Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Seracılık Teknikeri Hakkında Bilgi

MESLEK: Seracılık Teknikeri

Seracılık Teknikeri

SERACILIK TEKNİKERİ

 

Seralarda, sebze ve çiçek üretimi ile ilgili çalışmaları yürüten kişidir.

 

GÖREVLER

 

▪ Cam, naylon vb. örtü malzemelerine göre seraları hazırlar,

▪ Seraların ısıtma, havalandırma, soğutma, aydınlatma, nemlendirme ve diğer teçhizatların donatılması işlerini planlar ve düzenler,

▪ Her tür çevre faktörünün bitki gelişimine etkilerini araştırır,

▪ Sebze ve süs bitkilerini sınıflandırarak çeşitli yetiştirme ortamlarını (yer yastıkları, beton yastıkları), ekim-dikim yerlerini hazırlar,

▪ Bahçe ve süs bitkilerinin tohum, aşı, çelik, daldırma, kök ve dip sürgünü, yavru bitki, özelleşmiş gövde ve kök, apomiktik tohum, vegatitif kol yardımıyla üretilmesini sağlar,

▪ Sera topraklarının ekim-dikime hazır hale getirilmesi için gerekli drenaj, temizlik, toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzeltme, tuzluluk ve önlenmesi, dezenfeksiyon çalışmalarını yapar,

▪ Bahçe ve süs bitkileri yetiştiriciliği ile ilgili olarak tohum ekiminden hasada kadar tüm işlemleri yapar veya yaptırır,

▪ Seradaki bitkilerin su ihtiyaçlarını hesap eder, uygulanacak sulama yöntemine göre sular,

▪ Seradaki bitkilerin yetiştirilmesi sırasında görülen zararlılar ve hastalıklara karşı mücadele çalışmaları yapar,

▪ Seradaki bitkilerin yetiştirilmesi sırasında besin maddelerinin gereğinden fazla ya da az olması durumunda görülen anormallikleri tespit eder ve giderilmesini sağlar.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

Toprak, kum, gübre, perlit ve torf,

Tohum, çelik, fidan, konteyner vb. köklendirme malzemeleri,

Çapa, kürek, kazma, bel, şaşola, plantuar, makas, testere, aşı bıçağı, el arabası, tırpan, tırmık, hortum, fıskiye, sisleme, naylon, naylon torba, ip, kazık, bahçe makası gibi aletler,

Zirai ilaçlar, ilaçlama, sulama ve havalandırma aletleri gibi yardımcı araç-gereçler.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Seracılık teknikeri olmak isteyenlerin;

▪ Biyolojiye özellikle botaniğe ilgili ve bu alanda başarılı,

▪ Açık havada çalışmaktan, bitki üretmekten hoşlanan,

▪ Ekonomiye ve ticarete ilgi duyan,

▪ Bedence sağlıklı ve dayanıklı

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Seracılık teknikerleri genellikle toprak üzerinde cam veya naylon ile örtülü seralarda, mevsimine ve yetiştirilen bahçe ve süs bitkilerinin türüne göre bazen açık arazilerde çalışırlar. Çalışırken birinci derecede bitkilerle ilgilidirler. Bu sırada müşterilerle, meslektaşlarıyla, ziraat mühendisleriyle, diğer çalışan yardımcı personelle iletişim halindedirler.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi, aşağıdaki üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının "Seracılık" bölümünde verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

▪ Lise veya dengi okul mezunu olmak,

▪ Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar "Seracılık"" önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

▪ Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINANBELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Seracılık "Önlisans Diploması verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Seracılık teknikerleri özel işyerlerinin yanında Tarım Bakanlığı'na bağlı İl Müdürlükler ile Araştırma Enstitülerinde çalışabildikleri gibi kendileri de özel seralar kurabilirler.

 

Seracılık ülkemizde başlangıçta çiftçilerce, küçük kapalı alanlarda ve basit yöntemlerle yapılmaktaydı. Son yıllarda ekim alanlarının büyümesinin yanında üretimde kullanılan tekniklerde de gelişmeler sağlanmıştır. Özellikle Ege ve Trakya bölgesinde süs bitkileri, Akdeniz'de Antalya ve Mersin yöresinde bahçe bitkileri üretimi gelecek vadetmektedir. Ülkemiz ikliminin müsait olmasına rağmen yurdumuzda henüz yeterince tanınmadığından yetiştirilmeyen bazı süs bitkileri ile tropikal sebze veya meyvelerin seralarda deneme üretimine yabancılarla işbirliği içinde başlanılacaktır. Bu da istihdam olanaklarını genişletecektir.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Meslek eğitimi boyunca isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca yüksek öğrenim ve harç kredisinden ve yurtlarından faydalanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Mezuniyet sonrasındaki kazanç çalışılan işyerine ve yapılan işe göre değişiklik göstermektedir.

▪ Kamu sektöründe işe başlayanlar 10. derecenin 2. kademesinden yasalarla belirlenen ücreti alırlar.

▪ Özel sektörde çalışanlar ise ilk işe girişte asgari ücretin üstünde ücret alırlar. Ancak çalışılan süreye ve başarı durumuna göre ücret artışı olur.

▪ Kendi işini kuranlar ise daha yüksek kazanç elde etme olanağına sahiptirler.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKI EĞITIMDE İLERLEME

 

Seracılık önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)" başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Seracılık teknikerleri, çalıştıkları yerlerde tecrübe ve ilgileri doğrultusunda özellikle süs bitkileri alanına ya da bahçe bitkileri alanına ağırlık vererek bir uzmanlık kaydedebilirler. Bunun doğrultusunda bölüm şefi olarak yükselme olanağına kavuşabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

▪ Ziraat teknisyeni,

▪ Ziraat mühendisi (Bitkisel üretim).

▪ Bahçe bitkileri teknikeri.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

▪ Meslek elemanları,

▪ Üniversiteler, Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof. Dr. Yıldız Kuzgun) 2000,

▪ Ege Üniversitesi, Ege Meslek Yüksekokulu Katalogu,

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :2632 kez

tags seracılık teknikeri meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Seracılık Teknikeri ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA