Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Seracılık Ve Süs Bitkileri Teknikeri Hakkında Bilgi

MESLEK: Seracılık Ve Süs Bitkileri Teknikeri

Seracılık Ve Süs Bitkileri Teknikeri

SERACILIK VE SÜS BİTKİLERİ TEKNİKERİ

 

Sebze ve süs bitkilerinin, kontrollü yetişme koşullarının sağlanabildiği sera denilen özel tesislerde, çevre koşullarının uygun olmadığı mevsimlerde yetiştirilmesini, büyümesini ve gelişmesini sağlayan bu ürünlerin muhafazası, ambalajlanması, taşınması ve pazara sunulması çalışmalarını yürüten kişidir.

 

GÖREVLER

 

Seracılık ve süs bitkileri teknikeri;

▪ Mühendis tarafından hazırlanan üretim programının uygulanmasında mühendis ile birlikte çalışır,

▪ Çalıştığı yerde mühendis yoksa üretim programını kendisi hazırlar,

▪ Üretim için gerekli malzemenin temin edilmesini sağlar,

▪ Üretim için gerekli sera içi ve sera dışı şartların oluşumunu sağlar (Seranın yapımı, ışıklandırılması, havalandırılması, ısı ve nem derecelerinin ayarlanması, hastalık ve zararlılarla mücadele vb. )

▪ Ekim ve dikim hazırlığı yapar, gübreleme programını hazırlar,

▪ Üretim yöntemlerini (tohum, çelik, aşı, ayırma, daldırma, bölme vb.) kullanarak fide/fidan üretimi yapar,

▪ Dikim yapar,

▪ Fidan ve fidenin gelişimini sağlar,

▪ Hasat yapar,

▪ Yapılan üretim programına göre iş gücünü sağlar ve işçilere işi öğretip işin kontrollü bir şekilde işleyişini takip eder,

▪ Yetiştirilen ürünlerin pazarlanmasını sağlar,

▪ Sera ve bahçelerde sebze üreticilerine danışmanlık yapar.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Bahçe toprağı, kum, gübre, torf, komposit, perlit, vermikulit, pomza, kokos, tüf

▪ Tohum, fide, fidan, soğan, yumru,

▪ Çapa, kürek, kazma, bel, testere, bahçe makası, budama makası hortum, tırpan, tırmık, ip, el arabası, çapa makinası, bahçe traktörü, kova, kutu, sepet,

▪ Zirai ilaçlar, hormonlar,

▪ Ambalajlama malzemeleri, termometre

▪ Kaya yünü, iş tulumu, çizme, aşı bıçağı, aşı macunu, eldiven, maske, damla sulama sistemi, gübre tankı,

▪ Köklendirme masası, saksı, kasa, viyol, poletilen fide torbası, Polietilen sera örtüsü, gölgeleme perdesi, ampul, Sıvıölçer, tuzluluk ölçer, asitlik ölçer, hava ve toprak nemi ölçer, büyüteç.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Seracılık ve süs bitkileri teknikeri olmak isteyenlerin;

▪ Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,

▪ Araştırma ve gözlem yeteneği gelişmiş,

▪ Ellerini ustalıkla kullanabilen,

▪ Bitki yetiştirmekten ve açık havada çalışmaktan hoşlanan,

▪ Bedence sağlıklı ve dayanıklı,

▪ Dikkatli, sabırlı ve sorumluluk sahibi,

▪ Risk alabilen ve tedbirli

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Üretim alanlarında çalışırken çamurlu, tozlu, rüzgârlı ortamlarda bulunabilirler. Genellikle ayakta çalışırlar. Genellikle toprak üzerinde cam veya naylon ile örtülü seralarda çalıştıkları gibi mevsimine ve yetiştirilen bahçe ve süs bitkilerinin türüne göre bazen açık arazilerde çalışırlar. Çalışırken birinci derecede bitkilerle ilgilidirler. Ziraat mühendisleri, meslektaşları ve müşterilerle sürekli iletişim halindedirler.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek eğitimi, meslek yüksekokullarının "Seracılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği" bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının "Süs Bitkileri Yetiştiriciliği" olarak değişmesi nedeniyle, "Seracılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği" adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler "Seracılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği" bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

▪ Lise veya dengi okul mezunu olmak,

▪ Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar "Seracılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği" önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

▪ Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİVE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Seracılık ve Süs Bitkileri önlisans diploması verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Ülkemizde son yıllarda ekim alanlarının büyümesinin yanında üretimde kullanılan tekniklerde de gelişmeler sağlanmıştır. Özellikle, Marmara, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgelerimiz ile yeraltı sıcak su kaynaklarının olduğu yörelerimiz, seralarda sebze ve süs bitkileri yetiştiriciliği için gelecek vaat etmektedir. Ülkemiz ikliminin müsait olmasına rağmen yurdumuzda henüz yeterince tanınmadığından yetiştirilmeyen bazı süs bitkileri ile tropikal sebze veya meyvelerin seralarda deneme üretimine yabancılarla işbirliği içinde başlanılacaktır. Bu da istihdam olanaklarını genişletecektir.

Sebze ve meyvelerin, insan beslenmesindeki önemi giderek anlaşıldıkça, insanların yılın her gününde çeşitli meyvelerden yararlanma istekleri artmakta ve sonuç olarak üretim mevsimi dışında yetiştiriciliğe imkan veren seracılık tarımı önem kazanmaktadır. Ayrıca, nüfusun hızlı artışına karşılık mevcut alanların değişmemesi üstelik de tarım alanlarının gerek sanayi kuruluşları, turizm ve yerleşim konutları için kullanılmaları sonucu azalması, gerekse miras yoluyla küçülmesi, birim alandan alınan verimin artırılması zorunlu kılmaktadır. Bu durumda günümüz tüketimine hizmet veren seracılığı gerektirmektedir. İhracattaki gelişmeler ve gelir seviyesinin artması gibi nedenlerde ülkemizde taze sebze talebinin ve süs bitkileri üretiminin artmasına yol açmaktadır. Seracılık teknolojisinin gelişmesi, talebin tüm yıla yayılması, süper-hiper market çeşitlerinin oluşması, açıkta yetiştiriciliğe göre oldukça karlı olması gibi nedenler de seracılığın gelişmesine katkı sağlamaktadır.

"Seracılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği" programı mezunları; eğer sera kurma imkânları varsa kendi işletmelerinde, yoksa özel kişi ve firmaların fide, fidan, sebze, saksılı süs bitkileri, kesme çiçek ve dış mekân süs bitkileri üretimi yapan işletmelerinde çalışma imkânı bulabilmektedir. Üretim alanı dışında, Tarım Bakanlığına bağlı İl Müdürlükleri ile Araştırma Enstitülerinde, belediyelerin park ve bahçelerden sorumlu birimlerinde, tohum firmalarında, zirai ilaç bayilerinde, gübre imalatı ve satışı yapan firmalarda, sulama ekipmanlarını imal eden ve projelendirip kuran firmalarda, peyzaj ve çevre düzenlemesi yapan işletmelerde, fide firmalarında fide sevkiyat sorumlusu olarak de çalışma imkânı bulabilmektedir. Mezun olan teknikerler okulda aldıkları eğitimin yanı sıra kendilerini bu konuda yetiştirirlerse özel sektörde kolaylıkla ve yüksek ücretli iş bulabilmektedirler. Ayrıca imkânları varsa kendi işyerlerini de kurabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Mesleki eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. İsteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim kredisinden yararlanabilirler. Kurumun yurtlarında barınma ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

▪ Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir.

 

▪ Özel sektörde ise asgari ücretten az olmamak üzere işverenle yapılan anlaşma veya sözleşmelere göre değişik miktarda ücret alabilmektedirler.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKI EĞITIMDE İLERLEME

 

Seracılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)" başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Çalıştıkları yerlerde tecrübe ve ilgileri doğrultusunda özellikle süs bitkileri alanına ya da bahçe bitkileri alanına ağırlık vererek bir uzmanlık kaydedebilirler. Bunun yanı sıra, çalıştıkları işyerinde gösterdikleri performansa ve edindikleri bilgi ve beceriye bağlı olarak yönetim kademelerinde de görev alabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

▪ Bitkisel Üretim Teknikeri,

▪ Bitki Koruma Teknikeri,

▪ Bahçe Ziraatı Teknikeri.,

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

▪ Meslek elemanları,

▪ Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan MYO,

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK)üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :3858 kez

tags seracılık ve süs bitkileri teknikeri seracılık süs bitkileri teknikeri meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Seracılık Ve Süs Bitkileri Teknikeri ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA