Oyun Siteleri

Tüketici Hizmetleri Elemanı HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Tüketici Hizmetleri Elemanı

Tüketici Hizmetleri Elemanı

TANIM

 

Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip eden, tüketici grubunun özelliğine ve tüketici haklarına göre hizmet veren, reyon temizleyen ve düzenleyen, mal ve hizmetlerin tedarikini sağlayan, müşterilerin ürün iade, şikayet, özel sipariş, taşıma ve teslimat, dosyalama ve arşivleme işlemlerini yürüten, ürünleri özelliklerine göre paketleyen veya ambalajlayan, satış belgelerini düzenleyen, tüketici sorunları hakem heyetlerine gelen şikayet işlemlerini takip ederek müşteri memnuniyeti sağlama yeterliklerine sahip nitelikli kişidir.

 

GÖREVLER

 

? Reyon temizliği yapar ve ürünleri reyonlara yerleştirir.

? Ürünün görsel sunumunu planlar.

? Ürünlerin raf ömürlerini kontrol eder.

? Ürünlerin fiş veya etiketlenmesini yapar.

? Satışı yapılacak mal/hizmet hakkında bilgi verir, tüketicinin karar vermesine yardımcı olur.

? Mal ya da hizmet hakkında bilgi ve tüketicinin sorularına cevap verir.

? Fiyat ve ödeme koşulları hakkında bilgi verir.

? Ödeme işlemlerini ve satış işlemlerini gerçekleştirir.

? Siparişlerin verilmesi işlerini yapar.

? Satılan malı teslim eder.

? Teslim edilmeyen malın teslim tarihi hakkında bilgi verir.

? Paketleme işini yapar.

? Teslim ve montaj işlerini takip eder.

? Satılan malların dökümünü yapar.

? Günlük satış bedellerini hesaplar ve satış fişlerini mal çıkış defterine kaydeder, mutabakat tutanağı ile karşılaştırır, muhasebeye bildirir.

? Tüketiciler tarafından yapılan şikayet ve önerileri değerlendirir, çözüm yolları arar.

? Garanti kapsamındaki ürünlerin bakım onarım ihtiyaçları ile ilgili tüketici isteklerini değerlendirir, gerekli yönlendirmeyi yapar.

? Garanti kapsamı dışındaki ürünlerin bakım onarım ihtiyaçları ile ilgili tüketici isteklerini değerlendirir, gerekli yönlendirmeyi yapar.

? Stok ve ihtiyaçları belirler.

? Müşteri memnuniyetinin saptanması için çalışma yapar.

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular.

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır.

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

? Bilgisayar,

? Telefon,

? Post makinası,

? Hesap makinası,

? Yazarkasa,

? Barkot okuyucu,

? Kataloglar.

? İşin ve işletmenin özelliğine göre kullanılan araç ve gereçler değişkenlik gösterebilir.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Tüketici Hizmetleri Elemanı olmak isteyen kişilerin;

? İnsanlarla sağlıklı ve etkili iletişim kurabilen,

? Etkili ve düzgün konuşabilen,

? Sabırlı ve ikna kabiliyeti yüksek,

? Güler yüzlü ve sempatik,

? Problemleri kendi başına ve hızlı çözebilen,

? Empati kurabilen,

? Hızlı hareket edebilen, dinamik, yerine göre uzun süre ayakta kalabilen,

? Sorumluluk sahibi, dikkatli,

? Kişisel bakımına özen gösteren, temiz ve titiz,

? Yenilikleri takip eden,

? Beden dilini doğru kullanan,

? Planlama ve uygulama yeteneğine sahip,

? Ekip çalışmasına yatkın,

? İş sağlığı ve güvenliğine dikkat eden kişiler olması gerekmektedir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Ticaret ile uğraşılan işletmelerde görev alırlar. Çalışma ortamları genellikle kapalı mekânlardır. Fakat işin gerektirdiği durumlarda açık ortamlarda çalışabilir. İş başında çalışılan firmaya ait üniformaları giyerler. En çok firma müşterileriyle, çalışma esnasında ise kasiyer, reyon görevlisi, yönetici, ürün alımı yapılan firmaların temsilcileri vb. kişilerle birebir iletişimde bulunurlar.

 

MESLEK EĞİTİMİ

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi; örgün mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının "Aile ve Tüketici Hizmetleri" alanının "Tüketici Hizmetleri" dalında verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

? İlköğretim okulu mezunu olmak,

? Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

? Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

? Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yılsonunda öğrenci alanını belirler.

? Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.

? 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.

? Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

? Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Mezun olunan Mesleki ve Teknik Ortaöğretim programına ait diploma ve "Tüketici Hizmetleri Elemanı" unvanı alırlar.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Tüketici hizmetleri elemanının yaptığı işler, bilgiye dayalı olduğu kadar kişisel yetenek ve beceriye dayandığından iş bulmada girişkenlik ve dışadönüklük önemli rol oynamaktadır. Hizmet sektörünün gelişmesine paralel olarak Tüketici Hizmetleri Elemanı mesleğinin önemi ve bu meslek elemanlarına duyulan ihtiyaç artmaktadır. Büyük market ve alışveriş merkezlerinin ortaya çıkışı, nitelikli eleman ihtiyacını daha da artırmaktadır.

Tüketici Hizmetleri Elemanı, büyük alışveriş merkezlerinde, toptan ve perakende satış hizmeti veren firmalarda, tanıtım ve pazarlama şirketlerinde, tüketiciye hizmet veren kamu kuruluşu ve özel kuruluşlarda, sivil toplum kuruluşlarında, organizasyon firmalarında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında, tüm ticari işletmelerde çalışabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

? 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

? Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

? Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Mesleki eğitimi tamamlayan meslek mensuplarının kazanç durumları çalıştıkları işyerinin büyüklüğüne ve sektörüne göre değişiklik göstermektedir. Özellikle büyük şehirlerde iş bulma imkânları artarken ücretlerin de arttığı söylenebilir. Kazanç, asgari ücretin 1-2 katı kadardır.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Meslek liselerinin Aile ve Tüketici Hizmetleri alanından mezun olanlar istedikleri takdirde Et ve Ürünleri Teknolojisi, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, Gıda Teknolojisi, Hayvansal Üretim, Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği, Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi, Süt ve Ürünleri Teknolojisi, Yağ Endüstrisi, Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi, Ev İdaresi ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim başarı puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgeleri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak programların kontenjanları dahilinde yerleşebilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

BENZER MESLEKLER.

 

? Müşteri Temsilcisi,

? Satış Destek Elemanı,

? Pazarlamacı.

 

EK BİLGİLER

 

YARARLANILAN KAYNAKLAR

 

? Meslek elemanları,

? Milli Eğitim Bakanlığı MEGEP projesine ait yayın ve dokümanlar,

? www.megep.meb.gov.tr adresli web sayfası,

? 3308 Sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu",

? ÖSYS Başvuru Kılavuzu 2011,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1596 kez

tags tüketici hizmetleri elemanı müşteri hizmetleri meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Tüketici Hizmetleri Elemanı İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA