Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Un Üretim Teknikeri Hakkında Bilgi

MESLEK: Un Üretim Teknikeri

Un Üretim Teknikeri

TANIM

 

Başta buğday olmak üzere, tahılların ve taneli ürünlerin (baklagiller) öğütülmesi, unun depolanması, pazarlanması işlerinde ve değirmenlerin yönetiminde çalışan kişidir.

 

GÖREVLER

 

▪ Değirmene alınacak tahılın istenen kalitede olup olmadığını kontrol eder,

▪ Değişik nitelikteki tahılların hangi oranlarda karıştırılacağını belirler,

▪ Tahılın öğütülerek değişik nitelikte un elde edilmesini sağlar,

▪ Unun depolanmasını ve pazarlanmasını sağlar,

▪ Değirmenin bakımını ve onarımını yapar.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

▪ Değirmende kullanılan üretim aletleri,

▪ Kül fırınları,

▪ Nem fırınları,

▪ Sedimantasyon (un proteinlerinin kalitelerini ölçer).

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Un Üretim teknikeri olmak isteyenlerin,

▪ Ortalamanın üzerinde genel yeteneğe sahip,

▪ Üst düzeyde mekanik yeteneğe ve şekil algısına sahip,

▪ Ticarete ilgi duyan,

▪ Başkalarını yönetebilen

kimseler olmaları beklenir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Un Üretim teknikeri un fabrikalarında görev yapar. Ortam genellikle gürültülü ve unludur. Un Üretim teknikeri birinci derecede buğday ve un malzemesi ile ilgilidir. Yöneticilik görevi teknisyenlerle, işçilerle ve müşterilerle etkileşimi gerektirir. Çalışmalar tam gün sürer, gerektiğinde gece de çalışılabilir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının "Un Üretim Teknolojisi" bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının "Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi" olarak değişmesi nedeniyle, "Un Üretim Teknolojisi" adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler "Un Üretim Teknolojisi" bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Meslek liselerinin Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, Besin Endüstrisi, Besin Endüstrisi, Besin Endüstrisi-İşleme, Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi, Besin Teknolojisi-Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi-Gıda Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi, Beslenme ve Ev Yönetimi, Değirmencilik, Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve Beslenme, Gıda Analizi, Gıda Kontrol ve Analizleri, Gıda Teknolojisi, Kurum Beslenmesi bölümlerinden mezun olanlar "Un Üretim Teknolojisi" ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

 

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli "Sayısal-1 (SAY-1)" puanı almaları gerekir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Eğitimin süresi iki yıldır.

 

Eğitimde; Matematik, Kimya, Fizik, Hububat Bilgisi, İstatistik, Laboratuar Tekniği, İş Güvenliği ve İlk Yardım, Elektroteknik, Ambar Zararlıları, Un Üretimine Giriş, Değirmen Makineleri, Depolama Tekniği, Gıda Mevzuatı, Öğütme Tekniği, Diyagram Tekniği ve Hububat Mamulleri Kalite Kontrolü dersleri verilmektedir.

Söz konusu derslere ilişkin program ve ayrıntılı bilgi Ek Bilgiler bölümünde yer almaktadır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Un Üretim Teknolojisi" ön lisans diploması ve "Un Üretim Teknikeri" unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Günümüzde unlu mamuller çeşitlenerek artmaktadır. Daha önceleri un denince akla hemen ekmek gelirken bugün unlu mamullerin çeşitleri de akla gelmektedir. Dolayısıyla bu unlu mamul çeşitlerinde kullanılan unun özellikleri de çeşitlenmektedir. Değirmencilikte de değişiklik ve çeşitlenme, gelişen teknolojiye uygun olarak farklılaşmaktadır.

 

Günümüzde un fabrikaları çoğalmakta ve un fabrikalarının içinde değirmenler de çeşitlenmektedir. Ülkemizde sayısı 700 civarında olan değirmenlerde değirmen teknikerleri görev yapabilirler. Dolayısıyla, taneli ürünlerin öğütülmesi, kalite kontrolü, depolanması, pazarlanması ile un değirmenlerinin bakımı ve işletmelerin yönetiminde de çalışabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

İsteyen ve durumu uygun olan öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunun her yıl belirlenen kredilerinden yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Öğrenimini tamamlayan bir kişi işe ilk başladığında asgari ücretin yaklaşık iki katı ücret alır ve daha sonraki yıllarda bu ücret yükselebilir.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

"Un Üretim Teknolojisi" ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde Gıda Mühendisliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

▪ Ekmekçi,

▪ Unlu Mamuller Teknikeri,

▪ Gıda Teknolojisi Teknikeri,

▪ Değirmencilik.

 

EK BİLGİLER

 

DERS TANIMLARI

 

1.YARIYIL

 

MATEMATİK: Sayılar, işlemler, reel sayıların bazı özellikleri, diziler, seriler, limit kavramı, yakınsaklık, ıraksaklık kriterleri.

TEKNİK RESİM : Teknik resim çizim ve araç gereçlerinin tanıtılması, standart resim çizim ve araç, gereçlerinin tanıtılması, standart resim yaprakları, standart yazı, standart çizgiler, çizgi çizme teknikleri, geometrik çizimler, izdüşüm teorisi, tasarı geometri, teknik resim kuralları, görünüş tamamlamak, kesit görünüşleri.

MAKİNA ELAMANLARI: Makineler, vida dişleri, civatalar, somunlar, civata ve somun standartları, rondelalar, somunların preslenmesi, anahtarlar, tornavidalar, kamalar, pimler-tornolar, perçin bağlantıları, kaynaklar, lehimleme, yaylar, eksantrikler, kamlar, miller, maylular, transimisyonlar, kavramalar, mafsallar, yataklar, kayışlar-kablolar-zincirler, kasnaklar, sürtünmeli çarklar, dişli çarklar, yağlama, borular, kesiciler (armatürler).

GENEL KİMYA: 1-Çözelti kimyasına giriş; a) Derişim tanımları, etkin derişim tanımı, b)Asit-baz tepkimeleri ve pH hesapları, c) Çözünme-çökelme dengeleri,çözünürlük, d) Kompleksleşme tepkimeleri, e)Redoks tepkimeler, 2)Kimyasal analiz yöntemlerinin tanıtılması; a)Gravimetre b)Volumetri.

FİZİK: Fizik; madde, enerji ve bunlar arasındaki etkileşmeleri inceleyen bir doğa bilimidir. Bunu yaparken matematik ve kimya bilimlerinden yararlanılır, fakat diğer bilim dallarına (tıp, ziraat, diş hekimliği, biyoloji vb.) ilişkin problemlerin çözümünde de yardımcı olur. Bu amaçla Pratik Fizik 1 dersi adı altında öğrencilere günümüzde ve ileride karşılaşacakları fiziksel problemleri anlamaları ve çözebilmeleri için fizikte temel konular olarak bilinen mekanik ısı ve dalga hareketleri hakkında temel bilgiler ve uygulama alanları bir yarıyıl boyunca haftada 2 saat olmak üzere anlatılmaktadır.

BİLGİSAYAR: Bilgisayarlar ve programlamaya genel bir bakış, problem çözmede adımlar ve akış şemaları, Basıc programlama diline genel bir bakış, sabitler, değişkenler ve giriş-çıkış deyimleri, dizinli değişkenler, örnek programlar.

HUBUBAT BİLGİSİ: Hububatın tanımı, önemi ve özellikleri; buğdayın anatomik yapısı ve kimyasal bileşimi; buğday çeşitleri, tarımsal, botanik özellikleri; fiziksel, kimyasal ve teknolojik özellikleri ve değirmencilik açısından önemi.

PRATİK ATÖLYE BİLGİSİ: Boru kıvırma ve montaj işleri, sert lehim ve kaynak işleri; kayış hazırlama ve montaj işleri; eğeleme, törpüleme ve raspalama işleri; makine parçalarının montaj işleri,

 

2. YARIYIL

 

İSTATİSTİK: Değişkenler ve grafikler, frekans dağılımları, aritmetik ortalama, medyan, mod ve diğer merkezi eğilim ölçüleri, standart sapma ve diğer değişim ölçüleri, basit olasılık teorisi, hipotez testleri, basit regresyon ve korelasyon, indeks sayılar.

LABORATUAR TEKNİĞİ: Laboratuarda kullanılan malzemelerin tanıtımı, fiziksel analiz yöntemleri, kimyasal analiz yöntemleri, çözelti hazırlama ve faktör tayinleri, asit-baz titrasyonları, kalorimetrik ve spektrofometrik yöntemler, kromotografik yöntemler.

İŞ GÜVENLİĞİ VE İLK YARDIM: İş yerlerindeki çalışma koşullarının sağlık ve güvenlik içinde olmasını sağlayarak iş kazaları ile meslek hastalıklarını azaltmak, herhangi bir kaza veya rahatsızlanma halinde doktor müdahalesine kadar geçen süre içinde alınacak önlemleri incelemek.

ELEKTROTEKNİK: Elektrotekniğin ana hatları, mıknatıs alanında kuvvet çizgileri, doğru akım motorları ve jeneratör, dalgalı akım makineleri, kondansatörler, akümülatörler, transformatörler, ölçme aparatları, tehlikeler ve emniyet tedbirleri, şalter ve tenvirat planları. Ohm Kanunu, U,R,I, ve N ile hesaplamalar, akım, gerilim direncin anlamları, gösterilmeleri.

TAŞIMA SİSTEMLERİ: Mekanik taşıma elemanları, spiral helezon, paletli helezon, sarsma boru

ile taşıma, redler, bantlı taşıma, kovalı elevatör, dik zincirli taşıma, yatık vidalı taşıma, pnomatik taşıma, pnomatik emişli taşıma, yüksek basınçlı sistemler, orta basınçlı sistemler, alçak basınçlı sistemler.

UN ÜRETİMİNE GİRİŞ: Değirmenciliğin doğuşu, ilerlemesi, değirmen işlemlerinin sınıflandırılması, hububat içindeki yabancı maddelerin ayrılması, çeşitli hububat ve değirmende elde edilen ürünlerin hektolitre ağırlıkları, ilk irmik temizleme makinesinin öğütmede kullanılması, laboratuar ve deney değirmeni, elek tellerinin değirmencilikte önemi, öğütülen ürünlerin akma açıları, değirmencilikte akış boruları, dişleme (diş pozisyonları, eğim ve hatve) valslerin dirferenzleri (zincirler tahrik ve germe tertibatı, konik vidalı disklerle hareket) vals toplarının yüzeyleri, öğütmenin kontrolü, düz toplarda öğütme (ezme) usulü, vals toplarının bombelenmesi, su ile soğutulması, sıyırıcıları.

HUBUBAT MİKROBİYOLOJİSİ VE İŞLETME HİJYENİ: Mikrobiyolojiye giriş ve mikroskopi; bakteri,

küf, maya, virüs ve riketsiyaların yapıları ve ekolojik özellikleri; bakterilerde çoğalma; mikroorganizmaların gelişmesine etki eden faktörler; mikroorganizmaların kontrol altına alınması; hububat ve mamüllerinde mikrobiyal bozulmalar ve muhafaza yöntemleri; hububat işletmelerinde sanitasyon.

MEKANİK MUKAVEMET: Mekaniğin temel kavram ve prensipleri, vektörler, vektörel işlemeler (toplama, çıkarma, çarpma, bölme), kuvvet,moment,cisimlerin dengesi, yayılı yükler ve ağırlık merkezi,taşıyıcı elemanlar ve sistemler,sürtünme, direnç, iş ve güç, kütle ivme, impuls, enerji, çekme, basma, itme, eğme, döndürme ve kırılma mukavemetleri,birleşik mukavemet, malzemeler (metaller,plastikler).

 

3.YARIYIL

 

EKONOMİ VE İŞ İDARESİNE GİRİŞ : Yöneticiler için temel ekonomik bilgiler (genel ekonomik sorunlar, piyasa kavramı ve çeşitleri, serbest piyasa fiyatları oluşumu, arz ve talep kanunları, azalan verim kanunu) işletmenin işlevleri ve toplumsal sorumlulukları, işletmenin yapısal, teknik (fiziki) ve mali yönden kurulması çalışmaları, işletme yönetiminde iç ve dış etmenler, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin temel sorunları, işletme yönetimi ve yöneticinin işlevleri. Planlama, organizasyon, yürütme, koordinasyon ve denetim ilkeleri. Tedarik üretim-pazarlama ilkeleri, finansman ve muhasebe ilkeleri, maliyetin oluşumu.

DEĞİRMEN MAKİNALARI: Otomatik hububat kantarı; sınıflandırma makineleri; mıknatıs aparatı; vantilatörler; emiş havasının temizlenmesi; ayırıcılar, hafif tane ayırıcılar, triyörler (yabancı tohum ayırıcıları); yuvarlak tane ayırıcı bant; kabuk soyma, tavlama makinesi; hububatın karıştırılması; hububatın yıkanması.

ÖĞÜTME TEKNİĞİ-I: Grano testi,öğütme otomatiği; 4.kırmalı öğütme-diyagramı ve diagram akışları; valslerin ayarlanması; ayarlama sonucu çıkan örnekler; topların diş durumları.

DİYAGRAM TEKNİĞİ-I: Hububat alımı, silo temizliği, silo beslenmesi, silo yapımı ve çeşitleri, hububatın temizlenmesi,kuru temizleme diyagramı.

HUBUBAT MAMÜLLERİ KALİTE KONTROLÜ-I: Kalite ve kalite kontrol girişi, örnek alma nedir, örnek sayısı ve örnek ayırıcıları, fiziksel analizler (yabancı madde, hektolitre ağırlığı, 1000 tane ağırlığı, sertlik, irilik, renk), teknolojik analizler (yaşöz ve kuruöz), berliner-koopmann (özkabarma) ve pelshenke testi, Falling number değeri, Sedimantasyon testi, kimyasal analizler (nem miktarı, kül miktarı, protein miktarı).

DEPOLAMA TEKNİĞİ: Buğdayların satın alınması; paçal yapılması; ön temizleme ve depolama (silolarda ve yığın olarak); havalandırma.

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ

 

4.YARIYIL

 

AMBAR ZARARLILARI: Hububat, baklagil, kuru sebze, kuru meyve, kuru tütün, çay ve kakao, un ve mamulleri,ambar zararlıları; ambar zararlılarının yayılış alanları, tanımları, yaşayış biyolojileri; zarar şekilleri, oranları; genel zararlıları; savaş yöntemleri; kullanılan alet, ekipman ve ilaçları; survey metodları.

DEĞİRMEN MAKİNALARI-II: Dinlenme ambarları, cilalama ve fırça, tarar makineleri, hububatın kurutulması, hububatın ısıl işlemleri.

ÖĞÜTME TEKNİĞİ-II: İrmik, temizleme; hava ayarları; akışların kontrolü, çıkan malların incelenmesi; irmik elek numaralarının hesaplanması; sıyırma; öğütme, unların elek analizi, öğütme otomatiği, beraber akan eş değerli mamullerin tablosu, çavdar, mısır büyüklükleri, kırma, çavdarda tep dişleri ve pozisyonları; mısır değirmenciliği ve diyagramı; vals arası mesafeleri ve geçen mal yüzdesi.

DİYAGRAM TEKNİĞİ-II: Temizlenmiş buğdayın tavlama ve dinlendirilmesi; ikinci temizleme, birinci kırmadan önce temizle me ve tavlama; çıkıntı malların öğütülmesi; öğütme diyagramı.

HUBUBAT MAMÜLLERİ KALİTE KONTROLÜ-II: Sularda sertlik, hissi özellikler (renk, koku, tat), unlarda partikül iriliği tayini, farinograf, ekstensograf, amilograf, miksograf ve alveograf, zedelenmiş nişasta tayini, ekmek pişirme denemesi, ekmeklerde fiziksel, kimyasal ve teknolojik kontroller.

DEĞİRMEN DİZAYNI: Hububat ve un silolarının planları; yer ve bina makinelerinin seçimi ve yerleştirilmesi.

YEM ÜRETİM TEKNİĞİ: Tanımı, yem endüstrisinin çabuk gelişmesinin sebepleri, kullanılan hammaddeler, bir yem fabrikası diyagramı ve açıklamaları, hammadde alımı ve depolanması, hazırlanması ve iş sırası, öğütülmesi ve makinelerin tanıtımı, çekişli değirmenin diğer kırıcılara karşı üstünlükleri, verilen formüle göre yem hazırlanması, üretim esnasındaki işlemler, yemin preslenmesi, pres makineleri, mamul malların çuvallanması, tartılmsı, taşınması ve depolanması.

 

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

 

▪ Meslek elemanları,

▪ ÖSYM ÖSYS Sınav Kılavuzu 2010,

▪ ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları

▪ ve Kontenjanları Kılavuzu-2008,

▪ ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2008,

▪ Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının

▪ Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :2993 kez

tags un üretim teknikeri meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Un Üretim Teknikeri ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA