eğitim sitesi

Z HARFİ İLE BAŞLAYAN MESLEKLER / MESLEKLER ANSİKLOPEDİSİ

Aradığınız meslek hakkında bilgiye ulaşmak için üstten ilgili mesleğin ilk harfini seçiniz.

Meslekler Bilgi Bankası

Meslekler Zabıt Katibi

TANIM Adliyelerde, bölge idare mahkemelerinde, seçim kurullarında, icra dairelerinde kalem işleri, yazışma ve dosyalamanın yapılmasında, duruşma tutanakların düzenlenmesinde, sekreterya hizmetlerinin verilmesiyle ilgili işlerden sorumlu ki... devam et

Meslekler Zeytin İşleme Teknisyeni

TANIM Zeytin mahsulünün işlenmesini, sofralık zeytin ve zeytinyağının teknolojik üretimini kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerinin yapılarak kalitesinin belirlenmesini, sonuçların yorumlanmasını ve doğru karar verebilme becerilerine sahip ol... devam et

Meslekler Zeytincilik Ve Zeytin İşleme Teknolojisi Teknikeri

TANIM Zeytin ve zeytin ürünlerinin (sofralık zeytin, zeytin yağı, prina yağı, sabun, prina) sağlık koşullarına uygun olarak üretilmesini, ambalajlanmasını ve tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapan, ... devam et

Meslekler Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeni

TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda zihinsel özürlü öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir. GÖREVLER Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeninin, zihin özürlü öğrencilere hangi bilgi, beceri, tutum ve... devam et

Meslekler Ziraat Mühendisi

TANIM Tarla bitkileri, endüstri bitkileri, çayır ve meralar, meyvecilik, sebzecilik, bağcılık, biyoteknoloji, ekolojik tarım, bitki hastalıkları ve zararlıları ile bunlarla mücadele yöntemleri, tarımsal yapıların projelendirilmesi ve geliştir... devam et

Meslekler Ziraat Mühendisi (Bitkisel Üretim)

TANIM İyi kaliteli tahıl, sebze, meyve, endüstri ve süs bitkilerinin bilimsel ve ekonomik yöntemlerle yetiştirilmesi alanında çalışan kişidir. GÖREVLER • Bulunduğu yörenin toprak analizini yapar, • Toprağın verimini artırıcı önlemler a... devam et

Meslekler Ziraat Mühendisi (Hayvansal Üretim)

TANIM Ekonomik değeri olan hayvanların üretilmesi, ırklarının iyileştirilmesi, bakımı, beslenmesi ve değerlendirilmesi konularında çalışan kişidir. GÖREVLER Hayvansal üretim alanında yetişen ziraat mühendisi; Ürünlerinden yararlanılan ... devam et

Meslekler Ziraat Mühendisi (Tarım Teknolojisi)

TANIM Tarım alanlarının belirlenmesi, erozyondan korunması, sulanması, tarımda kullanılan her türlü yapının, makine ve enerji türünün belirlenmesi ve üretiminin projelendirilmesi alanında çalışan kişidir. GÖREVLER ... devam et

Meslekler Zoolog

TANIM Hayvanların anatomik ve fizyolojik özelliklerini inceleyen ve onları özelliklerine göre sınıflandıran, çeşitli etmenlerin hayvanlar üzerindeki etkisini araştıran kişidir. GÖREVLER Zoologlar araştırıcı veya uygulayıcı olarak görev ... devam et

Bu kategoride kayıtlı 9 meslek bilgisi bulunmaktadır.