Eğitim Siteleri

Sosyal Hizmetler Destek Elemanı HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Sosyal Hizmetler Destek Elemanı

Sosyal Hizmetler Destek Elemanı

SOSYAL HİZMETLER DESTEK ELEMANI

 

Kişi ve ailelerin, sosyal yardım kurumlarında bulunan yaşlı, çocuk, genç ve özürlülere yönelik kendilerinden, çevre şartlarından kaynaklanan veya kontrolleri dışında oluşan maddi-manevi sorunlarının ve ihtiyaçlarının giderilmesine, oluşması muhtemel sorunların önlenmesine, çözülmesine yardımcı olan, bireysel hizmet ve bakımları ile birlikte kurumsal işlemlerini de yürütme, takip etme bilgi ve becerisine sahip, nitelikli, sosyal çalışmacı ve sosyal hizmetler uzmanına yardımcı olan kişilerdir.

 

GÖREVLER

 

? Çocuk ve gençlerin kötü alışkanlıklardan korunmasına yardımcı olmak,

? Çocuk ve gençleri aktivitelere yönlendirmek ve bu aktivitelere katılmalarına rehberlik etmek,

? Yaşlılara, çocuklara, gençlere ve özürlülere yönelik bakım hizmetlerini yürütmek,

? Yaşlılara, çocuklara, gençlere ve özürlülere yönelik kurumsal işlemleri takip etmek,

? Üstleri ile yazılı ve sözlü iletişimi yürütmek,

? Temel düzey ilk yardım hizmetlerinden anlamak ve hizmetleri yürütmek.

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

? Bilgisayar, telefon, faks gibi büro malzemeleri ve cihazları

? Kırtasiye malzemeleri.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Sosyal Hizmetler Destek Elemanı olmak isteyenlerin;

? İnsanlarla sağlıklı ve etkili iletişim kurabilen,

? İkna edebilme özelliğine sahip,

? Kişisel ve toplumsal sorunlara karşı duyarlı,

? Planlama ve uygulama yeteneğine sahip,

? Kendisini ve çevresini geliştirmeye istekli,

? Liderlik özelliklerine sahip,

? Sosyal sorunlu bireylerin ya da grupların sorunlarına çözüm odaklı,

? Güler yüzlü, sevecen, hoşgörülü ve sabırlı,

? Beden ve ruh sağlığı yerinde,

? Kişisel temizlik, hijyen kurallarını bilen ve bu kuralları uygulayabilen,

kimseler olması gereklidir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Çalışma ortamı, çalıştığı yere göre farklılık gösterir ve genellikle büro tarzı kapalı ortamlardır. İşin gerektirdiği durumlarda birey ve grupların özelliklerine, aktivite programlarına göre açık ortamlarda da çalışabilmektedirler. Sosyal gruplarla devamlı iletişim hâlinde bulunmaktadırlar.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi; örgün mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının "Aile ve Tüketici Hizmetleri" alanının "Sosyal Hizmetler" dalında verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

? İlköğretim okulu mezunu olmak,

? Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

? Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

? Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yılsonunda öğrenci alanını belirler.

? Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.

? 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fiziki kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.

? Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

 

Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

Mezun olunan mesleki ve teknik ortaöğretim programına ait diploma ve "Sosyal Hizmetler Destek Elemanı" unvanını alırlar.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

? Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünde,

? Kamu ve özel kuruluşlara bağlı hastane, otel, tatil köyü, yatılı okullar, huzurevi, misafirhane, öğrenci yurtlarında,

? Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının bünyesindeki rehabilitasyon merkezlerinde,

? Yaşlı, hasta ve özürlü bireylere hizmet veren kurum ve kuruluşlarda,

? Ev ve aile hizmetleri ile sosyal hizmetlere yönelik tüm kurum ve kuruluşlarda,

? Üniversitelerde,

? Yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal destek hizmetleri birimlerinde,

? Çocuk ve yaşlı bakımevleri vb. toplu yaşanılan sosyal tesislerde,

? Sağlık turizmine yönelik hizmet veren kurumlarda,

? Ulusal ve uluslar arası yardım kuruluşlarının bakım merkezlerinde,

? Kamu ve özel kuruluşların bünyelerinde çalışabilmektedirler.

 

Hizmet ve sağlık sektörünün gelişmiş olduğu yerlerde iş bulma oranı daha yüksektir.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

? 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

? Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

? Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Kamu veya özel sektör iş yerinde işe başlayan bir kişi net asgari ücretin en az 1-2 katı civarında ücret alır. Bu kazanç işyerinin büyüklüğüne ve deneyim durumuna göre artabilmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Meslek liselerinin Aile ve Tüketici Hizmetleri alanından mezun olanlar istedikleri takdirde; "Et ve Ürünleri Teknolojisi", Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, Gıda Teknolojisi, Hayvansal Üretim, Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği, Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi, Süt ve Ürünleri Teknolojisi, Yağ Endüstrisi, Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi, Ev İdaresi" önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim başarı puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgeleri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak programların kontenjanları dâhilinde yerleşebilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Mezunların bu meslek dalında yükselmesi, kendini yenilemesine, deneyimine ve sosyal iletişim gücüne bağlıdır. Meslek unvanı eğitim seviyesi yükseldikçe değişiklik göstermektedir.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı,

? Yaşlı Hasta Bakıcısı,

? İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri,

? Çevre Hizmetleri Elemanı,

? Tüketici Hizmetleri Elemanı,

? Ev ve Aile Hizmetleri Elemanı.

 

EK BİLGİLER

 

Mezunların yabancı dil bilmeleri uluslar arası kuruluşlarda çalışabilmeleri için gereklidir. Yerel düzeyde çalıştığı kurumlarda ise yabancı dil gerekmemektedir.

 

Günümüzde artan nüfuzla birlikte yaşam standartları yükselmekte,buna bağlı olarak hizmet ve sağlık sektörünün hızlı bir şekilde gelişmektedir. Bir taraftan insan ilişkilerinin önemi artarken diğer taraftan iletişim de karmaşıklaşmaktadır. Bu gelişmelere çerçevesinde bu meslek mensuplarına duyulan ihtiyacın artarak devam edeceği görülmektedir.

 

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

 

? Meslek elemanları,

? 3308 Sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu,

? Türk Meslekler Sözlüğü,

? http://ktogm.meb.gov.tr,

? www.meb.gov.tr,

? http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/,

? 2011 ÖSYS Başvuru Kılavuzu,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1821 kez

tags sosyal hizmetler destek elemanı sosyal hizmetler destek elemanı meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Sosyal Hizmetler Destek Elemanı İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA