Oyun Siteleri

Sulama Teknolojisi Teknikeri HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Sulama Teknolojisi Teknikeri

Sulama Teknolojisi Teknikeri

SULAMA TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ

 

Kamuya ve özel sektöre ait kuruluşların yeşil alan düzenlemelerine, fidanlık ve seralara otomatik sulama projeleri yapan ve uygulayan kişidir.

 

GÖREVLER

 

? Sulanacak alanın sulama projesini ve keşfini hazırlar,

? Sulama projesine uygun malzemeleri belirler,

? Projeye uygun malzemenin satın alınmasını sağlar,

? Sulama projesine uygun malzemeleri sulama alanına uygular ve deneme çalışması yapar,

? Uygulanan projede meydana gelen arıza ve sorunları gidermeye çalışır,

? Uygulanan projenin sonuçlarını izler.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Kağıt, kalem, cetvel, gönye, pergel, şablon, rapido, çini mürekkebi gibi ölçüm ve çizim aletleri,

? Çizim masası ve çeşitli büro malzemeleri,

? Bilgisayarlar ve hesap makineleri,

? Sulama ekipmanları, PVC ve PE borular, sulama başlıkları,

? Çeşitli sulama projeleri ve sulama alanındaki uygulamalarla ilgili çeşitli doküman ve kitaplar.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Sulama Teknolojisi Teknikeri olmak isteyenlerin;

? Fen ve matematik derslerine ilgili,

? Sayısal düşünme gücü olan,

? Bir işi planlayıp yürütebilme yeteneğine sahip,

? Bedence sağlam ve dayanıklı,

? Başkaları ile iyi iletişim kurabilen,

? Dikkatli, sabırlı, açık hava koşullarında ve inşaat ortamında çalışmayı kabullenmiş

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Çalışma ortamı açık hava olan Sulama Teknolojisi Teknikeri, gün ışığına bağlı olarak şantiye koşullarında çalışır. Çalışma ortamı çamurlu, toz ve topraklıdır. Çalışma sırasında amirlerle, işçilerle, tesisat ve elektrik ustalarıyla ve doğrudan müşterilerle ilişkide bulunur. İşyerinin yapısına göre, cumartesi, pazar günleri de çalışılabileceği gibi, gece vardiyaları ve fazla mesai yapma zorunlulukları da mevcuttur.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi; üniversitelere bağlı Meslek Yüksekokullarının "Sulama Teknolojisi" bölümünde verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar "Sulama Teknolojisi " önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

? Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Eğitimin süresi 2 yıldır. Eğitimin ilk yılında daha çok teorik dersler bulunmakta, ikinci yılda ise daha çok uygulamaya dönük ders ve proje çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca her yılın sonunda her biri 30 iş günü olmak üzere iki adet mecburi staj bulunmaktadır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Sulama Teknolojisi önlisans diploması verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Sulama Teknolojisi Teknikerleri; Belediyelerde, Orman ve Tarım Bakanlığına bağlı fidanlıklarda, sportif ve turistik tesislerde, sulama işi yapan firmalarda ve kendi kuracakları işyerlerinde çalışabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Öğrencilerin belirli dönemlerde işletmelerde staj yapma zorunluluğu vardır. Bu staj döneminde işletmelerce uygun görülmesi halinde bir ödenek alabilmektedirler. Haftanın 3 veya 4 gününe ders programı sıkıştırılarak kalan 3 veya 4 günde ücretli çalışma imkânları bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan kredi ve burslardan yararlanma olanağı vardır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Sulama Teknolojisi Teknikerleri işe ilk başladıklarında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaları halinde, işçi ya da memur kadrolarına göre devlet tarafından belirlenen ücreti alırlar. Özel sektörde çalışanlar ise asgari ücret ile asgari ücretin 3 katı arasında değişen oranlarda ücret alabilmektedirler. Ücretler ve sendikal haklar, uzmanlığa, iş becerisine ve çalışılan kurumun yapısına bağlı olarak zaman içinde artabilmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

"Sulama Teknolojisi" önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)" başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

İşyerlerinde kısım şefi olabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Tarımsal Sulama Yönetimi Teknikeri,

? Peyzaj Mimarı,

? Seracılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Teknikeri.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

SORUMLULUK

 

Sulama ile ilgili mühendislik hesaplarının doğru olarak yapılmasından, proje doğrultusunda imal, inşa, işletme ile bakım ve onarım işlerinin yürütülmesini sağlamaktan, kurallara uygun olarak dizayn çalışmalarını yapmaktan sorumludur.

 

İŞ GÜVENLİĞİ

İŞÇİ SAĞLIĞI

 

Özellikle sulama sahasında koruyucu önlemler alınmalı, elektrik çarpması, düşme, el aletleriyle yaralanma gibi tehlikelere karşı dikkatli olunmalıdır.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları,

? İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Meslek Yüksekokulu Sulama Teknolojisi Programı Öğretim üyeleri,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :2731 kez

tags sulama teknolojisi teknikeri meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Sulama Teknolojisi Teknikeri İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA