Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Raylı Sistemler İnşaat Teknisyeni Hakkında Bilgi

MESLEK: Raylı Sistemler İnşaat Teknisyeni

Raylı Sistemler İnşaat Teknisyeni

RAYLI SİSTEMLER İNŞAAT TEKNİSYENİ

 

Raylı sistem yol ekipman ve donanımının bakım, onarım ve kontrolünü yapan inşaat mühendisi veya inşaat teknikeri gözetiminde, yol çavuşları ile iş makinelerine refakat ederek, yolun trafiğe açık olmasını sağlayan nitelikli kişidir.

 

GÖREVLERİ

 

▪ Raylı sistemlerde mevcut hattın tekniğine uygun olarak bakım, onarım ve korunmasını yapar,

▪ Teknik resim çizimlerini yapar ve mevcut resimleri okuyup yolu oluşturan parça tanımlamalarını, yerlerini, görevlerini ve fonksiyonlarını yorumlar,

▪ Temel inşaat, elektrik ve makine el işlemleri yapar,

▪ Bilgisayar destekli yol proje çizimlerini yapar, yapılmış çizimleri okur,

▪ İnşaat projesinin idari, özel ve teknik şartnamelerini inceler,

▪ Kontrol mühendislerinden kullanılacak malzemelerin cins ve niteliklerini öğrenir ve projeye uygunluğunu inceleyerek metrajını yapar,

▪ Metrajını yaptıktan sonra keşif özeti ile ihale dosyasını hazırlar,

▪ Yapılan işin kontrolünü gerçekleştirir ve iş teslimini alır,

▪ Yapılan çalışmaları sürekli inceleyerek üstlerine bilgi verir,

▪ Yapılan çalışmaları sürveyan defterine kaydeder

▪ İnşaat, bakım ve tamir ekiplerini görev yerlerine sevk eder,

▪ Yapım ve bakım sonrası kalite kontrol işlerini yapar,

▪ İş kazalarına karşı önlem alır,

▪ İnşaat ile ilgili mühendislerin vereceği diğer görevleri yerine getirir,

 

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Şartname ve projeler,

▪ Çeşitli bilgisayar ile inşaat ve teknik resim çizim programları (Autocad, idecad vb)

▪ Bilgisayar, hesap makinesi,

▪ Testere, keser, rende, mala, iskarpela,

▪ Şakul, mastar terazi (su terazisi),

▪ Çeşitli raylı sistem bakım onarım araçları (ray kesme, bükme, kaynatma, döşeme/değiştirme, çekiş ölçme ve test, ray germe, balast yayma-sıkıştırma, vb makineler),

▪ Metre, mira, kriko,

▪ Sürveyan defteri, telefon,

▪ Zemin ölçme araçları,

▪ Raylar, travers, dever aleti,

▪ Çizelgeler, formlar,

▪ Mesleğe ait diğer araç ve gereçler.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Raylı Sistemler İnşaat Teknisyeni olmak isteyenlerin;

▪ Matematik ve fizik derslerine ilgili ve bu alanlarda başarılı,

▪ Mekanik yeteneğe sahip,

▪ Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,

▪ Dikkatli, sabırlı ve düzenli,

▪ Ayrıntıları algılayabilen ve görebilen,

▪ Sorumluluk ve prensip sahibi,

▪ Açık havada çalışmaktan hoşlanan,

▪ Bedenen güçlü ve dayanıklı,

▪ Sağlığı her türlü iklim koşullarında çalışmaya elverişli,

▪ İşçi sağlığı ve iş güvenliği hakkında bilgi sahibi,

▪ İş ahlakına sahip, iş disiplinine uygun hareket edebilecek

kişiler olması gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Raylı Sistemler İnşaat Teknisyenleri, çalışmalarını görevin verdiği sorumlulukla ülke insanının can ve mal güvenliğini göz önünde tutarak yoldaki aksaklığı gidermek için açık havada soğuk, sıcak, tozlu, yağışlı hava koşullarında ihtiyaca göre 7 gün 24 saat müdahale edecek şekilde yürütürler. Görev yaparken ayakta çalışırlar. Görevde dikkatsizlik ve ihmal önemli kazalara ve çok büyük mali kayıplara yol açabilir. Görev yaptığı mühendislerle, teknikerlerle, emri altındaki işçilerle ve diğer kimselerle ekip halinde ve koordineli olarak çalışırlar.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının Raylı Sistemler Teknolojisi alanı Raylı Sistemler İnşaat dalında verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

▪ Ortaokulu tamamlamış olmak,

▪ Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

▪ Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

▪ Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.

▪ Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.

▪ 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.

▪ Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

▪ Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Ülkemizde 2000 yılından beri demir yollarına giderek daha fazla önem verilmektedir. Demiryolu ulaşımının güvenli, hızlı olması ve bu konunun ülke ekonomisi ve endüstrileşmesinde gittikçe artan bir öneme sahip olması nedeniyle daha ciddi yaklaşılmasına neden olmuştur. Son yıllarda özellikle büyük şehirlerde belediyelerin işletmesinde bulunan metro, hızlı tren, tüp geçit, hafif raylı sistemler ve tramvay toplu taşıma hizmetleri sürekli olarak gelişme göstermekte, özel sektör firmalarında da demir yolu işletme ve taşıma hizmetlerinde daha ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Nitelikli bir Raylı Sistem İnşaat Teknisyeni bu işletmelerde tercihen istihdam edilecektir. Bu alanda kendini yetiştirmiş ara teknik elemanlara ihtiyaç duyulacaktır. Ayrıca bu alan Deprast Projesinin devamı niteliğinde olduğundan Avrupa Birliği üyesi ülkelerde MEGEP kapsamında aldığı sertifika sayesinde yine raylı sistemler alanında iş bulabilirler.

Raylı Sistemler Teknolojisi İnşaat dalından mezun olan öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarında, belediyelere bağlı hafif raylı sistemler ve ulaşım işletmelerinde, ayrıca bu işletmelere hizmet üreten işletme, şantiye, atölye ve bakım onarım merkezlerinde çalışabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net tutarının %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.

Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır

 

EĞİTİM SONRASI

 

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar teknik hizmet sınıfından ücret alırlar. Teknik hizmetler sınıfının zam ve tazminatından faydalanırlar. Ücretleri yaklaşık asgari ücretin 2-3 katıdır.

Özel sektör işyerlerinde çalışanlar da asgari ücretin 2 katı düzeyinde ücret alırlar. Meslek elemanlarının iş tecrübeleri arttıkça ele geçen ücrette de artış olmaktadır.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Meslek liselerinin "Raylı Sistemler Teknolojisi" alanı "Raylı Sistemler İnşaat" dalından mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYS Kılavuzunda belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

-

BENZER MESLEKLER

 

▪ Raylı Sistem Mekatronikçisi, Raylı Sistem Makinecisi, Raylı Sistem Elektrik- Elektronikçisi, Raylı Sistem İşletmecisi.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

▪ Meslek elemanları, meslek lisesi öğretmenleri,

▪ Raylı Sistemler Teknolojisi ile ilgili Web siteleri,

▪ 3308 sayılı Meslek Eğitim Kanunu,

▪ TCDD Depo Müdürlüğü,

▪ MEGEP Mesleki ve Teknik Eğitim Alanları Tanıtım Modülü

(www.megep.meb.gov.tr),

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı" http://osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :2165 kez

tags raylı sistemler inşaat teknisyeni raylı sistemler inşaat teknisyeni meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Raylı Sistemler İnşaat Teknisyeni ile ilgili doğru güncel bilgiler

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA