeye geri göndermek. devam et

  box Vesayet: Vasi ile temsil edilme hali. Küçük veya kısıtlıların çıkarlarını korumak üzere mahkemece yasal temsilci atanması. devam et

  box Hakkın Kaybedilmesi: Bir hakkın hak sahibinden ayrılması, onun elinden çıkması. devam et

  box Salâhiyet: yetki; bir davaya bakabilme devam et

  box Talimat: Bir yer Savcılığı veya mahkemesinin diğer yer savcılık veya mahkemesinden soruşturma veya dava için bir işlem yapması istemi. devam et

  box Dûn: aşağı; aşağılık; altta; aşağıda devam et

  box Havale: Yollama ödeyicisinin, para, değerli kağıtlar veya benzeri nesneleri, yollayıcı hesabına yollama alıcısına devam et