Eğitim Siteleri

Türkolog HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Türkolog

Türkolog

TANIM

 

Türk topluluklarının; tarihin başlangıcından günümüze kadar olan dil ve edebi ürünlerini inceleyen, çeşitli Türk dillerini karşılaştıran, günümüzde kullanılan Türkçe'nin sorunlarına çözüm arayan ve diğer bilim dallarıyla dil arasındaki ilişkileri araştıran kişidir.

 

GÖREVLER

 

? Bir araştırmacı olarak en eski metinlerden başlayarak Türkçe eserleri inceler,

? Türk dilinin yapısını, kökenini, gelişimini, gelişimi etkileyen faktörleri inceler,

? Belli bir tarihi dönem içerisindeki eserlerin özelliklerini saptar,

? Türkçe'nin korunması ve sağlıklı gelişimi için öneriler geliştirir,

? Sözlükler hazırlar,

? Türkçe'nin diğer dillerle olan bağlantısını araştırır,

? Yaptığı değerlendirme sonrasında Türkçe'nin sorunları olarak belirlediği hususların; sorunların çözümüyle uğraşan meslek elemanlarına, kurum ve kuruluşlara ulaşmasını sağlar ve sonuçları izler.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Tarihi bilgi ve belgeler,

? Çeşitli büro malzemeleri,

? Bilgisayar.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Türkolog olmak isteyenlerin;

? Üst düzeyde sözel düşünme yeteneğine,

? Düşüncelerini söz ve yazı ile etkileyici bir biçimde ifade edebilme yeteneklerine sahip,

? Araştırma ve inceleme merakı ve yeteneği olan,

? Türk Edebiyatına karşı özel ilgi ve sevgi duyan, kitap okumayı çok seven,

? Edindiği bilgileri çözümleyebilen ve yeni sentezler oluşturabilen

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

? İnsanlarla iletişimde bulunulur.

? Elde edilen verilerin değerlendirilmesi aşamasında büro ortamında çalışılması gerekmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi, Üniversitelerin Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ile Fen-Edebiyat fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.

? Ayrıca, "Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü" mezunları Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda "Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni" olabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Meslek eğitimi 4 yıldır.

Eğtitim süresince meslek dersleri ağırlıklı olarak verilmektedir.

Öğrenciler 8. Yarıyıl sonunda bir "Bitirme Ödevi" hazırlarlar.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirenlere "Lisans Diploması" verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Türkologların üniversitelerde Türk Dili Okutmanlığı, araştırma görevlisi ve uzmanlık gibi akademik yapıda çalışma olanakları vardır. Pedagoji sertifikası alınırsa orta dereceli okullarda Edebiyat ve Türkçe öğretmeni olarak görev alınabilir. Özel yetenekleri olanların gazete, dergi ve diğer medya kuruluşlarında da yazarlık, editör olarak çalışma imkanı vardır. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık vb. arşivlerinde uzman olarak çalışma olanağı bulunmakta olup Kütüphanelerde, Kültür Bakanlığında, TRT kurumunda da çalışma olanakları mevcuttur.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Üniversite eğitimi süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun sağladığı kredi ve yurt imkanlarından yararlanabilirler. Ayrıca, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burs olanaklarından faydalanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

? Türkologlar, kamu kesiminde çalışırlarsa 657 sayılı Devlet Memurları kanununa tabi olarak Genel İdare sınıfına göre belirlenmiş olan ücreti alırlar.

? Özel kesimde çalışanlarsa çalıştıkları işyerine ve yaptıkları işe göre farklı kazanç elde edebilirler.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

? Üniversitelerde Öğretim elemanı olarak görev alanlar akademik kariyer yapabilirler. (Araştırma Görevlisi, Doktor, Yard. Doç., Doçent ve Profesör)

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

? Kamu ve özel sektör işyerlerinde çalışanlar ise gösterecekleri performansa ve gerekli diğer şartları yerine getirmeye bağlı olarak yönetim kadrolarında yer alabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Sosyal Antropolog,

? Fizik, Antropolog, Sosyolog, Etnolog,

? Tarihçi.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları,

? Bölüm eğitimi veren fakültelerin web siteleri,

? Üniversiteler, Yükseköğrenim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof. Dr. Yıldız KUZGUN),

? Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanlığı ile Öğretim Üye ve Elemanları,

? Meslek danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı" http://osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :4586 kez

tags türkolog meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Türkolog İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA