Oyun Siteleri

Yönetici - Spor Kulübü HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Yönetici - Spor Kulübü

Yönetici - Spor Kulübü

TANIM

 

Spor hizmet ve faaliyetlerinin yönetiminden sorumlu kişidir.

 

GÖREVLER

 

Yönetim sürecinin çeşitli alanları için geçerli olan planlama, örgütleme, yürütme, eşgüdüm ve kontrol gibi çeşitli görevleri yürütür.

 

Buna göre spor yöneticisi,

? Yönetim mekanizmasını oluşturan ilkeler çerçevesinde mevcut kaynakları (para, zaman, mekan, malzeme, personel gibi) en rasyonel bir şekilde kullanarak teşkilatın amaçlarını gerçekleştirir,

? Çalışanların (sporcular, antrenörler gibi) amaçlarıyla, teşkilatın amaçları arasında uyum sağlar,

? Beden eğitimi ve spor faaliyet programlarının geliştirmesi için personelin sağlanması, denetimi ve spor tesislerinin yönetimini sağlar,

? Sporcu, eğitici, tesis, araç-gereç ve sportif yarışma programları gibi unsurları amaçlara uygun olarak bir araya getirir,

? Sporu yöneten her kademedeki kişi ve kuruluşlarla, kulüplerle, federasyonlar ve okullarla, en üst düzey yöneticilerden her bir sporcuya kadar geniş kitlelerle iletişim kurar,

? Bütçe, antrenör ve personel temini ve seçimi, tesislerin işletilmesi ve yenilerinin yapımı, malzeme alımı ve sportif programlar üretmekle ilgili uzun ve kısa vadeli planlar yapar ve bu planları gerçekleştirmek için rasyonel kararlar alır,

? Sporun özelliklerini dikkate alarak, sporla ilgili kurum ve kuruluşların etkili ve verimli bir biçimde yönetilebilmesi için gerekli bilgileri sağlar ve bu bilgiler ışığında yöntemler geliştirerek bunları uygulamaya koyar,

? Çağın yeniliklerini, teknolojisini ve bilgiyi yönetime uygulayarak teşkilat yapısında, personel düzeninde, kullanılan araç gereç ve yöntemlerde gerekli değişiklikleri yapmak suretiyle etkili bir spor ortamı oluşturur.

 

KULLANILAN ALET

VE MALZEMELER

 

? Kanun, tüzük, yönetmelik,genelge ve talimatlar,

? İletişim araçları (telefon, fax),

? Çeşitli kırtasiye malzemeleri,

? Bilgisayar.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

? Spor yöneticisi olmak isteyenlerin,

? Spora üst düzeyde yetenekli,

? Yönetme ve yönlendirme yeteneğine sahip,

? İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,

? Ekip halinde çalışmaktan hoşlanan,

? Sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekmektedir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Spor yöneticileri çoğunlukla büro ortamında çalışabilecekleri gibi tesislerin kontrolü, sporcu ve diğer teknik elemanların izlenmesi amacıyla açık havada bulunmaları da gerekebilir. Birinci derece insanlarla iletişim kurmayı gerektiren bir meslektir.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN

VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek eğitimi; özel yetenek sınavı sonuçlarına göre aşağıdaki üniversitelere bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının, "Spor Yöneticiliği" bölümlerinde verilmektedir.

 

? Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu),

? Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın),

? Akdeniz Üniversitesi (Antalya)

? Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)

? Ankara Üniversitesi

? Atatürk Üniversitesi (Erzurum)

? Balıkesir Üniversitesi

? Celal Bayar Üniversitesi (Manisa)

? Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas)

? Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

? Çukurova Üniversitesi (Adana),

? Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)

? Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya)

? Ege Üniversitesi (İzmir),

? Erciyes Üniversitesi (Kayseri),

? Fırat Üniversitesi(Elazığ),

? Haliç Üniversitesi (İstanbul),

? İstanbul Üniversitesi,

? Kırıkkale Üniversitesi,

? Kocaeli Üniversitesi,

? Marmara Üniversitesi,

? Muğla Üniversitesi,

? Sakarya Üniversitesi,

? Selçuk Üniversitesi (Konya),

? Trakya Üniversitesi (Edirne),

 

MESLEK EĞİTİMİNE

GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

Lise veya dengi okul mezunu olmak,

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) girip başarılı olmak ve "Spor Yöneticiliği " lisans programı için yeterli ( YGS-5) puanı almak ya da Yükseköğretime Geçiş Sınavında (YGS) herhangi bir puan türünden barajı aşarak başarılı olduktan sonra, ilgili üniversitece yapılacak olan özel yetenek sınavında girmeleri ve başarılı olmaları gerekmektedir. Özel yetenek sınavlarında kişilerin spor becerileri, yetenekleri, teknikleri, hız, çabukluk, güç, performans gibi özellikleri ölçülmektedir. Bu ölçme değerlendirme işlemleri, koşu, uzun atlama, topla oynama, gülle atma ve jimnastik hareketleri yoluyla, eleme yapılarak belirlenmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE

GİRİŞ KOŞULLARI

 

Tercih Bildirim Formunda "Spor Yöneticiliği" lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

 

Spor Lisesi, Spor Meslek Lisesinden mezun olanlar Spor Yöneticiliği programında öğrenim görmek isterlerse ağırlıklı orta öğretim başarı puanları (AOBP) diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir katsayı ile çarpılarak puanlarına eklenmekte ve yerleştirmede öncelik kazanmaktadırlar.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ

VE İÇERİĞİ

 

Eğitim süresi 4 yıldır.

Eğitimin 1. Yılında; Türkçe, Yabancı Dil, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Beden Eğitimi Bilimine Giriş, Genel Jimnastik, İnsan Anatomisi ve Kinesyolojisi, Sağlık Bilgisi, Yönetim Bilimine Giriş, Yaşam Boyu Spor, Ritim Eğitimi ve Dans, Atletizm ve Bireysel Sporlar gibi dersler okutulmaktadır.

2. yılında; Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Gelişim ve Öğrenme, Spor Fizyolojisi, Sporcu Beslenmesi, Artistik Jimnastik, Atletizm, Takım Sporları, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Bilgisayar, Antreman Bilgisi, Spor Kazalarından Korunma ve Rehabilitasyon ve İlk Yardım dersleri okutulmaktadır.

3. yılında; Öğretim Teknolojileri ve Materyal Gelişimi, Psikomotor Gelişim, Fiziksel Uygunluk, Eğitsel Oyunlar, Spor Hukuku, Bireysel Sporlar, Özel Öğretim Yöntemleri, Sınıf Yönetimi, Halkla İlişkiler, Sporda Beceri Öğrenimi, Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor dersleri okutulmaktadır.

4. yılında; Özel Öğretim Yöntemleri, Okul Deneyimi, Rekreasyon, Personel Yönetimi, Öğretmenlik Uygulaması, Rehberlik, Beden Eğitimi ve Sporda Yönetim ve Organizasyon, Spor Yönetimi Uygulaması, Spor Yönetiminde Araştırma ve Proje dersleri okutulmaktadır.

 

Bireysel sporlar, (yüzme, badminton, sportif ritmik jimnastik, güreş, kayak,tenis, dağcılık, masa tenisi, bisiklet) takım sporları (basketbol, hentbol, futbol, voleybol) seçmeli derslerdir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN

BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Lisans Diploması" ve "Spor Yöneticisi" unvanı verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Spor alanındaki teknolojik gelişmeler, bu gelişmeler sayesinde uluslararası organizasyonlarda gözlenen başarılar ve sporun günümüz toplumlarında kazandığı büyük önem bu alandaki yönetimi önemli kılmaktadır.

 

Spor yöneticileri, amatör ve profesyonel liglerdeki spor klüplerinde, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı İl ve İlçe Müdürlüklerinde, kamu ve özel kuruluşlarla ilgili her türlü spor tesislerinde, sporcu eğitim merkezlerinde, özel spor kurslarında çalışabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca özel ve kamu kurumlarının sağladığı burs imkanlarından da yararlanabilmektedirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonrası kazanç ise, çalışılan kuruluşun türüne, amatör veya profesyonel lig olmasına, çalışılan kulübün büyüklüğüne bağlı olarak değişmektedir. Ücretler yapılan anlaşmalara bağlıdır.

 

Bazı spor dallarında, profesyonel klüplerde başarısını ispatlamış spor yöneticileri oldukça yüksek ücretler alırlar.

 

MESLEKTE İLERLEME VE YÜKSELME

 

Çalışılan işte gösterilen başarıya göre amatör klüplerden, profesyonel klüplere geçiş olabilmektedir.

 

Kamu kuruluşlarında çalışanlarda ise Müdür Yardımcısı, Müdür, İl Müdürü, Daire Başkanı vb. unvanları alarak ilerleme mümkündür.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Teknik direktör,

? Antrenör.

 

EK BİLGİLER

 

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

 

? Meslek elemanları

? Gazi Üniversitesi Beden eğitimi ve Spor Yüksek okulu Spor Yöneticiliği Bölümü Dokümanları ve Eğitim programı,

? Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergileri (Cilt 8, Sayı 1, Sayfa 21-34, 1992), (Cilt 4, Sayı 1, Sayfa 357-383, 1988),

? ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu-2010,

? 2008 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,

? Üniversiteler, Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof. Dr. Yıldız KUZGUN),

? MEDAK (Meslek Danışma Komisyonu) üyesi kuruluşlar.

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :3092 kez

tags Yönetici-Spor Kulübü meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Yönetici - Spor Kulübü İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA