eğitim sitesi

Tıbbi Laboratuar Teknikleri Teknikeri HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Tıbbi Laboratuar Teknikleri Teknikeri

Tıbbi Laboratuar Teknikleri Teknikeri

TANIM

 

Sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuarlarında hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan kişidir.

 

GÖREVLER

 

? Laboratuardaki test cihazları ve araçlarının kullanım öncesi kontrollerini yapar,

? Deneyler, analizler ve testlerde kullanılacak numune ve örnekleri hazırlar,

? Tahlil edilecek katı ve sıvı örneklerin test edilebilmesi için gerekli kimyasal sıvıları ve karışımları ve fiziksel şartları hazırlar,

? Laboratuar araç - gereçlerini kullanarak istenilen deney, test ve analizleri yapar,

? Deney, test ve analiz bulgularını rapor eder, takip işlemlerini yapar,

? Laboratuar araç - gereçlerini temizler, dezenfekte eder, bakımını yapar,

? Laboratuar uzmanlarının ve tıp adamlarının araştırma çalışmalarına yardımcı olur.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

? Cam ve porselen malzemeler (deney tüpü, pipet, buret, desikatör, huni, mezur, erlent, balon, joje, baget),

? Cihazlar (mikroskop, santrifüj, yarı otomatize sistemler ve otoanalizörler, elektronik terazi, kan sayım cihazı),

? Kimyasal maddeler (bakır sülfat, çinko sülfat vb.),

? Bilgisayar vb..

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Tıbbi laboratuar teknikleri teknikeri olmak isteyenlerin;

? Biyoloji ve kimya konularına ilgili ve bu alanda başarılı,

? Dikkatini uzun bir süre bir noktaya yoğunlaştırabilen, sabırlı,

? Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,

? Rutin işler yapmaktan sıkılmayan,

? Sorumluluk sahibi,

? Başkaları ile iyi iletişim kurabilen

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Tıbbi laboratuar teknikleri teknikeri; sağlık kuruluşlarının laboratuarlarında görev yaparlar. Çalışma ortamı temiz ve ilaç kokuludur (kimyevi madde ve ilaç). Görevini genellikle oturarak yapar. Tıbbi laboratuar teknisyeni birinci derece maddelerle (kan, idrar vb.) ve aletlerle ilgilidir, ancak hasta ve hasta sahipleri ile de iyi ilişkiler kurmak durumundadır. Bu meslek zaman zaman tek başına, zaman zaman işbirliği halinde çalışmayı gerektirir. Dikkat edilmediği takdirde mikrop bulaşma ihtimali yüksektir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı yüksekokulların "Tıbbi Laboratuar Teknikleri" bölümü ile "Laboratuar" bölümünde verilmektedir.

 

Çukurova Üniversitesi(Adana)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri M.Y.O

Aksaray Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Gazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Hacettepe Üniversitesi sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) Sağlık Hizmetleri M.Y

Batman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri M.Y

Bitlis Eren Üniversitesi Tatvan Meslek Yüksekokulu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Pamukkale Üniversitesi(Denizli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Trakya Üniversitesi(Edirne) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Fırat Üniversitesi (Elazığ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Atatürk Üniversitesi(Erzurum) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Gaziantep Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Dokuzeylül Üniversitesi (İzmir) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ege Üniversitesi(İzmir) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O

Kafkas Üniversitesi(Kars) Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O

Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O

Kırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Selçuk Üniversitesi(Konya) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İnönü Üniversitesi (Malatya) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Celal Bayar Üniversitesi(Manisa) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Mersin Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Muğla Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sakarya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Cumhuriyet Üniversitesi(Sivas) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O

Karadeniz Teknik Üniversitesi(Trabzon) Maçka Meslek Y.O

Yüzüncüyıl Üniversitesi (Van) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Yüzüncüyıl Üniversitesi (Van) Özalp Meslek Yüksekokulu

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Fatih Üniversitesi (İstanbul) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ufuk Üniversitesi (Ankara) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 

MESLEK EĞİTİMİ

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

? Biyoloji,

? Kimya.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Meslek liselerinin; Ebelik, Ebelik- Hemşirelik, Hemşirelik, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Laborant, Laboratuvar, Laboratuvar Hizmetleri, Laboratuvar Teknisyenliği, Sağlık, Sağlık Memurluğu, Veteriner-Laboratuvar bölümlerinden mezun olanlar "Tıbbi Laboratuar Teknikleri" ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge'leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler.

 

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve YGS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli "YGS-2" puanı almaları gerekir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.

 

Öğrenciler eğitimin 1. Yılında; Fizik, Anatomi, Tıbbi Biyoloji Genetik, Psikoloji, Histoloji ve Embriyoloji, Sağlık Mesleğinin Esasları ve Deontoloji, Fizyoloji, Biyoistatistik,, Genel Biyokimya, Kimya, Genel Mikro-Parazit, Farmakoloji, Parenteral Tedavi Uygulamaları, Patoloji.

2 Yılında; Özel Mikrobiyoloji, Özel Biyokimya, Bilgisayar Bilgisi, Arşiv, Halkla İlişkiler, İlkyardım, Odiyometri Nörofizyoloji Laboratuarları ve Uygulanan Yöntemler, Deney Hayvanları ve Bakımı, Elektrikli ve Elektronik Cihazların Bakımı ve Tekniği, Klinik Mikrobiyoloji, Klinik Biyokimya gibi mesleki dersler ile Yabancı Dil, Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi gibi genel kültür derslerini alırlar.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Tıbbi Laboratuar Teknikleri Ön Lisans Diploması" ve "Tıbbi Laboratuar Teknikleri Teknikeri" unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Tıbbi laboratuar teknikleri teknikerleri, hastanelerde, tıp fakültelerinde, özel tahlil laboratuarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, hıfzısıhha enstitülerinde ve gıda sanayii işletmelerinde çalışabilirler.

 

Tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlar ile araştırma merkezlerinde çalışabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Meslek eğitimi boyunca isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca yüksek öğrenim ve harç kredisinden ve yurtlarından faydalanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Tıbbi Laboratuar teknikleri teknikerleri; özel sektörde işe başlamaları durumunda yetenekleri, deneyimleri ve sektörün kuralları çerçevesinde ücret alırlar. Bu ücret en fazla asgari ücretin 3-4 katı oranındadır.

 

Kamu sektöründe istihdam edilenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabiidir. Teknik hizmetler sınıfında 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

"Tıbbi Laboratuvar" "Tıbbi Laboratuar Teknikleri" ön lisans programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde;

- Biyoloji,

- Hemşirelik,

- Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri,

lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Çalıştığı sağlık kuruluşunda laboratuar sorumlusu olarak çalışabilirler. Belli bir bölümde uzmanlaşmaya gidebilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Kimyager,

? Biyolog,

? Kimya teknikeri,

? Laborant.

 

EK BİLGİLER

 

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

 

? Meslek elemanları,

? ÖSYM ÖSYS Sınav Kılavuzu 2010,

? Üniversiteler, Yüksek öğretim Programları ve Meslekler Rehberi,

? ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu -2008,

? Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :32114 kez

tags tıbbi laboratuvar teknikleri teknikeri meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Tıbbi Laboratuar Teknikleri Teknikeri İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA