eğitim sitesi

Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme) HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme)

Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme)

SOĞUTMACI VE HAVALANDIRMACI (İKLİMLENDİRME)

 

Çeşitli gıda ve sanayi ürünlerinin uygun ortamlarda özelliklerini yitirmeden saklanması amacıyla kullanılan soğutma sistemleri ile binalardaki ısıtma ve soğutma sistemlerinin üretim montaj, bakım ve onarımını yapan kişidir.

 

GÖREVLER

 

? Soğutma ve iklimlendirme amacıyla kullanılan araç, cihaz, teçhizat ve makineleri hazırlanmış projeye uygun, verimli ve ekonomik yöntemler kullanarak kurar, kontrol ve ayarlarını yaparak devreye sokar ve kullanıma hazır durumda teslim eder,

? Kurulmuş soğutma ve havalandırma cihaz ve tesisatlarının düzenli bakımını yapar,

? Soğutma ve havalandırma cihaz ve tesisattaki bozukluğu saptar, giderilmesi için arızalı parçaları tamir eder ya da yerine yenisini takarak gerekli onarımı gerçekleştirir,

? Soğutma ve havalandırma cihazlarının gaz verme basıncını ayarlar, uygun vakumlama işlemlerini, izolasyonunu, kaçak testlerini ve diğer kontrollerini yapar,

? Soğutma ve havalandırma sistemleriyle ilgili komple montaj resimlerini ve şemalarını inceler, doğru olarak okur ve çizebilir, uygulama alanlarına aktarabilir,

? Makine ve teçhizatı bakımlı ve düzenli kullanır ve devamlı kullanıma hazır durumda bulundurur.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Kompresör, kondanser, evaparetör, expention valf, kılcal boru, drayer, reziver, yağ seperatörü gibi soğutma devresi elemanları,

? Gözetleme camı, yüksek ve alçak basınç manometreleri, termostat, yüksek ve alçak basınç anahtarı, filtre, termometre, ağırlık valfi, selonoit valf gibi aksesuar ve kontrol elemanları,

? Vakum pompası, şarj silindiri, manifolt, soğutucu tüpleri, servis lokma takımı, boru bükme aparatı ve yayları vb. takımlar,

? Oksi-asetilen, elektrik ark, gümüş kaynağı gibi kaynak setleri,

? İzolasyon malzemeleri, bakır borular ve bağlantı elemanları.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Soğutma ve havalandırmacı olmak isteyenlerin;

? Bedence güçlü,

? Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,

? Dikkatli, tedbirli ve sorumluluk sahibi,

? Makine parçaları arasındaki ilişkiyi görebilen ve şekil ilişkilerini algılayabilen,

? İşbirliğine ve ekip çalışmasına yatkın

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Soğutmacı ve havalandırmacı görevlerini;

? Atölyelerde ve sistemin kurulacağı binalarda,marketlerde, soğuk hava depolarında, evlerde ve işyerlerinde vb. değişik mekanlarda yürütürler.

? Çalışılan ortam çoğu zaman kapalı, sıcak veya soğuktur .Yüksek ve tehlikeli yerlere çıkmaları gerekebilir.

? Genellikle ayakta çalışırlar.

? Çalışırken ağır cihazları kaldırma, taşıma, çekme, itme, yerine koyma veya yerinden çıkarma gibi bedensel güç harcarlar.

? El aletleri ile çalışırken incinme, burkulma, çizik, kesik ve çeşitli basit yanık gibi yaralanmalarla karşılaşabilirler.

? Bu meslekte çalışanlar işveren, usta, müşteri ve diğer meslek elemanları ile iletişim halindedirler.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde "Soğutma ve İklimlendirme" alanı "Soğutma ve İklimlendirme" dalında kalfalık ve ustalık eğitimleri verilmektedir.

 

Ayrıca mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumların aynı alan ve meslek dalında da bu mesleğin eğitimi verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için,

? En az ortaokulu tamamlamış, açık lise veya açık meslek liselerinden birine kayıt yaptırmış olmak,

? Bünyesi ve sağlık durumu mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,

? 14 yaşını doldurmuş, 19 yaşından gün almamış olmak. Ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanlar yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.

? Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri bulmak ve işveren ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gerekmektedir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi ilköğretim mezunu olanlarda 3 yıl, lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda ise 1,5 yıldır. 3308 Sayılı Mesleki Eğitimi Kanunu'na göre meslek liselerinin öğrencileri teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini haftada üç gün işletmelerde yaparlar. Mesleki eğitim merkezlerinde ise haftanın 1 günü mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, diğer günler ise işyerlerinde pratik (uygulamalı) eğitim görürler.

Kalfalık, Ustalık Meslek Dersleri:

Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel bilgi dersleri ile meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır.

Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir.

Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Çıraklık eğitimini tamamlayanlara eğitim sonunda katıldıkları kalfalık sınavında başarılı olmaları halinde "Kalfalık Belgesi" ve "Kalfa" unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Meslek elemanları;

? Soğutma ve havalandırma sistemlerini imal eden işletmelerde,

? Çeşitli markalara ait soğutma ve havalandırma cihazlarının satış ve montajını birlikte yapan bayiliklerde,

? Soğutma ve havalandırma sistemlerinin montaj, bakım ve onarım yetkili servislerinde,

? Çeşitli büyük işyerleri, fabrika, kapalı alış veriş merkezleri vb. yerlerde kurulu bulunan ilgili sistemlerin bakım,onarım işlerinde çalışabilirler.

 

Ustalık eğitimini tamamlayarak ustalık belgesi alanlar gerekli sermayeye sahip olurlarsa kendi işyerlerini de açabilirler.

 

Ülkemizin iklim yönünden farklılıklar göstermesi nedeniyle hem ısıtma hem de soğutma sistemlerine, tarım ülkesi olması nedeniyle de soğuk hava depolarına ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır. Teknolojik gelişmeler sonucu çok çeşitli markalarda yerli ve yabancı iklimlendirme ve soğutma sistemlerinin piyasada yaygınlaşmasıyla birlikte bu alanda çalışacak meslek elemanlarına gereksinim süreklilik arz edecektir.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

? 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net tutarının %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

? Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

? Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Meslek eğitimi sonrası ilk işe girişte asgari ücretle çalışırlar.

Mesleğinde yetişmiş bir ustanın aylık ücreti asgari ücretin 3-3,5 katı civarında olmaktadır.

Ustalık belgesi aldıktan sonra gerekli koşuları yerine getirerek (teminat, referans vb.) kendi adına bakım-onarım-montaj servisi açanların kazançları aldığı işle orantılı değişmekle birlikte ortalama asgari ücretin 5-6 katı kadardır.

Kamu ya da sendikalı büyük işyerlerinde ise ücret toplu sözleşme hükümlerine göre belirlenir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKI EĞITIMDE İLERLEME

 

Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açık öğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler. Mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Bakım onarım elektrikçisi

? Sıhhi tesisatçı

? Soğutma ve iklimlendirme teknisyeni

 

EK BİLGİLER

SORUMLULUK

 

? Çalışmalarda kaliteyi ön plana çıkarmaktan,

? Standartlara dikkat etmekten,

? Alet ve takımları uygun kullanmak ve bakımını yapmaktan,

? Çalışırken güvenlik tedbirlerini almak ve kazaya sebebiyet verecek davranışlardan kaçınmaktan sorumludur

 

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü "Soğutma ve İklimlendirme ( Havalandırma)" Meslek dalı eğitim programı,

? 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu,

? Metal Sanayii İş Gruplandırma Sistemi (MESS),

? Meslekle ilgili işyeri yetkilileri,

? "Çıraklık ve Yaygın Eğitim Faaliyetleri" Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Ankara - 1999,

? Meslek elemanları,

? Çıraklık eğitimi program kitapçığı,

? Meslek Danışma komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :3482 kez

tags soğutmacı ve havalandırmacı (iklimlendirme) soğutmacı ve havalandırmacı iklimlendirme meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme) İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA