Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Savunma Ve Güvenlik Meslek Elemanı Hakkında Bilgi

MESLEK: Savunma Ve Güvenlik Meslek Elemanı

Savunma Ve Güvenlik Meslek Elemanı

SAVUNMA VE GÜVENLİK MESLEK ELEMANI

 

Kamu-Özel kurum / kuruluşların ve şahısların can,mal ve huzurunu sağlamak için gözetim, denetim ve kontrol yaparak asayiş ve güvenliği sağlayan kişidir.

 

GÖREVLER

 

▪ Yakın çevreyi gözetim altında tutarak sorumluluk verilen güvenli bölgesinde kurallara uyulmasını sağlar,

▪ Ziyaretçi ve personel giriş ve çıkış kayıtlarını tutar,

▪ Refakat hizmetlerini yapar,

▪ Görev yerinde güvenliği sağlamak amacı ile arama yapar,

▪ Tanımlanmış alanların farklı amaçlarla kullanılmasını engeller,

▪ Olası suçu önlemek amacıyla çalışmalar yapar, suçluyu yakalar ve adalete teslim eder,

▪ Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçmelerini sağlar,

▪ Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçmelerini sağlar,

▪ Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama,

▪ Yangın, deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme. tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

▪ Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alır,

▪ Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alır,

▪ Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalar,

▪ Olay yerini ve delilleri koruma altına alır.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Kamera, telsiz, dedektör, X-Ray Cihazı vb. güvenlik ve savunma araç ve gereçleri,

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Özel Güvenlik ve Koruma /Savunma ve Güvenlik Meslek Elemanı olmak isteyenlerin;

▪ Saygılı ve kibar,

▪ Fiziksel, psikolojik ve zihinsel sağlığı yerinde, dayanıklı,

▪ Güçlü ve sportif vücut yapısına sahip,

▪ Uzun süre ayakta durabilen,

▪ Giyim ve davranışına özen gösteren,

▪ Güvenilir, sır tutabilen,

▪ İş ayrıntılarına dikkat eden, çabuk karar verebilen, tedbirli,

▪ Olaylar karşısında sakin ve soğukkanlı davranabilen,

▪ Dikkatli, atak, çevik ve cesur, sorumluluk sahibi,

kimseler olması gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Meslek Elemanı, genellikle ayakta ve hareket halindedir. Çevreyi gözlemleyerek çalışır. Plan ve program yapan, güvenlik araçlarını kullanan (Kamera vb.) savunma ve güvenlik meslek elemanı oturarak çalışır. Çalıştığı mekana göre kalabalık/sessiz/açık veya kapalı ortamda çalışabilir. Birinci derecede insanlar, olay ve detaylarla ilgilidir. Çalıştığı yer ve mekana göre çalışma ortamı ve koşulları değişebilir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek eğitimi, meslek yüksekokullarının "Savunma ve Güvenlik" bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının "Özel Güvenlik ve Koruma" olarak değişmesi nedeniyle, " Savunma ve Güvenlik" adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler " Savunma ve Güvenlik" bölümü eğitiminin verildiği zamanda araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

 

Ayrıca İstanbul Ticaret Odasının Meslek Eğitim Merkezinde ve Özel Güvenlik Eğitimi veren şirketlerde "Özel Güvenlik ve Koruma Elemanı Yetiştirme Kursları" verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Lise veya dengi okul mezunlarının ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yüksek öğrenime geçiş sınavına girmeleri ve 2 yıllık meslek yüksek okulunun "Savunma ve Güvenlik " programını tercih ederek yeterli puanı almaları gerekmektedir.

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara önlisans diploması verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de suç işleme oranlarındaki artış, terör olaylarının yaygınlaşması gibi durumlar yanında stratejik önem de taşıyan sanayi tesislerinin pek çoğunun özel sektöre geçmesi, önceleri devlet tarafından yürütülen güvenlik hizmetlerinin daha kapsamlı olarak ele alınması gerekliliğini doğurmuştur.

Geçen süre içinde ülkemizde güvenlik hizmetleri veren kuruluşlar, dünya güvenlik sektöründeki gelişmelere paralel makine ve teçhizat donanımına sahip olmakla kalmamış, bu ekipmanların üretimi konusunda da yeni bir sanayi kolu ortaya çıkmıştır. Buna karşın, bu kuruluşlarda istihdam edilecek kalifiye personelin temini konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır.

Güvenlik Sektöründe personel ihtiyacı, önceleri kolluk kuvvetlerinde görev yapıp ayrılmış ya da emekli olmuş insanlarla karşılanırken, artan talepler karşısında bu konuda hiçbir bilgi ve deneyimi olmayan, çoğu zaman da eğitim seviyesi yetersiz kişilerden yararlanarak giderilmeye çalışılmıştır. Günümüzde Güvenlik Sektöründe gelişmeleri daha yakından takip eden ve personel eğitimine önem veren kuruluşlarda, meslek içi eğitimlerle bu elemanların yetiştirilmesi yoluna gidilmiştir.

Meslek elemanları kamu ve özel sektöre ait çeşitli bölümlerin savunma ve güvenliğini korumak amacıyla Savunma ve Güvenlik elemanı olarak görev alabilirler. Kreş, okul, hastane, metro, havaalanı, şirket merkezleri & fabrikalar fuarlar, sergiler açıkhava konserleri festivaller, konferanslar gibi tüm kurum/kuruluş ait merkezler, organizasyonlarda çalışabilirler. Özellikle buna yönelik çıkan yasa (26.06.2004 tarih 25504 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5188 sayılı Özel Güvenlik hizmetlerine dair kanun ) ile birlikte özel güvenlik şirketlerinin sayısı artmakta ve elemanlar bu özel kuruluşa ait şirketlerin personeli olmakta ve özel güvenlik şirketleri hangi kuruluşu koruma görevini almışsa Savunma ve Güvenlik elemanları oralarda görev yapmaktadır. Yabancı dil bilmesi meslek için avantaj teşkil eder. Ayrıca kendine ait güvenlik şirketi kurabilir.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

▪ İşyerinin ücret politikasına göre değişmekle birlikte özel sektörde yeni işe başlayan bir eleman ortalama olarak asgari ücretle işe başlamaktadır.

▪ Özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)" başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Çalıştıkları işyerinde çalışma ve başarısına göre güvenlik şefi, müdürü olabilir.

 

BENZER MESLEKLER

 

▪ Polis Memuru,

▪ Astsubay,

▪ Subay,

▪ Uzman Çavuş

 

EK BİLGİLER

 

Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe beş yıl süreli çalışma izni verilir. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arşiv araştırması yapılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır.

Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından on beş gün içinde valiliğe bildirilir.

Çalışma izninin yenilenebilmesi için, güvenlik soruşturmasının olumlu olması ve Kanunda belirtilen özel güvenlik yenileme eğitiminin başarıyla tamamlanmış olması zorunludur.

Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan herhangi birisinin kaybedilmesi halinde çalışma izni iptal edilir.

Genel kolluk kuvvetinden emekli olanlar ile en az beş yıl fiilen bu görevde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevinden ayrılmış olanlarda, görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren beş yıl süreyle özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz. Özel güvenlik görevlilerine valilikçe kimlik kartı verilir. Kimlik kartında görevlinin adı ve soyadı ile silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir. Kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır. Üzerinde kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlileri Kanunun 7 nci maddesinde sayılan yetkileri kullanamazlar. Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından on beş gün içinde valiliğe bildirilir. Özel güvenlik görevlileri görev alanı içinde ve süresince üniforma giyerler. Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına komisyon izin verebilir.

Meslekte can güvenliğini tehdit eden unsurlarla karşılaşabilir. Tehlike ve olası tehlikelerin önlenmesi ve savunuma, güvenini sağlayan insan olduğundan olay anında bulunan kişi olduğundan riskli olay, kişi ve eylemlere maruz kalabilir. Buna karşı önlemi almakla sorumludur.

Ancak eğitim ve öğretim kurumlarında, sağlık tesislerinde, talih oyunları işletmelerinde, içkili yerlerde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilmez. Özel güvenlik görevlileri, özel toplantılarda, spor müsabakalarında, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde silahlı olarak görev yapamazlar.

 

EK BİLGİLER

 

Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat, ilgili kişi veya kuruluş tarafından temin edilir. Özel güvenlik şirketleri ateşli silah alamaz ve bulunduramazlar. Ancak özel güvenlik şirketlerine, para ve değerli eşya nakli, geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere, özel güvenlik eğitimi veren kurumlara, silah eğitiminde kullanılmak üzere, komisyonun kararı ve valinin onayı ile silah alma, kullanma ve taşıma izni verilebilir Yetkilerini sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilirler.

Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar. İşlenmiş bir suçun sanığı veya suç işleyeceğinden kuvvetle şüphe edilen kişinin takibi, dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alınması, para ve değerli eşya nakli, kişi koruma ve cenaze töreni gibi güzergâh ifade eden durumlarda güzergâh boyu görev alanı sayılır. Görev alanı, zorunlu hallerde Komisyon kararıyla genişletilebilir.

Zor kullanma ve yakalama yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir; yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir.

Bu nedenle 22 Temmuz 1981 tarihinde yürürlüğe giren, 2495 sayılı "Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun " kapsamında pek çok Özel Güvenlik Şirketi kurulmuştur.

Güvenlik ve Savunma Meslek elemanında aşağıdaki şu şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

c) 18 yaşını doldurmuş olmak.

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

e) Kamu haklarından yasaklı olmamak.

f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

g) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

▪ Meslek elemanları,

▪ 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun,

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar,

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :2301 kez

tags savunma ve güvenlik meslek elemanı savunma güvenlik meslek elemanı meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Savunma Ve Güvenlik Meslek Elemanı ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA