Yazılı Sınav Soruları

Yapı Duvarcılığı Teknisyeni HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Yapı Duvarcılığı Teknisyeni

Yapı Duvarcılığı Teknisyeni

TANIM

 

Bir binanın duvar, bölme, kemer, şömine, baca vb. bölümlerini tuğla, briket veya taşları örerek yapan ve onaran kişidir.

 

GÖREVLER

 

? Yapılacak inşaatın plan ve projelerini inceler.

? Örülecek duvarın cinsine göre kullanacağı harcı hazırlatır.

? Örülecek tuğlaları briket ve taşlarla birlikte inşaatın yapılacağı yere taşıtır.

? Taşları çekiç ve balyozla kırarak düzeltir.

? Mala ile harç yayar ve yatay sıralar halinde, süs ve şekil vererek taşları, tuğlaları veya briketleri döşer.

? Harç sürülen yeri mala ile düzeltir.

? İnşaat işlerinin ilerlemesi sırasında yapının dik ve yatay olarak düzgünlüğünü şakul ve gönye ile kontrol eder.

? Hatalı örülen kısımları yıkarak tekrar örer.

? Duvar inşaatının yüzüne karo, fayans veya çini döşer.

? Duvar çeşitlerini, örgü kurallarını bilir ve uygular.

? Duvar ustası, yapı teknik şartnamesine uygun olarak işini yapar.

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular.

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır.

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

? El aletleri: Mala, tuğla çekici, duvarcı gönyesi, metre, şakul, düzgeç, su terazisi, harç teknesi, hortum, el arabası, kum eleği, varyoz, madırga, taş tarağı, murç ve yassı kalem, çarpacak, mucarta, mastar ve ip, agrega ölçeği, sehpa, ahşap veya madeni tokmak,

? Makineler: Vinç, asansör, betoniyer, vibratör, elek serisi,

? Bulundurulması önerilen makineler: Sarsmalı elek makinesi, taş kesme makinesi, darbeli matkap, taş perdahlama makinesi, taş cilalama makinesi.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Yapı Duvarcılığı Teknisyeni olmak isteyenlerin,

? Bedenen sağlam ve güçlü,

? Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneği gelişmiş,

? El becerisine sahip,

? Dikkatli

kimseler olmaları gerekmektedir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Yapı Duvarcılığı Teknisyeni, görevini açık havada, inşaat alanında ve gündüzleri yürütür. Çalışma ortamı kirli ve tozludur. İş, devamlı ayakta durmayı gerektirmektedir. Duvarcı güç pozisyonlarda çalışır. Meslekte dengeyi kaybederek düşme tehlikesi vardır. Çalışma süresi içinde müşterilerle, meslektaşlarıyla ve işverenlerle iletişimde bulunur.

 

MESLEK EĞİTİMİ

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; örgün mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının "İnşaat Teknolojisi" alanının "Yapı Duvarcılığı" dalında verilmektedir.

 

Yaygın meslekî eğitim programları yoluyla da bu alan/dalda mesleki eğitim verilebilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

? İlköğretim okulu mezunu olmak,

? Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

? Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

? Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.

? Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.

? 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.

? Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

? Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

? Mezun olunan Mesleki ve Teknik Ortaöğretim programına ait diploma ve "Teknisyen" unvanını alırlar.

? Ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan mesleklerinde bağımsız "İş yeri Açma Belgesi" verilir.

? Mezunlar istedikleri takdirde "Ustalık Belgesi" de alabilirler.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

? Yapı Duvarcılığı Teknisyeni inşaat şirketlerinde çalışabildikleri gibi bağımsız olarak da çalışabilirler. Yaz mevsiminde inşaat işleri çok hareketlidir, ancak kışın soğuk günlerde hemen hemen durma noktasına gelebilmektedir. Ülkemizde artan nüfus ile birlikte konut ihtiyacının da artması ve buna paralel olarak inşaat sektörünün gelişmesiyle bu meslekte yetişmiş nitelikli elemana daima ihtiyaç artmaktadır.

? Yapı Duvarcılığı Teknisyeni mesleğinde, kendisini iyi yetiştirmiş kişilerin iş bulma sıkıntıları yok denecek kadar azdır.

? Bu meslekte genellikle erkekler çalışırlar. Mesleği edinen kişiler çok fazla sermaye gerekmediği için kendi işyerlerini de açabilmektedirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

? 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

? Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

? Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Başlangıçta asgari ücret düzeyinde olan kazanç, çalışma durumuna, kişinin tecrübesine ve çalışılan işyerine göre değişiklik göstermekle birlikte asgari ücretin 2-3 katına çıkabilmektedir.

Kendi işyerlerini açmaları durumunda alınan siparişe, üretilen ürüne göre ücret almaktadırlar.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Meslek liselerinin "İnşaat Teknolojisi" alanı "Yapı Duvarcılığı" dalından mezun olanlar istedikleri takdirde; Beton Teknolojisi, Doğal Yapı Taşları Teknolojisi, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi, Geoteknik, Harita ve Kadastro, İnşaat Teknolojisi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Maden Teknolojisi, Mimari Restorasyon, Raylı Sistemler Yol Teknolojisi, Sulama Teknolojisi, Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri, Yapı Denetimi, Yapı Ressamlığı, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim başarı puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgeleri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak programların kontenjanları dahilinde yerleşebilirler.

 

Mezunlar ÖSYM tarafından yapılan YGS sınavına girip başarılı oldukları takdirde üniversitelerin Teknoloji Fakülteleri bünyesinde yer alan İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.), İnşaat Mühendisliği programlarını tercih ederlerse ilgili puan ve program kontenjanı dikkate alınarak yerleştirilebilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

BENZER MESLEKLER

 

? Alçı Dekorasyoncusu,

? Yapı Yüzey kaplama Teknisyeni,

? Beton kalıpçısı,

? Sıvacı.

 

EK BİLGİLER

 

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

 

? Meslek elemanları,

? "Endüstri Meslek Lisesi Müfredat Programı" Kilis Endüstri Meslek Lisesi,

? Örgün ve Yaygın Mesleki-Teknik Öğretim Kurumları Tanıtıcı El Kitabı"

? Türk Meslekler Sözlüğü,

? 2011 ÖSYS Başvuru Kılavuzu,

? Milli Eğitim Bakanlığına ait web sitesi (www.meb.gov.tr),

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :2680 kez

tags yapı duvarcılığı teknisyeni meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Yapı Duvarcılığı Teknisyeni İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA