eğitim sitesi

Tekstil Öğretmeni HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Tekstil Öğretmeni

Tekstil Öğretmeni

TANIM

 

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, tekstil ile ilgili eğitim veren kişidir.

 

GÖREVLER

 

Tekstil ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Tekstil Öğretmeni, bu program çerçevesinde,

? Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,

? Sorumlu olduğu atölye, laboratuvar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)

? Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,

? Öğrencilerin başarılarını değerlendirir,

? Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,

? Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,

? İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,

? Çevresindeki sanayi kuruluşları ile işletmelerdeki gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,

? Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,

? Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

 

KULLANILAN ALET, MALZEME

VE EĞİTİM MATERYALLERİ

 

? Alanı ile ilgili meslek dersleri eğitim-öğretim programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders defteri, yoklama fişi, öğrenci iş takip formu,

? Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar.

? Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV., video bantları, slayt, transparan, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.)

? Çeşitli bitkisel ve kimyasal lifler, pamuk, keten, kenevir, yün, ipek.

? Tekstil alanı ile ilgili araç-gereçler.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Tekstil Öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

 

Tekstil Öğretmeni olmak isteyenlerin;

? Fen bilimlerine ve matematiğe ilgi duyan,

? Hesap yapmaktan hoşlanan,

? Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

? İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,

? Dikkatli, işine özen gösteren,

? İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

? Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,

? Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

? Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,

? Girişimci, yaratıcı

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Tekstil Öğretmeni, sınıfta, atölyede ve işletmelerde görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı lif tozu yüklü ve oldukça gürültülüdür.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN

VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi; Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinde "Tekstil Öğretmenliği" bölümünde verilmekte iken bu bölüme yeni öğrenci alınmamaktadır. Aşağıdaki meslek eğitimine ilişkin diğer başlıklarda yer alan bilgiler "Tekstil Öğretmenliği" lisans programına öğrenci alındığı döneme ilişkin bilgilerdir.

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI

OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

? Fizik, Kimya,

? Matematik.

 

MESLEK EĞİTİMİNE

GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için;

Lise veya dengi okul mezunu olmak,

Öğrenci Seçme Sınavı'nda (ÖSS) ilgili lisans programları için yeterli "Sayısal-1 (SAY-1) " puan almak,

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda ilgili lisans programlarından en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

 

Meslek Liselerinin, Dekoratif El Sanatları, El Sanatları, El Sanatları ve Çiçek, El Sanatları Teknolojisi, Dekoratif Sanatlar, Boya Apre, Boya-Baskı-Desen, Tekstil, Tekstil Boya-Apre, Tekstil Boya- Baskı-Desen, Tekstil Teknolojisi, Düz Örgü (Triko), Dokuma, İplik, İplikçilik, Kalite Kontrol (Tekstil), Örgü Teknolojisi, Örme, Örme Teknolojisi, Tekstil, Tekstil Dokuma, Tekstil İplik, Tekstil İplikçilik, Tekstil (Örme Teknolojisi), Tekstil Kalite Kontrol, Tekstil Örme, Örme Hazır Giyim, Trikotaj, Tekstil Tasarımı, Tekstil Teknolojisi, Triko Desen, Yuvarlak Örgü (Penye) Tekstil Konfeksiyon, Konfeksiyon, Moda Tasarım, Moda (Giysi) Tasarım, Hazır Giyim, Giyim Üretim Teknolojisi, Triko Konfeksiyon bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Tekstil Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

 

Moda ve Tekstil Tasarımı, Örme, Pamuk Eksperliği ve İplikçilik, Pamuk Pazarlama ve İplikçilik, Tekstil, Tekstil Baskı, Tekstil Dokuma, Tekstil İplikçilik, Tekstil Teknolojisi ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde yukarıdaki lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ

VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

 

Eğitim süresince öğrenciler; Genel Dokuma Teknolojisi, Genel Boya-Apre Teknolojisi, Genel Hazır Giyim teknolojisi, Pamuklu Dokuma Teknolojisi, Yünlü Dokuma Teknolojisi, Pamuk İpliği Teknolojisi, Tekstilde Kimyasal Testler, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Birey ve Öğrenme Süreci, Eğitim Teknolojisi, Mikro Öğrenme gibi dersler alırlar.

Fakülte son sınıfta öğrenciler bir yarı yıl öğretmenlik uygulaması yaparlar.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN

BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara alanlarıyla ilgili lisans diploması ve "Teknik Öğretmen" unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı endüstri meslek lisesi, teknik lise, kız meslek lisesi, Anadolu kız meslek lisesi vb. okullarda, Tekstil Teknolojisi alanının İplik, Endüstriyel Dokuma, Endüstriyel Örme, Tekstil Laborantlığı, Terbiye Teknolojileri dallarının alan ortak ve dal dersleri; alanın diğer dallarının bu dallarla ilgili alan ortak ve dal derslerini; diğer alanların bu dallarla ilgili alan ortak/dal derslerini vermektedirler.

 

Özel sektörde yönetici veya teknik eleman olarak da çalışabilirler.

 

İsteyenler kendi işlerini kurabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Meslek eğitimi sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün verdiği öğrenci kredisinden yararlanmak mümkündür.

 

Ayrıca, Kurumun yurt hizmetlerinden de yararlanılabilir.

 

Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonrasında, Devlet okullarında öğretmen olarak göreve başlayan öğretmenler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre 8. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlayarak maaş, yan ödeme, ek ders ücreti alırlar. Görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunduğu takdirde döner sermaye ücretinden belli oranda pay alırlar.

 

Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Tekstil Öğretmeni olarak göreve başlayanlar lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır ve doktora eğitimi alarak, yüksek öğretim kurumlarında öğretim üyesi olabilirler.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).

 

Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.

 

Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Boya-Apre Öğretmenliği,

? Dokuma Öğretmenliği.

? Tekstil Terbiye Öğretmenliği

? Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği

 

EK BİLGİLER

 

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

 

? Meslek elemanları,

? ÖSYS Başvuru Kılavuzu-2010,

? ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,

? Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

? MEB'in 80 Sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :2653 kez

tags Tekstil Öğretmeni meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Tekstil Öğretmeni İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA