Oyun Siteleri

Tekstil Mühendisi HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Tekstil Mühendisi

Tekstil Mühendisi

TANIM

 

Tekstil ve konfeksiyon sanayiinin kullandığı tekstil hammaddelerinin işlenmesi aşamalarında, teknik ve idari olarak gerekli düzenlemeleri yapan, yeni yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi için çalışmalar yürüten, yeni ürünlerin tasarımını ve üretimini planlayan, üretimin ekonomik bir şekilde yürütülmesini sağlayan kişidir.

 

GÖREVLER

 

Yün, pamuk gibi doğal, polyester, polyamid, polioksil gibi yapay lifler ile bu liflerden kumaş üretilmesi, kumaşın boyanması ve hazır giyim ürünlerinin elde edilmesi, bu işlemlerde kullanılan makinelerin üretilmesi, geliştirilmesi ve ürünlerin pazarlanması işlerini aşağıdaki işlem basamakları ile gerçekleştirir;

 

? Üretimi planlar, iş akışını düzenler,

? İstenilen kalitede malın en ucuz şekilde üretilmesi için plan yapar,

? Kullanılan makinelerin ayarlarını ve bakımını sağlar,

? Ürünün teknik, estetik, dokuma, örme ve baskı desenlerini bilgisayar yardımıyla tasarlar ve uygular,

? Ürünün kalite kontrolünü yapar,

? Araştırma, geliştirme faaliyetlerini yürütür.

 

KULLANILAN ALET

VE MALZEMELER

 

? Her çeşit elyaf, iplik, dokuma ve örme ürünleri,

? İplikçilikte, dokuma ve örme kumaş üretiminde, konfeksiyonda kullanılan özel el aletleri ve yardımcı malzemeler,

? İplik dokuma, örme, boya-baskı, terbiye gibi işlemlerde kullanılan iplik makineleri, dokuma hazırlık makineleri, dokuma makineleri, örme makineleri, boya-baskı-terbiye makineleri, kesim ve dikiş makineleri,

? Kalite kontrol cihaz ve aletleri, bilgisayar, kart delme makineleri.

? Yardımcı kimyasal malzemeler.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Tekstil Mühendisi olmak isteyenlerin;

? Fen bilimlerine ilgili ve bu alanda başarılı,

? Mekanik ilişkileri görebilen,

? Başkalarını yönetebilen

kimseler olmaları gerekir.

 

Yaratıcılık meslekte başarıyı etkileyen, renk körlüğü ise engelleyen bir faktördür.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Tekstil Mühendisleri, dokuma endüstrisinde fabrika ve atölyelerde görev yaparlar. Çalışma ortamı gürültülü olup, havada lif tozları bulunabilir. Tekstil Mühendisi çalışırken tekniker, teknisyen ve işçilerle iletişim halindedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN

VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı mühendislik fakültelerinin "Tekstil Mühendisliği" bölümlerinde verilmektedir.

? Çukurova Üniversitesi (Adana),

? Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir),

? Ege Üniversitesi (İzmir),

? Erciyes Üniversitesi (Kayseri)

? Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fak.(İngilizce),

? İstanbul Aydın Üniversitesi- (İstanbul)

? İstanbul Teknik Üniversitesi-İTÜ (İstanbul),

? Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdag)

? Pamukkale Üniversitesi (Denizli),

? Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta),

? Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fak.(K.Maraş),

? Uludağ Üniversitesi (Bursa).

? Uşak Üniversitesi

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI

OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

? Matematik,

? Fizik,

? Kimya.

 

MESLEK EĞİTİMİNE

GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için;

- Lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) "Tekstil Mühendisliği" lisans programı için yeterli "MF-4" puan almak.

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda "Tekstil Mühendisliği" lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.(Kılavuz Tablo 3A)

 

Ancak kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansları azalmaktadır.

 

Moda ve Tekstil Tasarımı, Örme, Pamuk Eksperliği ve İplikçilik, Pamuk Pazarlama ve İplikçilik, Tekstil, Tekstil Baskı, Tekstil-Baskı, Tekstil Teknolojisi, Tekstil Dokuma, Tekstil İplikçilik ön lisans programlarını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde "Tekstil Mühendisliği" lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ

VE İÇERİĞİ

 

Üniversitelere bağlı tekstil mühendisliği bölümlerinde 4 yıl (8 yarıyıl) süreli bir eğitim görülmektedir.

 

Eğitimde:

Genel Ekonomi, Fizik, Kimya, Matematik, Temel Bilgi Teknolojileri, Tekstil Mühendisliğine Giriş, Teknik İngilizce, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Beden Eğitimi, Halk Oyunları, Müzik, Atölye Eğitimi, Bilgisayar Programlama, Organik Kimya, Teknik Resim, Statik, Dinamik, Mukavemet, Doğal Lifler, Tekstil Kimyası, Temel İplikçilik, İstatistiğe Giriş, İşletme Ekonomisi, Malzeme, Dokumacılık, Örmecilik, Kimyasal Lifler, Termodinamiğe Giriş, Kısa Lif İplik Teknolojisi, Terbiye, Tekstil Fiziği, Fiziksel Tekstil Muayene, Konfeksiyon, Makine Elemanları, İş ve Zaman Etüdü, Kimyasal Tekstil Muayeneleri, Fiziksel Tekstil Muayeneleri, Uzun Lif İplik Teknolojisi, Kumaş Tasarımı, Kontrol Sistemleri, Tekstil Kalite Kontrolü dersleri yanında son sınıfta seçmeli dersler okutulmaktadır.

 

Ayrıca, 6. ve 8. yarı yıllarda projeler hazırlanmakta, Serbest İşletme Stajı ve Entegre Tekstil Mesleki İşletmelerinde 6'şar haftalık staj olmak üzere pratik eğitim de yapılmaktadır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN

BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Tekstil Mühendisliği" lisans diploması ve "Tekstil Mühendisi" unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Tekstil Mühendisleri tekstil ve konfeksiyon endüstrisinde fabrika ve atölyelerde mühendis olarak, ayrıca tekstil üretim ve pazarlaması yapan kuruluşlarda teknik satış sorumlusu olarak çalışabilirler.

 

Ülkemizde en gelişmiş üç sektörden bir tanesi tekstil sektörüdür. Bu nedenle iş bulma olanakları yüksektir. Özellikle Bursa, İstanbul, Adana, Denizli, Gaziantep, Kayseri, İzmir gibi tekstil sanayii gelişmiş illerimizde iş bulma olanakları çok daha iyidir.

 

Ayrıca, Boya-Baskı-Terbiye, konfeksiyon dallarındaki teknolojik gelişmeler oldukça hızlıdır.

 

Sektörün rekabet gücü, kalite ve verimliliğin artırılması yolundaki çalışmalar, daha fazla teknik eleman kullanımını ön plana çıkarmaktadır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Yüksek öğrenimleri süresince öğrencilerin, çeşitli kurum ve kuruluşların vermiş olduğu burslardan faydalanma olanakları olabilir. Ayrıca Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun sağlamış olduğu öğrenim kredisinden yararlanabilmeleri de söz konusudur.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Ücret daha çok özel sektörde çalıştıklarından kişinin bilgi, beceri, yetenek, çalışma kapasitesi ve sektörün ücret düzeyleri göz önünde tutularak işverenle yapılacak anlaşmayla belirlenir.

 

Tekstil Mühendisleri asgari ücretin en az 3-4 katı ücretle işe başlamaktadırlar. Kişinin durumuna ve pozisyonuna göre ileride bu oran daha da artmaktadır.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

 

Çalıştıkları işletmelerde, kısım şefi, imalat müdürü, genel müdürlük düzeyine kadar yükselebilirler,

 

Belli bir alan veya konuda uzmanlaşma söz konusu olabilir,

 

Girişimcilik özelliği olanlar: üretim, pazarlama, temsilcilik konularında kendi işlerini kurabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

Tekstil teknikerliği,

Kimya mühendisliği (boya-baskı, terbiye, kalite kontrol),

Kimya teknikerliği,

Endüstri mühendisliği (planlama ve organizasyonu),

 

EK BİLGİLER

 

İŞ KAZASI VE

MESLEK HASTALIĞI

 

Dokuma işletmelerinde gerekli önlemler alınmadan çalışıldığında gürültülü ortam nedeniyle işitme kaybı,

Boya-Baskı -Terbiye işlemlerinde kullanılan kimyevi maddeler ile özellikle pamuklu dokuma işlemlerinde meydana gelen tozlu ortam, alerjik rahatsızlıklar, akciğer ve solunum yolu rahatsızlıkları,

Hareketli parçaları olan makinelerle çalışma sırasında dikkatsizlik ve gerekli koruyucu tedbirlerin alınmaması halinde, elde ve parmaklarda ezilme, kırılma, kopma gibi iş kazaları meydana gelebilir.

 

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

 

Meslek elemanları,

ÖSYS Başvuru Kılavuzu-2010,

- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,

- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar,

 

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

İlgili eğitim kurumları,

- Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

- Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

- Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :20934 kez

tags Tekstil Mühendisi meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Tekstil Mühendisi İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA