eğitim sitesi

Trikotaj Öğretmeni HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Trikotaj Öğretmeni

Trikotaj Öğretmeni

TANIM

 

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, trikotaj ile ilgili eğitim veren kişidir.

 

GÖREVLER

 

Trikotaj konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Trikotaj Öğretmeni, bu program çerçevesinde,

? Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,

? Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)

? Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,

? Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,

? Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,

? Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,

? İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,

? Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,

? Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,

? Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

Alanı ile ilgili meslek dersleri eğitim-öğretim programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders defterleri ve yoklama fişi, öğrenci iş takip formu,

? Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,

? Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, saydam, bilgisayar, Bilgisayar yazılımları, CD vb.),

? Trikotaj makineleri ve cihazlar,

? Çeşitli dikiş makineleri.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Trikotaj Öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

Trikotaj Öğretmeni olmak isteyenlerin;

? El ve gözü eşgüdümle kullanabilen,

? Renkleri ayırt edebilen,

? Ellerini ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,

? Makineleri çalıştırmaktan hoşlanan,

? Uzun süre ayakta çalışabilecek fiziki güce sahip,

? Dikkatli ve titiz,

? Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

? Öğrenciler üzerinde gerekli disiplini sağlayabilen,

? İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

? Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,

? Kendini geliştirme istekli, coşkulu,

? Girişimci, yaratıcı

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Trikotaj Öğretmeni atölyelerde ve sınıflarda görev yapar. Öğretmenlik görevini çoğunlukla ayakta yürütür. Çalışma ortamı iyi aydınlatılmış, tozlu ve gürültülüdür.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi;

Gazi Üniversitesi Yaygın Eğitim Fakültesi "Trikotaj Öğretmenliği" bölümünde verilmekte iken, bu bölüme artık öğrenci alınmaması nedeniyle, D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler "Trikotaj Öğretmenliği" bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için;

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

? Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir. Ayrıca son sınıfta öğrenciler bir yarıyıl "Öğretmenlik Uygulaması" yaparlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

"Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Trikotaj Öğretmenliği" unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı endüstri meslek lisesi, teknik lise, kız meslek lisesi, Anadolu kız meslek lisesi vb. okullarda, Tekstil Teknolojisi alanının Endüstriyel Örme dalının alan ortak ve dal dersleri; alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili alan ortak ve dal derslerini; diğer alanların bu dallarla ilgili alan ortak/dal derslerini vermektedirler.

Mesleğe yönelik eğitim sunan özel eğitim kurumlarında, özel sektörde giyim endüstrisi ile ilgili atölyelerde çalışma olanağı bulabilmektedirler.

Olanakları elverenler kendi işyerlerini açabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun kredisinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonunda öğretmenliğe hak kazanan ve yeri göreve başlayan öğretmenler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre 9. derecenin 1. kademesinden göreve başlayarak, maaş, yan ödeme, ek ders ücreti alırlar. Ayrıca, görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunduğu takdirde döner sermaye ücretinden belli oranda pay alırlar.

Ayrıca, her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

Özel sektörde ise ücretler değişkenlik göstermektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler.

Tekstil Öğretmeni olarak göreve başlayanlar lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır ve doktora eğitimi alarak, yüksek öğretim kurumlarında öğretim üyesi olabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Çalıştıkları eğitim kurumunda ve işletmelerde yönetim kademelerinde görev alabilirler.

Milli Eğitim Bakanlığınca açılan sınavda başarılı olanlar "Eğitim Yöneticiliği" yapabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Giyim/Hazır giyim Öğretmenliği,

? Dokuma Öğretmenliği,

? El sanatları Öğretmenliği,

? Örme Teknikerliği.

 

EK BİLGİLER

 

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

? 80 sayılı T.C.MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı (http://ttkb.meb.gov.tr/www/80-sayili-karar/icerik/19)

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı" http://osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :2149 kez

tags trikotaj öğretmeni meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Trikotaj Öğretmeni İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA