Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Ziraat Mühendisi (Hayvansal Üretim) Hakkında Bilgi

MESLEK: Ziraat Mühendisi (Hayvansal Üretim)

Ziraat Mühendisi (Hayvansal Üretim)

TANIM

 

Ekonomik değeri olan hayvanların üretilmesi, ırklarının iyileştirilmesi, bakımı, beslenmesi ve değerlendirilmesi konularında çalışan kişidir.

 

GÖREVLER

 

Hayvansal üretim alanında yetişen ziraat mühendisi;

Ürünlerinden yararlanılan hayvanların (inek, keçi, koyun, tavuk vb.) verimliliklerinin artırılması yönünde çalışmalar yapar,

Hayvan ırkının iyileştirmek ve damızlık hayvan yetiştirmek, yemlerin besin değerini belirlemek amacı ile araştırmalar yapar,

Hayvanların verimliliklerini artırıcı yöntemler hakkında üreticileri aydınlatır.

 

KULLANILAN ALET

VE MALZEMELER

 

▪ Laboratuarlarda kullanılan çeşitli araç ve gereçler,

▪ Hayvan barınaklarında kullanılan malzeme, araç ve gereçler.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Hayvansal üretimle ilgili ziraat mühendisi olmak isteyenlerin;

▪ Fen bilimlerine özellikle biyoloji ve kimya konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı,

▪ Hayvan üretimine ilgi duyan,

▪ İnceleme ve araştırmaya meraklı, yaratıcı,

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Hayvansal üretim alanında yetişen Ziraat Mühendisleri hem açık havada hem de kapalı ortamda (laboratuar, yem fabrikaları, hayvan yetiştirme çiftliklerinde, araştırma merkezlerinde) çalışırlar.

 

Hayvan yetiştiricileriyle sürekli iletişim halindedirler.

 

Doğrudan hayvancılık işletmelerinde çalışanlar için çalışma ortamı kirli ve havasız olup kokusu rahatsız edecidir.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN

VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek eğitimi, 2003-2004 öğretim yılında programlar birleştirilerek tek Ziraat Mühendisliği adı altında eğitim verilmektedir. Bu dosyadaki bilgiler eğitimin verildiği tarihlerde geçerlidir.

Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı Ziraat Fakültelerinin "Hayvansal Üretim" bölümünde verilmektedir.

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI

OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

▪ Biyoloji,

▪ Kimya,

▪ Fizik,

▪ Matematik.

 

MESLEK EĞİTİMİNE

GİRİŞ KOŞULLARI

 

▪ Lise veya dengi okul mezunu olmak,

▪ Merkezi sistemle yapılan Öğrenci Seçme Sınavı'nda (ÖSS) yeterli "Sayısal (SAY)" puanı almak,

▪ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda "Ziraat Mühendisliği (Hayvansal Üretim) lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

 

Bir yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar, mezun olduğu lisenin kendi alan/kol/bölümleri ile ilgili bir yüksek öğrenim programını tercih ettiklerinde Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP) 0.50 ile çarpılarak Y - ÖSS puanlarına eklendiğinden diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. Ancak, kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların ( örneğin mezun olduğu lisenin Sosyal Bilgiler alan/kol/bölümünü bitiren adayın bir mühendislik programını tercih etmesi gibi) Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP) ise 0.20 ile çarpılmakta, bu durumda ise adayların yerleştirilme şansı azalmaktadır.

 

Arıcılık, Besicilik, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı, Hayvan Yetiştiriciliği, İpek Böcekçiliği, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Sığır Yetiştiriciliği ve Besiciliği, Tarım (2/3 yıllık Eğitim Enstitüsü), Tarımsal Laboratuvar, Tavukçuluk, Yem Teknolojisi ve Hayvan, Besleme ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde "Ziraat Mühendisliği (Hayvansal Üretim) lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ

VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

 

Bölümün laboratuar uygulamaları ve gerekli analizler fakültelerin araştırma laboratuarlarında yapılmaktadır.

 

Hayvanlar üzerinde yapılacak araştırma çalışmalarında, çeşitli araştırma enstitülerinden yararlanılmaktadır.

 

Öğrenciler 3. sınıfta 60 iş günlük staj yapmak zorundadırlar.

 

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Hayvansal üretim bölümünün) eğitim-öğretim planı ile derslerin açıklaması ektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN

BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Ziraat Mühendisliği (Hayvansal Üretim) lisans diploması ve "Ziraat Mühendisi" unvanı verilir ve diplomada bölüm adı belirtilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Ziraat fakültesi (Hayvansal üretim) programını tamamlayanlar Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı çiftliklerde, araştırma merkezlerinde, çeşitli kamu kuruluşu ve işletmeleri ile özel sektöre ait hayvancılık işletmelerinde çalışma olanağına sahiptirler.

 

Ziraat mühendislerinin büyük bir kısmı kamu sektöründe çalışmaktadırlar. Meslek üyelerinin büyük çoğunluğu kendi alanında iş bulamadığından, alanlarının dışındaki işlerde çalışma zorunda kalmaktadır.

 

Meslek elemanlarının iş bulma olanakları devletin tarım politikasına göre azalmakta veya artmaktadır.

 

Meslekte kendini iyi yetiştirmiş, girişimcilik ruhuna sahip olan kişiler kendi çiftliklerini kurmak suretiyle bağımsız olarak çalışma olanağına sahiptirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Eğitim süresince tüm harcamalar öğrenciye aittir.

 

İsteyen öğrenciye Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrenim kredisi verilmektedir.

 

Staj süresince işletmeler öğrenciye bir miktar ücret ödemektedir. Bu ücret işletmelerin ücret politikasına göre değişmektedir.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonrası kazanç çalışılan kurumun statüsüne, çalışma süresine,üstlenilen sorumluluğun derecesine göre değişmektedir. Kamu sektöründe çalışanlar 8. dereceden ve asgari ücretin 2-3 katı düzeyinde ücret almaktadır. Özel sektörde bu ücret kişinin çalıştığı işyerinin büyüklüğüne ve kişinin gösterdiği performansa göre değişmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Üniversitede çalışmak isteyenler araştırma görevlisi olarak göreve başlarlar; akademik çalışmalarında başarılı oldukça yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlük gibi basamaklara yükselme olanağına sahiptirler.

 

Başarılı olanlar işletmelerde yönetici olabilmektedirler.

 

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

▪ Veteriner hekimlik,

▪ Genetik mühendisliği,

▪ Su ürünleri mühendisliği,

▪ Besicilik, arıcılık, kanatlı hayvan yetiştirme teknikerliği.

 

EK BİLGİLER

 

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

 

▪ Meslek elemanları,

▪ 2008 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu,

▪ ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2008,

▪ ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,

▪ Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2008 Kılavuzu,

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

▪ M.E.B. Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği- 2007

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :12733 kez

tags ziraat mühendisi meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Ziraat Mühendisi (Hayvansal Üretim) ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA