Yazılı Sınav Soruları

Vergi Denetmeni HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Vergi Denetmeni

Vergi Denetmeni

TANIM

 

Vergi vermekle yükümlü şahıs ve tüzel kişilerin (vergi mükelleflerinin) vergilerini yasalara uygun olarak verip vermediklerini denetleyen kişidir.

 

GÖREVLER

 

Vergi Denetmenlerinin başlıca görevleri vergi ödemesi gereken kişilerin vergilerini gününde ve tam olarak ödeyip ödemediklerini incelemektir.

 

Bunun için:

? Memuriyet sıfatlarını ve inceleme yetkisini gösteren fotoğraflı bir kimlik bulundurur ve gidilen yerde işe başlamadan önce ilgililere gösterir,

? İncelemeye tabi kişiye, inceleme konusunu işe başlamadan önce anlatır,

? Yürürlükte bulunan mevzuata göre gerekli incelemeyi yapar,

? İnceleme bitince, incelemenin yapıldığını gösteren bir belgeyi inceleme yapılana verir,

? Defterdarlıklara bağlı başkanlık, müdürlük veya bağlı vergi dairesi birimlerinde, gerek görülen hallerde denetim yapar,

? Belge düzenini yerleştirmek amacı ile işyerlerinde bizzat denetim yapar,

? Amirinin vereceği çeşitli teftiş, soruşturma ve inceleme görevlerini yapar.

 

KULLANILAN ALET

VE MALZEMELER

 

Vergi Denetmeninin yaygın olarak kullandığı materyaller:

? Vergi Kanunları,

? Genel Tebliğler,

? Vergi mevzuatı ile ilgili yayımlanmış olan tebliğler,

? Yönetmelikler,

? Genelgeler,

? Tüzükler,

? İç Genelgeler,

? İçtihat haline gelmiş yargı kararları,

? Çalışma esnasında kullanılan kırtasiye malzemeleridir.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Vergi Denetmeni olmak isteyenlerin;

? Sayısal düşünme yeteneğine sahip,

? Ayrıntılara dikkat eden, yönergelere ve kurallara uygun çalışabilen,

? Tertipli, dikkatli ve sabırlı,

? Dürüst ve sorumluluk sahibi,

? İnsanlarla iyi iletişim kurabilen

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Vergi Denetmeni büro, ofis gibi kapalı ortamlarda çalışır. Çalışma ortamı sessizdir. Vergi Denetmenleri birinci derecede verilerle uğraşırlar. Zaman zaman vergi mükellefleri ve diğer meslektaşları ile etkileşimde bulunurlar.

 

MESLEK ÖN EĞİTİMİNİN

VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek ön eğitimi, üniversitelerin Siyasal Bilgiler Fakülteleri, Hukuk Fakülteleri, İktisat Fakülteleri, İşletme Fakülteleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ve yüksekokullarında lisans programlarında verilmektedir.

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI

OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

? Hukuk,

? İktisat,

? Maliye,

? Muhasebe.

 

MESLEĞE

GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için;

? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 48'nci maddesindeki nitelikleri taşımak,

? Eğitim süresi en az 4 yıl olan, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, hukuk, İktisadi ve idari bilimler fakülte ve yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulların birinden mezun olmak,

? 30 yaşını doldurmamış olmak,

? Erkeklerin askerlik görevini yapmış, muaf tutulmuş veya erteletmiş olmaları,

? Sağlık yönünden yurdun tüm yöre ve iklim şartlarında görev almasına engel bir hallerinin bulunmaması,

? ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını (KPSS) kazanmış olmak gerekmektedir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ

VE İÇERİĞİ

 

Vergi Denetmeninin ayrı bir eğitimi, anabilim dalı yoktur. Meslek elemanları en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar arasından yapılacak özel yarışma sınavı sonucunda mesleğe denetmen yardımcısı olarak alınırlar. En az 3 yıl çalışmak, olumlu sicil almak ve Bakanlık merkezinde açılacak yeterlilik sınavında başarılı olmak şartıyla denetmen kadrolarına atanırlar.

İlgili okullarda genel bilgi derslerinin dışında mesleki açıdan aşağıdaki konular öğretilmektedir:

a) Maliye ve Vergi Hukuku

Maliye Teorisi,

Bütçe,

Kamu Maliyesi,

Türk Vergi Hukukunun Esasları,

b) Muhasebe

Genel Muhasebe,

Şirketler Muhasebesi,

Maliyet Muhasebesi,

c) İktisat

Makro-Mikro İktisat,

İşletme İktisadı,

Uluslar arası İktisat,

Uluslar arası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar

d) Hukuk

Hukukun Genel Kuralları,

Ticaret Hukuku,

Borçlar Hukuku,

Medeni Hukuk,

İcra İflas Hukuku.

e) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Vergi Denetmenleri defterdarlıklara bağlı vergi dairesi birimlerinde görev yaparlar.

 

Vergi Denetmenlerinin sayısı hükümetlerin vergi politikalarıyla paralellik göstermektedir. Bunun için gerek görüldükçe sınav açılmaktadır. Son yıllarda vergi toplamaya verilen önem artmış ve çok sayıda vergi denetmeni alınmıştır. Bu alanda kendini yetiştiren Vergi Denetmenleri, özel sektöre de geçebilmektedirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Meslek eğitimi boyunca isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca yüksek öğrenim ve harç kredisinden ve yurtlarından faydalanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Yarışma sınavını kazanıp denetmen yardımcısı olarak ataması yapılanlar kadro ve derecelerine göre maaşlarını almaktadır. Yeni göreve başlayan bir vergi denetmeni net asgari ücretin 4 katı dolayında maaş almaktadır. Derece ve kademesi yükseldikçe ücretler de artmaktadır.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Belirlenen şartları ve özellikleri taşıyan denetmenler, sınava girmek ve başarmak koşulu ile idari görevlere geçebilirler. Bu şekilde, müdür yardımcılığından defterdarlığa kadar değişik kadrolarda idareci olarak görev yapabilirler. Defterdar, bulunduğu ilde Maliye Bakanlığı'nın en büyük memurudur.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Maliye Müfettişi,

? Hesap Uzmanı,

? Gelirler Kontrolörü.

 

EK BİLGİLER

 

Vergi Kontrol Memurluğunun ismi "Maliye Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname" de Vergi Denetmeni olarak değiştirilmiştir.

 

Yarışma sınavını kazanarak Denetmen Yardımcısı olarak atanan adaylar en az üç yıl çalışmak, olumlu sicil almak koşulu ile Bakanlık merkezinde açılacak yeterlik sınavını başaramaması durumunda Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında durumlarına uygun memur kadrolarına atanırlar.

 

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

 

? Meslek elemanları,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

? Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi Denetmenleri Görev, Yetki, Çalışma Ve Atama Yönetmeliği

? 2008 KPSS Kılavuzu-ÖSYM

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :4068 kez

tags vergi denetimi meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Vergi Denetmeni İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA