Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı Hakkında Bilgi

MESLEK: Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı

Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı

TANIM

 

Bilgisayar sistemleri yolu ile elde edilen bilgileri yönetim ve işletme alanlarındaki sorunların çözümüne uygulayabilen kişidir.

 

GÖREVLER

 

▪ Hedeflere ulaşmak için kısa ve uzun dönemli planlar oluşturur,

▪ Yönetim bilişim sistemleri birimlerinde sistemin alt yapısını planlar,

▪ Sistem için gerekli donanım, yazılım ve personeli belirler ve bunların teminine çalışır,

▪ PC bilgisayar sistemini ve gerektiğinde Network ağ sistemini kurar,

▪ Sistemlerin çalışması sırasında karşılaşılan sorunları ve eksiklikleri saptayarak, çözüm yolları bulur,

▪ Teknolojideki gelişmeleri izleyerek donanım ve yazılımları güncelleştirir,

▪ İşletmelerin veriminin artırılması konularında bilimsel çalışma yapar.

 

KULLANILAN ALET

VE MALZEMELER

 

▪ Bilgisayar donanımı,

▪ Bilgisayar yazılımları,

▪ Büro makineleri,

▪ Büro malzemeleri.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı olmak isteyenlerin;

▪ Üst düzeyde matematiksel düşünme ve analiz yeteneğine sahip,

▪ Bilgisayara ilgi duyan,

▪ Bir işi planlayabilen,

▪ Başkalarını etkileyebilen,

▪ Dikkatli ve sabırlı

kişiler olmaları gerekmektedir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Bu meslekte kişiler genellikle büro ortamında masa başında çalışmaktadırlar.

 

MESLEK EĞİTİMİN

VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi; Üniversitelere bağlı Fakülte ve Yüksek Okulların "Yönetim Bilişim Sistemleri" bölümünde verilmektedir.

▪ Bartın Üniversitesi

▪ Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi,

▪ Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

▪ Boğaziçi Üniversitesi,

▪ Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

▪ Doğu Akdeniz Üniversite Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu,

▪ Girne Amerikan Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi,

▪ Hoca Ahmet Yesevi Uluslar arası Türk-Kazak Üniversitesi,

▪ Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) Fen Edebiyat Fakültesi,

▪ Lefke Avrupa Üniversitesi Ticaret İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri Y.O.

▪ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) Uygulamalı Tek. ve İşl. Y.O.

▪ Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

▪ Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi.

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI

OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

▪ Matematik,

▪ Türkçe,

▪ Yabancı Dil,

▪ Sosyal Bilimler.

 

MESLEK EĞİTİMİNE

GİRİŞ KOŞULLARI

 

Meslek eğitimine başlayabilmek için,

▪ Lise veya dengi okul mezunu olmak,

▪ Yükseköğretim Geçiş Sınavına (YGS) girerek yeterli "YGS-6" puanı ve Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) girerek yeterli "TM-1" puanı almak,

▪ Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim formunda "Yönetim Bilişim Sistemleri" lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Türkçe alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. (Kılavuz Tablo 3A)

Ancak kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansları azalmaktadır.

Meslek Liselerinin; Bilgi İşlem, Bilişim Teknolojileri, Bilgisayar, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Yazılım/Bilgisayar Yazılımı bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, "Yönetim Bilişim Sistemleri" lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

 

Bilgi Yönetimi, Bilgisayar Destekli Yayıncılık, Bilişim- Yönetim, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Genel İşletme, İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, İş İdaresi, İşletme, İşletmecilik, İşletme Yönetimi, Masaüstü Yayıncılık, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Sekreterlik, Yönetim ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde "Yönetim Bilişim Sistemleri" lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ

VE İÇERİĞİ

 

1.yıl: İktisat, İşletme Bilimine Giriş, Muhasebe, Matematik, Hukukun Temel Kavramları, Türk Dili, Atatürk İlke ve İnkılapları, Yabancı Dil, Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Üniversite Kültürü, İşletme Yönetimi, Programlamaya Giriş, Temel Bilgisayar Bilimleri.

2.Yıl: İstatistik, Yönetim ve Organizasyon, Pazarlama İlkeleri, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Yönetim Bilişim Sistemleri, Veri Tabanı Yönetim Sistemi, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Finansal Üretim, Üretim Yönetimi, Kamu Yönetimi, Sistem Analizi ve Tasarım, Yazılım Mühendisliği, Grafik Tasarım.

3.Yıl: Yöneylem Araştırması, Bilişim Hukuku ve Etiği, Görsel Programlama, İşlet.Veri İletişimi ve Bil.Ağları, Web Tasarımı, Borçlar Hukuku, Bil.Donanımı ve Sistem Yazılımı, Genel ve Teknik İletişim, Toplam Kalite Yönetimi, İnternet Programcılığı, Karar Destek Sistemleri, Ticaret Hukuku, Girişimcilik,.

4. Yıl: E-İş ve Elektronik Ticaret, Yapay Zeka, İnsan Kaynakları Yönetimi, Nesne Tabanlı Programlama, Bilgisayarlı Muhasebe, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Çağdaş Yönetim Teknikleri, Bilişim Projesi Yönetimi, Veri Madenciliği, Kurumsal Kaynak Planlaması, Bilişim Sistemleri Güvenliği, Kablosuz Ağlar ve Mobil İletişim, E-Devlet, Seçmeli dersler ile Bitirme Tezi/Ödevi

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN

BELGE DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Lisans Diploması" verilir. Mezunlar "Yönetim Bilişim Uzmanı" unvanı alırlar.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Bilginin eskiye oranla daha kapsamlı olması, çağdaş yöntem ve araçlarla işlenmesi zorunluluğundan dolayı günümüzde bu bölüme giderek artan bir gereksinim vardır. Kuruluşlar varlıklarını sürdürüp gelişmek, kendileri ile ilgili bilgileri üretme saklama, planlama ve değiştirme işlemlerini hızlı ve sağlıklı bir şekilde oluşturmak için bu alanda gelecek bilgileri kullanma zorunluluğu duymaktadır. Bu nedenle mezunlar çeşitli işletmeler ve resmi kuruluşların bilgi işlem merkezlerinde, sistem geliştirme birimlerinde, proje geliştirme bölümlerinde, yazılım şirketlerinde ve danışmanlık bürolarında çalışmakta; Sistem Analisti ve Tasarımcısı, Programcı, Proje Yöneticisi, IT uzmanı, Satış ve Pazarlama Yetkilisi, İnsan Kaynakları Uzmanı gibi pozisyonlarda bulunmaktadırlar.

 

Bu meslekteki kişilere gittikçe artan bir talep olmasına karşın, ülkemizde bu mesleğe sahip kişilerin sayısı da oldukça azdır. Bu sahada işgücü açığı olduğu Devlet Planlama Teşkilatı raporunda da belirtilmiştir. Bu nedenle iş bulma olanakları çok yüksektir.

 

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü mezunlarının çalıştıkları bazı kuruluşlar; Finansbank, Toprak Bank, Microsoft, IBM Türk, Pfizer İlaçları, Arthur Andersen Danışmanlık, Akril Kimya.vb.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı kredi ve yurt imkanlarından yararlanabilirler. Ayrıca kamu ve özel kurumların sağladığı burs olanaklarından yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Kamu kesiminde çalışanlar, Devlet Memurları Yasasına göre, öğrenim düzeylerine uygun olarak teknik hizmetler sınıfından maaş ve yan ödeme alırlar.

 

Özel kesimde çalışanlarda ise ücret, çalışılan firma ve konuma göre değişmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Bu mesleğin Türkiye'de yeni gelişiyor olmasından dolayı, bu konuda henüz somut bir bilgi yoktur. Ancak üniversitelerin ilgili bölümlerince önümüzdeki yıllarda bu meslekte ilerleme olanaklarının yüksek olacağı belirtilmektedir. Ayrıca özel ve kamu kuruluşlarında çalışanlar yönetici asistanı ve yöneticilik kademelerine yükselebilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

▪ Bilgisayar programcısı,

▪ Bilgisayar mühendisi,

▪ İşletmeci.

 

EK BİLGİLER

 

Başkent ve Beykent Üniversitelerinde eğitim burslu ve ücretli olmak üzere iki şekilde verilmektedir. 2000-2001 ders yılında öğretim ücreti yıllık Başkent Üniversitesinde 3240 ABD doları, Beykent Üniversitesinde 2006 yılı için 10.206 YT Lirasıdır. Bu ücretler her yıl değişmektedir. İki taksit (Eylül ve Şubat aylarında) halinde ödenmektedir. Başkent Üniversitesinde öğretim ücretindeki yıllık artışlar bir yıl öncesine göre ABD dolar bazında %7,5'i geçememektedir.(DOĞRU BİLGİ) 2000-2001 öğretim yılı için Başkent Üniversitesi 5 kişi, Beykent Üniversitesi 2006 yılı için 4 kişi burslu öğrenci almıştır. Söz konusu burs öğrenci başarılı olduğu sürece devam etmektedir ve karşılıksızdır. Başkent Üniversitesinde ayrıca öğretim süresi boyunca her akademik yıl sonunda yapılacak değerlendirmeye göre üstün başarı gösteren öğrencilere, o yılı izleyen öğretim yılı için geçerli olmak üzere karşılıksız "Akademik Başarı Bursu" verilir.

 

Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye genelinde ilk beş içinde olanlara bir kereye mahsus "Başarı Ödülü" vermektedir. Ayrıca öğrencinin özel durumuna göre "Gereksinim Bursu", "Yemek Bursu", " Yurt Burs", "Kitap Bursu" adı altında burslar verilmektedir.

 

YARARLANILAN KAYNAKLAR

 

▪ Meslek elemanları,

▪ 2008 ÖSYS Başvuru Kılavuzu,

▪ Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,

▪ Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi ÖSYM Yayınları (Prof. Dr. Y.KUZGUN),

▪ İlgili üniversitelerin internet sayfaları,

▪ İlk Adım Üniversiteye Hazırlık Programı (CD),

▪ MEDAK (Meslek Danışma Komisyonu) üyesi kuruluşlar.

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :3874 kez

tags yönetim bilişim sistemleri uzmanı meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA