eğitim sitesi

Süt Ve Ürünleri Teknolojisi Teknikeri HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Süt Ve Ürünleri Teknolojisi Teknikeri

Süt Ve Ürünleri Teknolojisi Teknikeri

SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ

 

Süt fabrikaları ve mandıralarda sütten yağ, yoğurt, ayran, peynir, dondurma, süt tozu gibi ürünlerin en iyi şekilde üretilmesi, korunması ve pazarlamasında çalışan ara elemandır.

 

GÖREVLER

 

Süt ve ürünleri teknolojisi teknikeri, gıda mühendislerinin denetimi altında;

? Süt üretiminin ve sütün besin değerinin arttırılması yönünde çalışmalar yapar,

? Sütte bulunan mikroorganizmaları, süt asidi bakterilerinin metabolizmasını inceler,

? Süt ve ürünleri kaynaklı enfeksiyonlar ve gıda zehirlenmeleri için önlem alır,

? Süt üretim tekniklerini uygulayarak pastörize, sterilize, aromalı süt ve benzeri ürünleri üretir,

? Tereyağı, peynir, ayran, yoğurt, dondurma, süt tozu ve benzeri ürünleri üretimini yapar,

? Süt ve ürünlerinin kalite kontrol, depolanma, korunma, ambalajlama ve pazarlama yöntemlerini uygular,

? Sütün elde edilmesinden pazarlama aşamasına kadar olan süreçte temizleme ve mikroplardan arındırma işlemini uygular,

? Süt endüstrisinde kullanılan yardımcı ve katkı maddelerinin kimyasal, fiziksel yapılarını, fonksiyonlarını, sağlık ve beslenme ilişkilerini üretim sürecinde dikkatle değerlendirir,

? Sütçülük artıklarının genel özellikleri ve bunların değerlendirilme yöntemlerini bilir ve uygular,

? Süt işletmelerinde kullanılan makine ve ekipmanlarının normal bakım ve onarımlarını bilir ve yapar.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

? Separatör, pastörizatör, fokometre,

? Starter kültürler, soğutma ve ısıtma sistemi cihazları,

? Dezenfekte maddeleri,

? Kalite kontrol ve analiz cihazları,

? Vakumlama aleti, büret (ölçüm cihazı), Pipet (numune alım cihazı),

? Teknik resim araç gereçleri.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Süt ve ürünleri teknolojisi teknikeri olmak isteyenlerin,

? Biyoloji ve kimya alanında yetenekli ve bu alanda başarılı,

? Ekonomiye, özellikle pazarlama konusuna ilgili,

? Koku ve tat alma duyusunun gelişmiş olması,

? Uzun süre ayakta kalmasına, ellerini ve gözlerini kullanmasına engel herhangi bir rahatsızlığının olmaması,

? Gıda sektöründe çalışmasına engel herhangi bir bulaşıcı hastalığı, açık yarası olmayan,

? Temiz, düzenli ve sorumlu kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Süt ve ürünleri teknolojisi teknikeri; süt fabrikaları ve imalathanelerde, mandıralarda çalışır. Gıda mühendisleri, teknisyen ve işçilerle iletişim halindedir. Ürünlerin pazarlaması aşamasında müşteri ile de iletişimde bulunurlar. Çalışma ortamı sıcak, rutubetli, ıslak ve gürültülüdür.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLERİ

 

Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının "Süt ve Ürünleri Teknolojisi" programında verilmektedir.

? Aksaray Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu

? Adnan Menderes(Aydın) Çine Meslek Yüksekokulu

? Balıkesir Üniversitesi (Susurluk) Meslek Yüksekokulu

? Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Susurluk) Meslek Yüksekokulu

? Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Meslek Yüksekokulu

? Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) Meslek Yüksekokulu

? Ege Üniversitesi(İzmir) Ege Meslek Yüksekokulu

? Kafkas Üniversitesi (Kars) Meslek Yüksekokulu

? Selçuk Üniversitesi (Konya) Karapınar Meslek Yüksekokulu

? Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya)Altıntaş Meslek Yüksekokulu

? Mersin Üniversitesi Mut Meslek Yüksekokulu

? Muş Alparslan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

? Niğde Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu

? Sakarya Üniversitesi Pamukova Meslek Yüksekokulu

? Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) Suşehri Meslek Yüksekokulu

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

? Biyoloji,

? Kimya.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Süt ve Ürünleri Teknolojisi ön lisans programına girebilmek için,

Meslek liselerinin, Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, Aile ve Tüketici Hizmetleri, Besin Endüstrisi, Besin Endüstrisi-İşleme, Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi, Besin Teknolojisi-Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi-Gıda Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi, Beslenme ve Ev Yönetimi, Değirmencilik, Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve Beslenme, Gıda Analizi, Gıda Kontrol ve Analizleri, Gıda Teknolojisi, Kurum Beslenmesi bölümlerinden mezun olanlar "Süt ve Ürünleri Teknolojisi" ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge'leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler.

 

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli "YGS-6" puanı almaları gerekir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Süt ve ürünleri teknolojisi programında eğitim teorik ve pratik olarak verilmektedir. 2 yıllık öğretim sonunda 4 hafta staj yapılmaktadır.

 

Programın

 

1. Yılında: Genel Mikrobiyoloji, Genel Kimya, Sütün Yapısı ve Özellikleri, Gıda Bilimi Temel İlkeleri, Laboratuar Tekniği, İçme Sütü Teknolojisi, Süt ve Ürünleri Analiz Yöntemleri, Gıda İşleme İlkeleri,

 

2. Yılında: Süt Mikrobiyolojisi, Tereyağı, Peynir, Süt Tozu, Dondurma Teknolojisi, Süt Makineleri Bakım-Kontrolü, Süt İşletmelerinde Hijyen, Gıda Mevzuatı, Sütçülük Artıklarının Değerlendirilmesi, Süt Terknolojisinde Ambalajlama, Fermente Süt Mamulleri, Süt İşlemede Kullanılan Yardımcı Maddeler, Gıda Ürünlerinin Pazarlanması, İşletmelerde Davranış gibi temel ve mesleki dersler okutulmaktadır.

 

Ayrıca, 1. ve 2. yıllarda Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil gibi genel kültür dersleri alınmaktadır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara ön lisans diploması ve "Süt ve Ürünleri Teknolojisi Teknikeri" unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Süt ve Ürünleri Teknolojisi Teknikeri; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile İl Müdürlüklerinde, İlçe Ziraat Müdürlüklerinde, Belediyelerde, Hıfzısıhha Enstitüsünde, İl Sağlık Müdürlüklerinde, Süt ve Ürünlerini üreten özel fabrika ve imalathanelerde çalışabilecekleri gibi kendileri de özel işyeri açabilirler. Özellikle gıda sektörünün yoğun olduğu bölgelerde iş olanakları fazladır. Ayrıca, 1999'da yürürlüğe giren Gıda Yönetmeliği ile bu bölüm mezunlarının sorumlu yönetici olarak istihdam edilebileceği belirtilmiştir.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Eğitim süresince herhangi bir kazanç yoktur. Ancak mezuniyet sonrası geri ödemek üzere Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim ve harç kredisi alınabilir.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonrası kazanç, özel sektöre ait işyerlerinde farklılıklar göstermekle birlikte ilk işe girişte asgari ücretin 1,5- 2 katı civarındadır. Bu ücret işteki başarıya ve yapılan anlaşmaya göre yükselmektedir.

 

Kamu sektöründe ise yasal olarak belirlenen derece ve kademeden işe başlanır. Ücretler kıdeme ve yıllık olarak belirlenen oranlara göre artar.

 

MESLEKTE İLERLEME

 

"Süt ve Ürünleri", "Süt ve Ürünleri Teknolojisi" Ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde, Beslenme ve Diyetetik, Gıda Mühendisliği, Kimya, Süt Teknolojisi lisans programlarına geçebilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

Gıda mühendisi,

Gıda teknikeri.

 

EK BİLGİLER

-

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

 

? Meslek elemanları,

? Üniversiteler, Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof. Dr. Yıldız Kuzgun) 2000,

? ÖSYM ÖSYS Sınav Kılavuzu 2010,

? ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu -2008,

? Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,

? Ege Üniversite Rehberi 1999-2000,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :9775 kez

tags süt ve ürünleri teknolojisi teknikeri süt ve ürünleri teknolojisi tekniker meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Süt Ve Ürünleri Teknolojisi Teknikeri İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA