Oyun Siteleri

Süt Hayvancılığı Teknikeri HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Süt Hayvancılığı Teknikeri

Süt Hayvancılığı Teknikeri

SÜT HAYVANCILIĞI TEKNİKERİ

 

Kaliteli süt hayvanı (inek, koyun, keçi) yetiştirmek için gerekli teorik ve pratik bilgi ve beceriye sahip meslek elemanıdır.

 

GÖREVLER

 

? Süt Hayvancılığı Teknikeri kamu ve özel kuruluşlarda varsa sorumlu ziraat mühendisine veya veteriner hekime yardımcı eleman olarak;

? Süt hayvanlarının ırklarının geliştirilmesi ve ıslahı çalışmalarını yapar.

? Süt hayvanlarının bakımı ve beslenmesiyle ilgili işleri yapar.

? Süt hayvanlarının barınaklarının düzenlenmesiyle ilgili çalışmalar yapar.

? Süt işletmeleriyle ilgili iletişim ve koordinasyonu yürütür.

? Elde edilen sütün işlenmesi ve pazara sevkini yapar.

 

KULLANILAN ALET MAKİNE VE MALZEMELER

 

? Süt sağım makinesi,

? Suni tohumlama aletleri,

? Zirai tarımsal makineler,

? Pastörizasyon makineleri,

? Sütün işlenmesiyle ilgili makineler.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Süt Hayvancılığı Teknikeri olmak isteyenlerin;

? Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,

? Hayvan yetiştirme ve ticarete ilgi duyan,

? Açık havada çalışmaktan hoşlanan,

? Kirli ve pis kokulu ortamlarda bulunmaktan rahatsızlık duymayan,

? Bedence sağlam ve dayanıklı

kimseler olmaları gerekmektedir.

 

Özellikle erkeklerin traktör ve traktörle çalışan iş makinelerini ve diğer iş ekipmanlarını kullanabilir olmaları meslekte başarıyı arttırmaktadır.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Süt Hayvancılığı Teknikerleri çiftliklerde, hayvan barınakları, hayvan pazarları, yem hazırlama üniteleri ve mandıralarda çalışırlar. Çalışma ortamı tesisatın kurulduğu yere göre değişirse de genellikle kapalı ortamlarda görev yaparlar. Hayvanlardan insanlara bulaşan (zoonoz) hastalığına yakalanma riski vardır. Bunun için gerekli önlemler alınarak çalışılır. Çalışma ortamı kirli ve pis kokulu olabilir. Hayvan ve yem temini, satışı veya işletmedeki iş durumuna göre pazarlama işlerinde çalışıldığında seyahat etmek gerekebilir. Çalışmaları sırasında ziraat mühendisleri, veteriner hekimler, işçiler, iş sahibi kimselerle iletişim halindedirler.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek eğitimi, meslek yüksekokullarının "Süt Hayvancılığı" bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının "Süt ve Besi Hayvancılığı" olarak değişmesi nedeniyle, "Süt Hayvancılığı" adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler "Süt Hayvancılığı" bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar "Süt Hayvancılığı önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

? Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Eğitim süresi ön lisans düzeyinde iki yıldır. Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir. Ayrıca 45 iş günü staj zorunluluğu bulunmaktadır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Süt Hayvancılığı" önlisans diploması verilmektedi

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Özel sektörde özellikle hayvansal gıda üretiminin ve süt işletmelerinin yoğun olduğu bölgelerde iş bulma imkânları vardır. Ayrıca, bağımsız çalışabilme imkânı mevcuttur. Gelişmekte olan süt hayvancılığı ve süt imalatı konusunda teknik deneyim bilgisi, donanımı olan kaliteli ara eleman ihtiyacı bulunmaktadır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Meslek eğitimi boyunca isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen yüksek öğrenim bursu, harç kredisi ve yurtlardan faydalanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Özel sektörde işe başlamaları durumunda yetenekleri, deneyimleri ve sektörün ve piyasanın kuralları çerçevesinde ücret alırlar. Bu ücret asgari ücretin 2-4 katı oranında olabilmektedir.

 

Kamu sektöründe istihdam edilenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabiidir. Teknik hizmetler sınıfında 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKI EĞITIMDE İLERLEME

 

Süt Hayvancılığı önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)" başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

-

BENZER MESLEKLER

 

? Besicilik Teknikeri

? Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Teknikeri

? Süt ve Ürünleri Teknikeri

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :3272 kez

tags süt hayvancılığı teknikeri süt hayvancılığı tekniker meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Süt Hayvancılığı Teknikeri İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA