Yazılı Sınav Soruları

Tütün Tarımı Ve İşleme Teknolojisi Teknikeri HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Tütün Tarımı Ve İşleme Teknolojisi Teknikeri

Tütün Tarımı Ve İşleme Teknolojisi Teknikeri

TANIM

 

Kalite tütün üretiminde tohumdan sigaraya ve diğer tütün mamullerinin üretimine kadar olan süreçlerde, ara meslek elemanı olarak çalışan teknik elemanlardır.

 

GÖREVLER

 

Tohumluk üretimi, fidelerin tesisi, tarla döneminde bakım işlemleri, hastalık ve zararlıların kontrolü, tütünlerin işlenmesi, depolama, pazarlama, harmanlama ve fabrikasyon işlemlerinde görev alır,

Kaliteli tohumluk üretiminde öncelikli etkenlerde biri olan ekim yapılacak alandaki toprak şartlarının uygunluğu için toprak analizi yaptırılmasının sağlanması,

Analiz sonuçları hakkında ilgili tekniker veya mühendise sonuç bilgilerinin iletilmesi

Toprağın ihtiyacı doğrultusunda uygun müdahalelerin yapılması,

Türk tütünleri ve iri kıyım tütünler yetiştiriciliğinde sahip olduğu agronomik bilgileri kullanır,

Tütün çeşitlerine ait tohumların yetiştirilmesini sağlar,

Fidelik ve tarla dönemi uygulamasını yürütür,

Amaca uygun tütün menşelerinin istenilen kalitede üretimini sağlar,

Bakım ve işleme alanları ile Fabrikasyon ve Harmancılıkta ara eleman olarak yer alır,

Coğrafi bölge yapısı ve iklim koşullarına uygun olarak tohumluk üretimi ve seçimini yapar,

Üreticiyle bilgisini paylaşıp bu konuda destek olur.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

Tütün tarımında kullanılan ekim, dikim, dizim, bakım ekipmanları,

Tütün bakım ve işlemede yer alan ekipman ve aletler,

Mesleğe Ait Diğer Araç ve Gereçler.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Tütün Tarımı ve İşleme Teknolojisi Teknikeri olmak isteyenlerin;

? Açık ve kapalı alanlarda çalışabilen,

? Sabırlı ve dikkatli,

? Üretici bilinçlendirmesi gerekeceğinden anlatımı düzgün ve ikna kabiliyeti olan,

? Rutin işleri yapmaktan sıkılmayan,

? Mevsimsel çalışma koşullarına uyum gösterebilen,

? Ekip çalışmasına uygun,

? El ve gözü eşgüdümle kullanabilen güçlü kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Tütün Tarımı ve İşleme Teknolojisi Teknikerlerinin çalışma ortamı genellikle tozlu, sıcak, soğuk, kokulu, açık ve kapalı alanlar olabilmektedir. Meslek elemanı, çalışmalarını ilgili mühendisin gözetim ve denetimi altında yürütür. Meslektaşları, Tütün eksperleri ve diğer çalışan yardımcı personelle iletişim halindedirler.

 

MESLEK EĞİTİMİ

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi;

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksek Okulu "Teknik Programlar" bölümü "Tütün Tarımı ve İşleme Teknolojisi" bölümünde verilmektedir.

 

ÖN EĞİTİMİNDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

Biyoloji

Kimya

Matematik

İngilizce

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Meslek liselerinin; "Çay Teknolojisi, Genel Ziraat, Makine (Tarım Meslek Lisesi), Makine - Tarım Teknolojisi, Peyzaj, Süs Bitkileri, Tarım, Tarım Teknolojisi, Bahçecilik, Zeytin Teknolojisi, Ziraat" bölümlerinden mezun olanlar "Tütün Tarımı ve İşleme Teknolojisi" ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge'leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler.

 

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da genel liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan açığı kalırsa, açık olan programlara, isteklerine ve YGS puanlarına göre yerleştirilebilmektedirler. Bunun için bu kişilerin ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli "YGS-6" puanı almaları gerekir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.

 

Meslek eğitimi süresince;

Eğitimin 1. yılında:

Dönem: Genel Botanik, Genetik, Bitki Ekolojisi, Bilgisayar Kullanımı, Toprak Bilgisi, Tütün Tarımı-1 (Oriental Tütünler), Ekonomiye Giriş, Makine Bilgisi, Temel Kimya.

Dönem: Bitki Yetiştiriciliğinin Genel İlkeleri, Organik Kimya, İstatistik ve Deneme Tekniği, Tütün Tarımı-2 (Broad Leaf Tütünler), Organik Tarım, Tütün Bakımı ve Manüpulasyonu, Pazarlama ve Borsa Sistemleri, Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği, Staj.

 

Eğitimin 2. yılında:

Dönem: Bitki Fizyolojisi, Bitki ıslahı, Bitki Doku Kültürü, Tütün Zararlıları, Özel Harmancılık, Tütün ve Sağlık, Tütün Politikası-1 (Oriental Tütünler), Tütüncülükte Özel Konular.

Dönem: Tütün Politikası-2 (Broad-Leaf Tütünler), Tütün Islahı ve Genetiği, Tütün Hastalıkları, Tütün Kimyası ve Teknolojisi, Tütün Değerlendirme ve Ekspertiz, Tütün Fabrikasyonu, Tarım ve Çevre, Mesleki Uygulama ve Staj dersleri okutulur.

 

Ayrıca, 30 iş günü staj uygulaması zorunludur.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE - DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Tütün Tarımı ve İşleme Teknolojisi" ön lisans diploması ve "Tütün Tarımı ve İşleme Teknolojisi Teknikeri " unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Tohumluk üretimi, fidelik, tarla döneminde bakım işlemleri hastalık ve zararlıların kontrolü, tütün işlenmesi, depolama, pazarlama, harmanlama ve fabrikasyon işlerinde görev alabilirler.

 

Ayrıca, sigara ve yaprak tütün fabrikası ve özel şirketlerde çalışabilirler. Ege ve Karadeniz Bölgelerinde iş bulma olasılığı daha fazladır. Gelecekte iş bulma durumu Türk tütüncülüğünün potansiyeline bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Mesleki eğitim süresince isteyen öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu öğrenim kredisi ve yurt hizmetlerinden faydalanabilirler.

Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının sağladığı burslardan yararlanabilirler,

Meslek eğitimini veren üniversite, resmi/özel kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurarak öğrencilerin staj yapmalarını sağlayabilir,

Staj süresince öğrenciler, iş yerlerinin belirleyeceği miktarlarda ücret alabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Kamu sektöründe istihdam edilenler, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabiidir. Teknik hizmetler sınıfında 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir.

Özel sektörde çalışanların ücretleri ise anlaşmaya göre belirlenmekte olup, çalışılan sektöre ve meslekteki deneyimlerine göre değişiklik göstermektedir.

Kısmen (büyük üretim sahasında yaprak tütün üretimi) kendi işyerinde çalışanların kazançları sektördeki gelişmelere ve kişinin başarısına bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Tütün Tarımı ve İşleme Teknolojisi Teknikeri, başarılı olduğu takdirde işyerinin büyüklüğüne göre bulunduğu yerin sorumlusu, şefi, vb. düzeyde görevlendirilebilir. Ayrıca, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olduğu takdirde kontenjan dahilinde üniversitelerin

"Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Tarla

 

BENZER MESLEKLER

 

Tütün Eksperliği

Tarım Teknikerliği

Ziraat Mühendisliği

Çay Eksperliği

Fındık Eksperliği

 

EK BİLGİLER

 

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

 

? Meslek Elemanları,

? ÖSYM ÖSYS Sınav Kılavuzu 2010,

? ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları Kılavuzu-2009,

? Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,

? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksek Okulu,

? Celal Bayar Üniversitesi Tütün Eksperliği Yüksek Okulu,

? Tütün Eksperleri Derneği,

? TAPDK,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1921 kez

tags tütün tarimi ve işleme teknolojisi teknikeri meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Tütün Tarımı Ve İşleme Teknolojisi Teknikeri İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA