Eğitim Sitesi

1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Nedir? 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Hakkında Kısaca Bilgi

1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Terimi Hakkında Bilgiler

1921 Teşkilat-ı Esasiye KanunuHukuk Terimi Olarak 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu:
(Devletin temel düzeni hakkındaki kanun) Yürürlüğe koyan 1920 de kurulan TBMM.1921'de meclis bu metni yürürlüğe koymuştur.Teknik anlamda anayasa değil. Sadece devletin temel idaresi hakkında maddeler içerir.

1.Madde:Egemenlik kayıtsız şartsız Türk milletinindir.(geleneksel yönetim biçiminden rasyonele geçiştir) Devrimci bir ilke. Padişahı ve saltanatı yok sayar.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Muâhede: antlaşma; karşılıklı ant içme devam et

  box Müruru zaman: zaman aşımı; bir davanın açılması veya hükmün yerine getirilmesi için kanunen belirli zamanın geçmesi devam et

  box Kira Sözleşmesi: Bir bedel karşılığında bir şeyin kullanılmasının veya ondan yararlanılmasının belli bir süreyle başka bir kimseye bırakılmasıdır. devam et

  box Balotaj: Bir şeçimde adaylardan hiçbirinin kanunun gerekli gördüğü oyu alamamış olması nedeniyle seçim kimsenin kazanamamış olma hali, bu şekilde seçimin sonuç devam et

  box Temyiz: Mahkemelerce verilen kararın, bir üst mahkemece kanun ve usul yönünden incelenmesini sağlayan yasal yol. devam et

  box Hüccet: senet; delil; belge devam et

  box Cevâz: izin; müsaade; caiz olma devam et

  box Mahkum: Mahkûm, hüküm giymiş, hükümlü. Mahkûmiyet kararı kesinleşen sanık. devam et