eğitim sitesi
24 Ekim 2016 Pazartesi

Tiyatro Oyuncusu HAKKINDA BİLGİ

MESLEK : Tiyatro Oyuncusu

Tiyatro Oyuncusu

Sponsorlu Bağlantılar

TANIM

Bir tiyatro oyunundaki bir kahramanı sahnede canlandıran kişidir.

GÖREVLER

• Yönetmen tarafından kendisine uygun görülen rolü inceler,
• Benimsediği takdirde kahramanının sözlerini beller,
• Kahramanın ruh halini anlamaya ve davranışlarını canlandırmaya çalışır,
• Oyunun kendi payına düşen kısmını yalnız başına ve yönetmen gözetiminde birçok defa prova eder,
• Oyunun genel provalarına katılır,
• Temsil saatlerinde oyundaki rolünü oynar.

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

• Sahnelenecek oyun metni, tekst veya senaryo,
• Rolün gerektirdiği kostümler, aksesuarlar ve takılar,
• Makyaj malzemeleri,

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Tiyatro Oyuncusu olmak isteyenlerin;
• Düzgün bir beden yapısına ve iyi bir ses tonuna,
• Çok güçlü bir belleğe,
• Başkalarının duygularını anlayabilme ve başkalarının davranışlarını özümleyip canlandırabilme,
• Düzgün konuşabilme, dans edebilme yeteneklerine sahip,
• Yaratıcı, coşkulu,
• Yönergeye uygun davranabilen, düzenli, disiplinli
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Tiyatro Oyuncusu genellikle kapalı mekanlarda çok ender olarak açık havada çalışır. Büyük salonlarda ve açık havada temsil verirken oyuncunun sesini iyi ayarlaması gerekir. Oyuncu görev yaparken rejisörle, kostüm ve makyajcılarla, diğer oyuncularla doğrudan iletişim halindedir ve dolaylı iletişimi seyirci ile kurma çabasındadır.

MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİNVERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; liseden sonra girilebilen çeşitli üniversitelere bağlı Devlet Konservatuarları, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin Tiyatro bölümlerinde verilmektedir.
Ayrıca Belediyelerde, Kültür Merkezlerinde, Halk Eğitim Merkezlerinde, üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerinde ve Özel sanat eğitimi verilen yerlerde tiyatro oyunculuğu eğitimi verilmektedir.
Öte yandan, özel tiyatrolarını kurmuş olan sanatçılar, kadrolarında yetenekli gençlere de yer vererek, onların sahne sanatlarının yürütüldüğü ortamlarda yetişmelerine yardımcı olmaktadırlar.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
• Lise veya dengi okul mezunu olmak,
• ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.
• Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programlarının; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Tiyatro” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.
ÖSYM tarafından yapılan (YGS) sınav barajını geçen adaylar daha sonra ilgili üniversitelerin belirlediği tarihlerde yapılan yetenek sınavı ve mülakat sonuçlarına göre üniversitelerde bu bölümlere yerleştirilmektedirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Öğrenciler okuldaki eğitimleri süresince, uygulamaya yönelik sahne çalışmalarının yanı sıra, tiyatrolarda da görev alabilmektedirler.
Tiyatro usta-çırak ilişkisiyle gelişen, tecrübeye dayalı bir meslektir. Özellikle, her oyun öncesi yapılan prova çalışmaları ve ilgili inceleme ile araştırmalar eğitim niteliği taşımaktadır,
Öğrencilerin ileride seçecekleri mesleklerde başarılı olabilmeleri için oyun yazarlığı, eleştirmenlik, sahne uygulaması, sahne tasarımı ve oyunculuk konularında eğitim ve uygulama yapılmaktadır. Her yıl, birkaç temsilci bu uygulamalardan örnekler sergilemektedir. Tiyatro sanatı üzerine ekol ve üslup araştırmaları, tiyatro toplulukları, yönetmenler, oyuncular ve yazarlar hakkında monografik çalışmalar, seyirci araştırmaları, geleneksel ve çağdaş Türk tiyatrosu üzerine tez çalışmaları yapılmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

“Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Tiyatro / Oyunculuk” lisans diploması verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bir oyuncunun başarı veya başarısızlığı halkın ilgisine göre belirlenir, dolayısıyla başarılı olabilmek ve bunun devamlılığını sağlayabilmek için sanatçının sürekli kendini yenilemesi, kültürel alt yapısını geniş tutması, gelişmesi için her türlü çabayı göstermesi gerekmektedir. Aksi halde, işsiz kalma riski söz konusudur.
Topluma bir takım mesajlar vermek amacıyla, yaşanılan veya tecrübelerden hareketle yaşanılacağı düşünülen sosyal, kültürel, ekonomik vb. olayların yorumlanmasıyla ortaya konulan eser içeriğindeki kişiliklerin seyirci veya dinleyicilere yansıtılması sanatın toplumsallaşma sürecinde ve toplumun olaylara bilinçli yaklaşımında ipuçları vermesi açısından çok önemli bir yeri vardır. Bu denli güçlü eğitici rolü olan bu sanat dalı, sinemacılığın gelişmesi, televizyon ve radyoda da yerini bulmasıyla çok geniş ve çok yönlü çalışma alanına sahip olmuştur.
Oyuncular: devlet tiyatroları, büyük şehir belediyelerine bağlı şehir tiyatroları ve özel tiyatrolar ile TRT, özel radyo ve televizyonlarda, film şirketlerinde video kuruluşlarıyla, reklamcılık sektöründe (çeşitli sanat dallarında, dergi ve gazetelerin sanat bölümlerinde) çalışabilir veya kendi kadrolarını oluşturarak tiyatrolarını kurabilirler (oyun yazarlığı yeteneği olanlar tiyatro metni, dramatik metin yazabilirler).

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince herhangi bir kazanç yoktur. Ancak, mezuniyet sonrası geri ödenmek üzere Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan "Öğrenim ve Harç Kredisi" alınabilir.
Ayrıca, öğrenimleri süresince sahnelenen oyunlarda görev almaları halinde, öğrenciler rolleri ve ilgili diğer çalışmaları (prova, inceleme, araştırma) karşılığında belli bir kazanç elde edebilmektedirler.

EĞİTİM SONRASI

Oyuncular: devlet tiyatroları, büyük şehir belediyesi şehir tiyatroları, TRT gibi kamuya ait kurumlarda sözleşmeli olarak görev almaları halinde, meslekteki tecrübeleri ve başarıları doğrultusunda asgari ücretin 4 ila 6 katı arasında bir ücret almaktadırlar. Bu ücrette, her yıl Kültür Bakanlığı'nca belirlenen oranlarda değişiklikler söz konusudur. Sözleşmeli olarak bu kuruluşların kadrolarında yer almayanlar ise yevmiye karşılığı (günlük, haftalık, oyun başı vb.) çalışmaktadırlar.
Oyuncuların: özel tiyatrolar, film şirketleri gibi özel kurum ve kuruluşlarda çalışmaları halinde, ücretleri işverenle yapmış oldukları anlaşmalarla, tecrübeleri, oyunda aldıkları roller göz önünde bulundurularak belirlenmektedir.
MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

Üniversitelerde Öğretim elemanı olarak görev alanlar akademik kariyer yapabilirler. (Araştırma Görevlisi, Doktor, Yard. Doç., Doçent ve Profesör)

İŞ HAYATINDA İLERLEME

Kendilerini yetiştirme çabası içindeki oyuncular, başarı göstermeleri halinde büyük oyunların kadrolarında yer alabilir veya kendi kadrolarını oluşturabilirler.
Dram, trajedi veya komedi türü oyunlarda uzmanlaşabilirler.
Devlet tiyatrolarında ve özel tiyatrolarda "Rejisör", "Yönetici" , “Teknik Eleman” konumuna geçebilirler.

BENZER MESLEKLER

• Opera sanatçısı,
• Pandomimci,
• Rejisörlük,
• Şovmenlik,
• Yönetmenlik,
• Oyun Yazarlığı,
• Animatör.

EK BİLGİLER
GÖREV

• İş organizasyonu yapar,
• Çevre koruma önlemleri alır,
• İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
• Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
• Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

KAYNAKÇA

• Meslek elemanları,
• Bölüm eğitimi veren fakültelerin web siteleri,
• Meslek danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

• İlgili eğitim kurumları,
• Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
• Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
• T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı” http://osym.gov.tr/
• Bünyesinde “Meslek Bilgi Merkezi” bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :Editör     Okunma :6170 kez

tags tiyatro oyuncusu meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Tiyatro Oyuncusu İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA