Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) Hakkında Bilgi

MESLEK: Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman)

Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman)

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN)

 

 

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında bilgilenmelerine, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, doğru kararlar verebilme becerileri geliştirmelerine yardım eden kişidir.

 

GÖREVLER

 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında çalışan rehber öğretmen (psikolojik danışman) başlıca şu görevleri yerine getirir.

▪ Gözlem, olay kaydı (Anektod), dereceleme ölçekleri,otobiyografi, sosyometri tekniği, gibi öznel teknikler ile yetenek testleri, ilgi envanterleri, kişilik envanterleri gibi ölçme araçları kullanarak öğrencilerin, çeşitli özelliklerini tanımalarına yardımcı olur,

▪ Öğrencilerin, meslekler, meslek edinme yolları, yarım veya tam zamanlı iş olanakları, iş arama teknikleri, verimli çalışma, sağlığı koruma, boş zamanları değerlendirme yöntemleri konularında bilgilenmelerini sağlar,

▪ Bireysel olarak ve/veya grupla görüşme (Psikolojik danışma) yapar, danışanı dinler, yansıtma, yorumlama gibi tekniklerle öğrencilerin sorunlarının kaynağını anlaması ve çözüm yolu bulmasında danışana yardımcı olur,

▪ Yapılan yardımların ne derece etkili olduğunu izleme araştırmaları ile belirler,

▪ Öğretmenlere, rehberlik görevini yerine getirmelerinde yardımcı olur,

▪ Ana babalara çocuklarının eğitimi konusunda danışmanlık yapar,

▪ Engelli öğrencileri belirler, ilgili tedavi ve eğitim kurumlarına gönderir.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Çeşitli rehberlik programları,

▪ Psikolojik ölçme araçları,

▪ Öğrenci gelişim dosyaları ve kayıtları,

▪ Okul araç ve gereçleri,

▪ Bilgisayar.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Rehber öğretmen (psikolojik danışman) olmak isteyenlerin;

▪ Sözlü ifade gücüne ve empati yeteneğine sahip,

▪ Sosyal bilim ve sosyal yardım ilgisi gelişmiş,

▪ Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

▪ Sağlıklı bir iletişim ortamı sağlayabilen,

▪ Dikkatli, işine özen gösteren,

▪ Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,

▪ İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

▪ Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

▪ Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Rehber öğretmen (psikolojik danışman), bireysel rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini odasında, grup rehberliği hizmetini sınıfta yürütür.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleki eğitim üniversitelere bağlı eğitim fakültelerinin "Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık" bölümlerinde verilmektedir.

Ayrıca, "Psikoloji" bölümü mezunlarından Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak pedagojik Formasyon programını başarı ile tamamlayanlarda Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri ve Rehber Öğretmen olarak çalışabilirler.

''Psikoloji'' bölümlerinden mezun olanların görev alacakları özel eğitim okulları ve kurumları engel grubuyla ilgili özel eğitim alanında en az 9 kredilik ders almaları veya özel eğitim alanında yüksek lisans yapmış olması gerekir.

Bunların dışında, daha önceki yıllarda "Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü/Anabilim Dalı" mezunlar da MEB tarafından bu alanda Rehber Öğretmen olarak atanabilirler.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için;

▪ Lise veya dengi okul mezunu olmak,

▪ ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Eğitim Fakültelerinin "Rehberlik ve Psikolojik Danışma" bölümlerinde 8 yarıyıllık dönemlerden oluşan 4 yıl süreli eğitim verilmektedir. Eğitim süresince meslek dersleri ağırlıklı alınmaktadır.

Rehberlik ve Danışmanlık alanına yönelik derslerin yanı sıra, özel eğitim ve genel kültür alanında seçmeli dersler bulunmaktadır

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini tamamlayanlara "Lisans Diploması" verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Rehber öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında, rehberlik araştırma merkezlerinde, özel eğitim kurumlarında, dershanelerde, halk eğitim merkezlerinde, çıraklık eğitim merkezlerinde çalışabilirler. Eğitim Psikolojisi, Eğitim Yönetimi, Eğitim Bilimine Giriş, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Türk Eğitim Tarihi, Halk Eğitim ve Toplum Kalkınması, Araştırma Teknikleri, Gurupla Çalışma Teknikleri, Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Sosyolojisi, Psikoloji, İnsan İlişkileri, Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi, Düşünme Eğitimi derslerini verirler

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Psikolojik danışma ve rehberlik programını ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan, belli koşulları taşıyanlara Milli Eğitim Bakanlığı'nca burs sağlanır.

Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve harç kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonunda ''Öğretmen'' olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'na göre 9. Derecenin 1.kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.

Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ise, okul yönetimi ile yaptıkları anlaşmalara göre değişik miktarlarda ücret alabilmektedirler.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

İdari yönden okul müdürü veya müdür yardımcısı olabilirler.

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sınavı kazanırlarsa Eğitim Yöneticisi olabilirler

Özel şirketlerde kariyer danışmanlığı gibi unvanlarla çalışabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

▪ Psikologluk,

▪ Öğretmenlik,

▪ Sosyal Hizmet Uzmanlığı,

▪ Pedagogluk.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapmak,

▪ Çevre koruma önlemleri almak,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

▪ Meslek Elemanları,

▪ Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,

▪ 80 sayılı T.C.MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı (http://ttkb.meb.gov.tr/www/80-sayili-karar/icerik/19)

▪ ÖSYM Üniversiteler,Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi -2000,

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK )Üyesi Kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı" http://osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :2590 kez

tags rehber öğretmen (psikolojik danışman) rehber öğretmen psikolojik danışman meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA