Eğitim Siteleri

Tapu Teknisyeni HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Tapu Teknisyeni

Tapu Teknisyeni

TANIM

 

Tapuda kayıtlı taşınmaz mallara ilişkin olarak mülkiyeti nakleden akitleri düzenleme, sınırlı ayni haklara ilişkin ve mülkiyet hakkını sınırlayan işlemleri yapma, akitsiz tapu işlemlerini yapma ve tapu siciline tescil etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

 

GÖREVLER

 

? İş yerine gelen talep sahiplerinin başvurularını alır,

? Resmi yazışmaları hazırlar,

? Her türlü akitli tapu işlemlerini yapar,

? Her türlü akitsiz tapu işlemlerini yapar,

? Her türlü resmi yazışmalı tapu işlemlerini yapar,

? Arşivleme işlemlerini yapar,

? Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) paket programını kullanmasını bilir,

? Tapu kütüğüne tescil işlemi yapar,

? Meslekî gelişime ilişkin faaliyetleri yürütür.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

? Bilgisayar,

? Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS),

? Tapu kütüğü,

? Yevmiye defteri,

? Matbu evraklar,

? Çeşitli kırtasiye malzemeleri.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Tapu Teknisyeni olmak isteyenlerin;

? İyi iletişim kurabilen,

? Düzgün diksiyona sahip olan,

? Büro ortamında çalışmaktan hoşlanan,

? Resmi işyeri kurallarına uyan,

? Sabırlı, hoşgörülü ve dikkatli olan,

? Planlı ve düzenli olan,

? Meslek ahlakına sahip olan,

? Kendini yenileyebilen,

? Psikolojik açıdan sağlam ve güçlü

Bireyler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Tapu Teknisyenleri, görevlerini kapalı büro ortamında yürütürler. Tapu sicil müdürlüklerinde çalışırlar. Talep sahipleriyle karşılıklı iletişim içinde çalışırlar.

 

MESLEK EĞİTİMİ

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi; örgün ve yaygın mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının "Harita-Tapu-Kadastro" alanı "Tapuculuk" dalında verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

? İlköğretim okulu mezunu olmak,

? Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak,

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

? Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

? Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yılsonunda öğrenci alanını belirler.

? Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.

? 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.

? Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Mezun olunan Mesleki ve Teknik Ortaöğretim programına ait diploma ve "Tapu Teknisyeni" unvanını alırlar.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Meslek elemanları; Tapu Sicil Müdürlükleri, Tapu Kadastro Bölge Müdürlükleri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü vb. kuruluşlarda teknik ara eleman olarak çalışabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

? 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

? Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

? Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Kamu kurumuna giriş için gerekli şartları sağladıklarında tapu ile ilgili kurumlarda çalışarak devlet memuru statüsünde yer alırlar. Devletin belirlediği ücreti alırlar.

Özel sektörde işe başlamaları durumunda yetenekleri, deneyimleri ve sektörün kuralları çerçevesinde ücret alırlar. Bu ücret yaklaşık asgari ücrettir.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Meslek liselerinin Harita-Tapu-Kadastro alanından mezun olanlar istedikleri takdirde; "Harita ve Kadastro, Tapu ve Kadastro" önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim başarı puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgeleri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak programların kontenjanları dahilinde yerleşebilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

BENZER MESLEKLER

 

- Harita Kadastro Teknisyeni-Teknikeri.

 

EK BİLGİLER

 

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

 

? Meslek elemanları,

? Meslek lisesi öğretmenleri,

? 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu",

? Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği,

? Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği,

? www.megep.meb.gov.tr,

? ÖSYM 2010 ÖSYS Tercih Kılavuzu.

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr,

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/,

? Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :2808 kez

tags tapu teknisyeni meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Tapu Teknisyeni İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA