Eğitim Siteleri

Sanayi Boyacılığı Ve Uygulama Teknisyeni HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Sanayi Boyacılığı Ve Uygulama Teknisyeni

Sanayi Boyacılığı Ve Uygulama Teknisyeni

SANAYİ BOYACILIĞI VE UYGULAMA TEKNİSYENİ

 

Metal ve metal olmayan malzemelerden imal edilerek boyamaya hazır hale gelmiş iş parçasını (makine ve çeşitli cihazlar) istenilen renk ve kalitede boyayarak işin teslim edilinceye kadar olan tüm işlemlerinde görev alan kişidir.

 

GÖREVLER

 

? Elektrikli, elektriksiz ev aletleri, sanayi ve bürolarda kullanılan makine ve cihazlar, metalden yapılmış tüm makine parçaları ile polyesterden imal edilmiş makine parçalarının tüm dış ve iç yüzeylerinin astar boya öncesi temizliğini ve astarlanmasını yapar,

? Boyanacak iş parçasının yüzeyinin uygunsuz olması halinde, macun çekme, dolgu maddesi koyma, zımparalama veya başka yöntemlerle düzeltme gibi işlemlerini yapar,

? Tüm dış ve iç yüzeylerin istenilen renk ve kalitede astar boyasını ve son kat boyasını hazırlayarak uygular,

? Astar tatbik edilmiş yüzeye uygulanacak boyayı hazırlayarak boyanmasını sağlar,

? Boyanmış yüzeyin istenilen nitelik ve kalitede olup olmadığını kontrol aletleri ile kontrol eder,

? Çalışma mahallinin ve kullanılan takım, alet ve donanımın günlük temizliğini yaparak bir sonraki kullanıma hazır halde bulundurur.

 

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? İşçi sağlığında kullanılan kişisel koruyucu malzemeler (maske, başlık, eldiven, kulaklık, krem)

? Basınçlı hava için kompresör, su tutucu ve yağlayıcı şartlandırıcılar, hava hortumları, basınç gösterge saatleri ve bunların elemanları,

? Boyanın hazırlanması için miks makinesi ve karıştırıcı sistemi, ölçü kapları, çubukları,

? Spatula, zımpara ve zımpara takozları, zımpara motorları, hava tabancaları,

? elektrikli toz toplayıcı, ısıtıcılar,

? Boya tabancaları, boya atma kabinleri, boyalar, koruyucu folyolar, test cihazı ve kalite kontrol aletleri.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Sanayi Boyacılığı ve Uygulama Teknisyeni olmak isteyenlerin;

? Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme gücüne sahip,

? El becerisi gelişmiş,

? Dikkatli ve sabırlı,

? Renkleri ayırt edebilen,

? İnce ayrıntıları algılayan,

? Yönergeye uyabilen,

? Kimyasallara karşı alerjisi olmayan

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

? Çalışma ortamları, yaptıkları işin boyut ve çeşidine göre farklılık göstermekle beraber genellikle kapalı alanlardır. Özel dizaynı olan kapalı alanların dışında zaman zamanda açık havada çalışma durumları olmaktadır.

? Sanayi boyacılığı ve uygulama teknisyenleri iş yaparken çeşitli kişisel koruyucu maske, kulaklık, baret, krem, eldiven ve iş elbisesi kullanmak zorundadır. Çalışma ortamında kimyasal kokular mevcuttur. (havalandırma sistemi olsa da)

? Teknisyenler birinci derecede cihaz, alet malzemelerle çalışmakla beraber, zaman zaman birlikte iş yaptığı kişi, kuruluş ve müşterilerle iletişim ve etkileşim halindedir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi, sadece İstanbul Küçükköy Endüstri Meslek Lisesi "Sanayi Boyacılığı ve Uygulama Tekniği" bölümünde verilmekte iken meslek liselerinde bu isimde artık eğitim verilmemektedir.Bu dosyadaki eğitime ilişkin bilgiler değişiklikten önceki dönemi kapsamaktadır.

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 

? Matematik,

? Fen Bilgisi.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine giriş için;

? İlköğretim okulu mezunu olmak,

? 19 yaşını doldurmamış ve sağlık durumu bu bölüme girmeye elverişli olmak (kayıt yaptıracak öğrencilerin kesin kayıt öncesi renk körlüğü, asabi rahatsızlık, bedensel özürlülük ve kimyasallara karşı alerji testlerinden olumlu sonuç almaları gerekmektedir).

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Eğitim süresi 4 yıldır.

Eğitim süresince;

Genel kültür dersleri yanında; Meslek Resmi, Bilgisayara Giriş, Çevre ve Kalite, İş Güvenliği, Temel Kimya, Atölye ve Laboratuvar, Boya Kimyası, Atölye ve Renk Bilgisi derslerini alırlar. Ayrıca 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanında tanıtım ve yönlendirme dersleri de verilmektedir.

Öğrenciler teorik eğitimlerini haftada iki gün eğitim kurumunda, uygulama eğitimini ise haftada üç gün işletmelerde görürler.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Mezun olunan Mesleki ve Teknik Ortaöğretim programına ait diploma alırlar.

? Ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan mesleklerinde bağımsız "İşyeri Açma Belgesi" verilir.

? Mezunlar istedikleri takdirde "Ustalık Belgesi" de alabilirler.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Sanayi Boyacılığı ve Uygulama Teknisyeni olarak iş bulma olanağı oldukça yüksektir. Bu meslek sahipleri kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşların sanayi boyacılığı ve uygulama tekniği ile ilgili birimlerinde ve küçük boya atölyelerinde çalışma olanakları bulunmaktadır.

Meslek elemanları kendi işyerlerini kurma imkanına da sahip bulunmaktadırlar. Özellikle bu meslek dalında ülke genelinde meslek lisesi düzeyinde tek bir okul olması çalışma ve iş bulma olanağı açısından bir ayrıcalık olmaktadır.

Mesleki eğitime kadınların da alınmaları söz konusu olmakla beraber, çalışma ortamının koşullarına bağlı olarak erkek meslek elemanlarının daha çok tercih edildiği bir meslek grubudur.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net tutarının %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Firma büyüklüğüne bağlı olarak değişiklik göstermekle beraber ilk işe başlayışta asgari ücretin biraz üzerinde bir kazanç elde edilmektedir. Bu kazançta deneyime, işteki pozisyona, çalışılan yerin yapısı ve büyüklüğüne göre 2-3 kat artış olmaktadır.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Meslek liselerinin Sanayi Boyacılığı ve Uygulama Tekniği bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYS Kılavuzunda belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

? Sanayi Boyacılığı Uygulama Teknisyenleri, çalıştıkları kurum, kuruluş ve işletmelerde ustabaşı, şef olabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Boya Teknolojisi Teknisyeni,

? Boya Teknolojisi Teknikeri,

? İnşaat ve Sanayi Boya Uygulama Teknolojisi Teknikeri.

 

EK BİLGİLER

SORUMLULUK

 

Meslek elemanları; şartname ve standartlara uygun malzeme kullanmaktan, uygulama yaptığı tesisat ve donanımların emniyetli olmasını sağlamaktan, koruyucu bakımlarını ve temizliklerini zamanında ve gereği gibi yapmaktan sorumludurlar.

 

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları,

? www.megep.meb.gov.tr adresli web sayfası,

? 2004-2005 Öğretim Yılında Endüstriyel Teknik Öğretim Okul ve Kurumları Ankara-2004,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/

? Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :Editör     Okunma :1276 kez

tags sanayi boyacılığı ve uygulama teknisyeni sanayi boyacılığı uygulama teknisyeni meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Sanayi Boyacılığı Ve Uygulama Teknisyeni İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA