Oyun Siteleri

Restorasyon Teknisyeni HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Restorasyon Teknisyeni

Restorasyon Teknisyeni

RESTORASYON TEKNİSYENİ

 

Taşınır ve taşınmaz sanat eserleri ile kültür varlıklarına ait çizimlerin yapılması, rölevelerinin alınması, korunması, bakımı ve onarımı için gerekli çalışmaları yapan kişidir

 

GÖREVLER

 

Restoratör, mimar ve arkeolog gibi konu uzmanlarının direktifleri doğrultusunda;

? Onarılacak ve yenilenecek eserin fiziksel ve kimyasal yapısını, üretim teknolojisini inceler, bozulma nedenlerini araştırır,

? Tarihi yapıların malzeme ve inşaat teknolojilerini inceler, geleneksel yapı tekniklerine uygunluğunu araştırır,

? Tarihi binaların ve içerisinde bulunan süsleme elemanlarının çizimlerinin yapılması ve malzeme hesabını çıkarır,

? Malzeme hesabı çıkarılan süsleme elemanlarının (kalem işleri, ahşap süsleme, alçı işleri, taş oymacılığı vb.) bakım ve onarımlarını yapar,

? Bakımını ve onarımını yaptığı sanat eserlerinin daha sonra çevre etkilerinden zarar görmemesi için gereken koruyucu işlemleri uygular,

? Tarihi binaların restorasyon ve restitüsyon proje çizimlerini yaparlar,

? Yapılan çalışmaları fotoğraf vb. tekniklerle belgeler,

? Yapılan çalışmaların raporlarını hazırlar.

 

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Mala, çekiç, duvarcı gönyesi, metre,

? Plastik ve meşin eldivenler, toz maskeleri, koruyucu gözlükler, bilgisayar, çizim araç-gereçleri,

? Çalışma şekillerine göre değişen nitelikte alet ve donanımlar,

? Kalem işleri için; boya, fırçalar, baston, eskiz, aydınger, kurşun kalem, kömür tozu vb. malzemeler,

? Ahşap, alçı ve diğer çalışmaları için; alçı kalıpları, oyma kalemleri, elmas uçlu mermer oyma kalemleri, marangoz el aletler, alçı oyma bıçakları.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Restorasyon Teknisyeni olmak isteyenlerin,

? Resim yeteneği olan,

? Şekiller arasındaki ayrıntıları algılayabilen,

? Görme keskinliğine sahip,

? Göz ve ellerini eşgüdümle, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,

? Estetik görüşü olan,

? Dikkatli ve sabırlı

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Zaman zaman müze ve büro gibi kapalı ortamlarda, bazen de açık havada çalışırlar. Tarihi binalarda tozlu ve boyalı ortamlarda, çoğunlukla iskele üzerinde çalışırlar. Zaman zaman restorasyon çalışmaları yapan mimari bürolarda restorasyon projeleri çizerler. Birinci derecede madde ile ilgilidirler. Kullandıkları kimyasal maddelerden dolayı bulundukları ortam tozlu ve kokulu olabilir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi; meslek liselerinin Restorasyon bölümü olarak verilmekte iken yeni uygulamaya göre mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının İnşaat Teknolojisi alanı Restorasyon dalında verilmektedir.

Yeterli sayıda müracaat olması durumunda mesleki eğitim merkezlerinde de İnşaat Teknolojisi alanı Restorasyon dalında mesleğin eğitimi verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

? Ortaokulu tamamlamış olmak,

? Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

? Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

? Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.

? Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.

? 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.

? Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

? Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

? Meslek elemanları tarihi binaların, camilerin, köprülerin, çeşmelerin onarımı ve korunmasıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bulunan Röleve Anıtlar Müdürlükleri, İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi devlet kurumlarında,

? Özel sektörde restorasyon çalışmaları yapan mimari bürolarda, ahşap oyma, sedef, kakma ve vitray atölyelerinde, kalem işleri yapan firmalarda çalışabilirler.

? İş bulma olanakları tarihi değerlerin bulunduğu yerlerde (Arkeolojik kazı alanlarında, kazı ekipleri içerisinde yer alabilir ve taşınır kültür varlıklarının onarımı ve konservasyonun da çalışabilir) daha fazladır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

? 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net tutarının %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

? Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

? Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 

EĞİTİM SONRASI

 

? Kamu kuruluşlarında çalışan Restorasyon Teknisyenleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ücret alırlar. Teknik hizmetler sınıfında 12. derecenin 3. kademesinde göreve başlarlar. Tarihi sanat eserlerinin sergilendiği devlet kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışabilirler.

? Özel sektörde ise işe yeni başlayan bir kişi asgari ücretle işe başlar. İşyerinin durumuna ve kendisinin bu işteki başarısına bağlı olarak asgari ücretin 2 veya 3 katı ücret alabilir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Meslek liselerinin İnşaat Teknolojisi alanı Restorasyon dalından mezun olanlar istedikleri takdirde, ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Restorasyon Teknisyenleri, çalıştıkları kuruluş ve işletmelerde ustabaşı ve şef olabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Restorasyon Teknikeri,

? Mimari Yapı Teknik Ressamı,

? Statik Yapı Teknik Ressamı,

? İç Mekân Teknik Ressamı,

? Ahşap Doğrama İmalatı Teknisyeni,

? Yapı Yalıtım Teknisyeni,

? Çelik Yapı Teknik Ressamı,

? Yapı Yüzey Kaplama Teknisyeni,

? Yapı Zemin ve Laboratuar Teknisyeni,

? Yapı Dekorasyon Teknisyeni.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları,

? Meslek lisesi öğretmenleri,

? 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu,

? MEGEP Mesleki ve Teknik Eğitim Alanları Tanıtım Modülü Eylül/2005,

? www.megep.meb.gov.tr

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/

? Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1429 kez

tags restorasyon teknisyeni reklam tabelacısı meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Restorasyon Teknisyeni İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA