Eğitim Siteleri

J HARFİ İLE BAŞLAYAN MESLEKLER / MESLEKLER ANSİKLOPEDİSİ

Aradığınız meslek hakkında bilgiye ulaşmak için üstten ilgili mesleğin ilk harfini seçiniz.

Meslekler Bilgi Bankası

Meslekler Jeodezi Ve Fotogrametri / Harita / Geomatik Mühendisi

JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ/HARİTA/GEOMATİK MÜHENDİSİ

 

Arazi parçalarının biçim, konum, engebe vb. yönlerden durumunu yerden ve havadan çekilen fotoğraflarla belirleyerek e... devam et

Meslekler Jeofizik Mühendisi

JEOFİZİK MÜHENDİSİ

 

Yeraltında bulunan derin hammadde yatakları ve enerji kaynaklarının yerlerini, kayaların birbirlerine göre konumlarını, fiziksel yöntemler yardımıyla inceleyen kişi... devam et

Meslekler Jeoloji Mühendisi

JEOLOJİ MÜHENDİSİ

 

Yerkürenin başlangıcından bugüne kadar geçirdiği yapısal değişmeleri, yerkabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceleyen, yerleşim al... devam et

Meslekler Jeomorfolog

JEOMORFOLOG

 

Günümüzdeki yer şekillerinden elde edilen verilere dayanarak, geçmişteki yer şekillerinin gelecekteki durumunu açıklayan kişidir.

 

... devam et

Bu kategoride kayıtlı 4 meslek bilgisi bulunmaktadır.