Eğitim Siteleri

Tıbbi Araçlar Satış Elemanı HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Tıbbi Araçlar Satış Elemanı

Tıbbi Araçlar Satış Elemanı

TANIM

 

Tıbbi araç ve malzemelerin satıldığı işyerlerinde ürünleri müşteriye sunan ve satışını yapan kişidir.

 

GÖREVLER

 

- Tanıtılacak ve pazarlanacak olan tıbbi araçlar hakkında edinilmesi gereken tüm bilgileri edinir,

- Ürünün satışa sunulmasında dikkat edilecek noktaları belirler,

- Reyon ve vitrin düzenler,

- Satışı artırıcı önlemler alır,

- Belirlenen yerlere giderek tanıtacağı tıbbi malzeme ile ilgili katalog veya örnek mamulleri göstererek açıklamalarda bulunur,

- Satışını yapacağı tıbbi ürünlerin kullanılışı hakkında gerektiğinde hasta üzerinde uygulamalar yapar.

- Satışını yaptığı tıbbi araçların fiyatı ve kredi şartları ile fiyatlarda meydana gelebilecek değişiklikler hakkında görüştüğü kişilere açıklamalar yapar,

- Sosyal güvenlik kuruluşlarının ödeme mevzuatları ile ilgili araştırmalar yapar.

- Varsa müşteri şikayetlerini dinler ve durumu ilgililere bildirir,

- Mesleği ile ilgili yenilikleri, gelişmeleri takip eder.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

- Çeşitli kırtasiye malzemeleri,

- Bilgisayar,

- Çeşitli tıbbi malzeme,

- Sipariş fişi,

- Hesap makinesi,

- Numune malzeme.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

- Bedensel ve ruhsal özürü bulunmayan,

- İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen (dışa dönük),

- Gelişmeye ve yeniliklere açık,

- Kendine güvenen ve başkalarını etkileyebilen,

- Güleryüzlü, hoşgörülü,

- Dış görünümüne dikkat eden,

- Alım satım işlerine ilgili kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Tıbbi araçlar satış elemanları zamanlarının büyük bir kısmını satış alanlarında, kapalı ortamlarda geçirirler. Zaman zaman tanıtım için hastaneye, eczaneye veya bir doktorun yanına giderek yine kapalı ortamlarda bulunabilirler. Çalışırlarken, doktorlarla, eczacılarla, meslektaşlarıyla, hastalarla, özürlülerle ve çalıştıkları firmadaki diğer elemanlarla iletişim halindedirler.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Meslek elemanlarının çalışma alanları genellikle özel sektördür. Tıbbı araç ve malzeme satan firmalarda çalışırlar. Bu sektör dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sürekli olarak gelişmektedir. Sayıları sürekli artan değişik tıbbi araçlara paralel olarak tıbbi malzeme ve araçlar satan firmaların da sayısında son yıllarda bir artış gözlenmektedir. Bu nedenle iyi bir eğitim almış olan satış elemanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi, yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde "Satış Elemanlığı" alanı "Tıbbi Araçlar ve Malzemeleri Satış Elemanlığı" dalında verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için,

- En az ilköğretim okulu mezunu olmak,

- 14 yaşını doldurmuş

- Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olması gerekmektedir.

Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

- Mesleğin eğitim süresi lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda 1 yıl, ilköğretim mezunu olanlarda ise 2 yıldır.

- Eğitim haftada bir gün okulda teorik, beş gün işyerinde pratik eğitim şeklinde yapılır.

- Mesleki eğitim merkezlerinde yapılan teorik eğitimin 1/3 ü genel kültür dersleri, 2/3 ü ise meslek bilgisi derslerinden oluşur.

Teorik Eğitiminde Alınan Dersler:

Türkçe, Matematik ve Meslek Matematiği, Müşteri İlişkileri ve Satış Bilgisi, Muhasebe, Ekonomi ve Ticaret Bilgisi, İş Güvenliği, Meslek Bilgisi, İşletme Bilgisi ve Kooperatifçilik, Toplam Kalite Yönetimi.

Pratik Eğitimin Konuları:

İşyeri Kuralları, Satış Elemanının Özellikleri, Müşteri İlişkileri, İşletmeyle İlgili Özellikler, Müşteri İtirazları ve Sorunlarını Çözme, Çıraklık ve Mesleki Eğitim, Çevre, Hijyen, Dizayn Bilgisi, Satış Planı Yapmanın Önemi, Mağazaları Başarıya Ulaştıran Önlemler, Müşteri Devamlılığını Sağlama, Vizyon Sahibi Olma, Müşteri İlişkilerinin Yöntemi, Müşterilere Göre Yapılanma, Müşteri İlişkilerinde Yeni Gelişmeler, Pazarlama ve Satış, Beden Dili, Depo ve Depolama, Görüntüleme Cihazları, Elektromedicine Cihazları, Poliklinik Cihazları, Laboratuar Cihazları, Onkoloji ve Nükleer Tıp Cihazları, Ortopedi Malzemeleri, Ağız ve Diş Sağlığı Malzemeleri, Medical Gaz, Ameliyathane-Cerrahi Cihazlar.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Tıbbi araçlar satış elemanları meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Meslek eğitim merkezlerinde kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp, aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Bu eğitimde İnsan sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanısıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 1 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler.

Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SGK primleri ile belgelemek kaydıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık Belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra "Usta Öğreticilik" belgesi alabilirler.

Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca " işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesi alınması zorunludur.

İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açıköğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.

 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

 

- Eğitim esnasında işletmelerde çıraklık eğitimi gören çırak öğrencilere, işverenlerce yaşlarına uygun olarak asgari ücretin %30'undan az olmamak üzere aylık ücret ödenmektedir.

- Çıraklık eğitimi boyunca öğrencilerin iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe ödenmektedir.

- Mesleki eğitim süresince öğrencilik haklarından yararlanırlar.

- Tıbbı araçlar satış elemanları genellikle asgari ücret ile işe başlarlar. Çalışmakta oldukları firmaların büyüklüğüne ve iş deneyimlerine göre ücretler de değişmektedir. Ancak ortalama olarak asgari ücretin 2-3 katı kadar ücret elde ederler.

- Bazı firmalarda ise elemanların çalışma gücünü ve verimliliğini artırmak amacıyla primli ücret sistemi uygulanmaktadır.

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

- Mesleki Eğitim Merkezleri,

- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,

- Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

Ekleyen :Editör     Okunma :2334 kez

tags satış elemanı meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Tıbbi Araçlar Satış Elemanı İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA