Oyun Siteleri

Rafineri Ve Petrokimya Teknikeri HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Rafineri Ve Petrokimya Teknikeri

Rafineri Ve Petrokimya Teknikeri

RAFİNERİ VE PETROKİMYA TEKNİKERİ

 

Rafineri ve Petrokimya teknikeri, ham petrolün çeşitli aşamalarda yapılan işlemlerle arıtılması ve petrol ürünlerinin elde edilmesi ile ilgili çalışmaları mühendislerin gözetiminde yürüten ara elemandır.

 

GÖREVLER

 

? Mühendislerin planları doğrultusunda ham petrolün arıtılarak çeşitli petrol ürünlerinin (benzin, mazot, motorin vb.) elde edilmesi için yapılacak işlemleri uygular,

? Petrol ürünü elde edilmesi sürecinde kullanılacak katkı maddelerinin standartlara uygunluğunu test eder ve uygunluğunu sağlar,

? Arıza bulma aletleri ile sistemin sürekliliğini sağlayıcı önlemleri alır,

? Elde edilen petrol ürünlerinin kalite kontrolünü yapar.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Basınç gösteren araçlar,

? Sıcaklık ölçme donatımları,

? Seviye göstergeleri (basınç tipi, şamandıra tipi seviye göstergeleri ve diğer göstergeler),

? Akış miktarı ölçme enstrümanları (doğrudan ve dolaylı yoldan ölçen cihazlar, değişken kesitli ölçme cihazları, elektrikli cihazlar, sıcaklık farkına göre çalışan cihazlar),

? Analiz yapmada kullanılan araç-gereç ve maddeler,

? Alarm cihazları ve devreden çıkarma enstrümanları,

? Çeşitli kimyasal maddeler,

? Bilgisayar, çeşitli kırtasiye malzemeleri (kayıt tutmak, rapor yazmak, stok belirlemek vb. için).

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Rafineri ve Petrokimya teknikeri olmak isteyenlerin;

? Fen bilimlerine, özellikle kimyaya ilgili,

? Dikkatini uzun süre bir noktaya yoğunlaştırabilen,

? Tedbirli,

? Yönergeleri izleyebilen,

? Gerektiğinde bir sorunu ele alıp çözebilen

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Petrokimya teknikeri petrol rafinelerinde çalışır. Çalışma ortamı gürültülü, kirli, yağlı ve hava petrol kokusu ile yüklüdür. Çalışırken petrol ve doğalgaz mühendisi, teknisyenler ve diğer çalışanlarla iletişim halindedir.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİNVERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi, üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının "Rafineri ve Petrokimya Teknolojisi " ön lisans programlarında verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar "Rafineri ve Petrokimya Teknolojisi "" önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

? Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİVE İÇERİĞİ

 

Eğitim süresi 2 yıldır. Bunun dışında hem I. sınıf hem de II. sınıf sonunda öğrenciler staja gönderilmektedirler. Staj süresi l2' şer haftadır.

 

Stajın amacı, öğrencilerin petrokimya tesislerini, çalışma hayatını tanımaları ve okutulan konuların pratiğini yaparak kalıcı olmalarını sağlamaktır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlar " Rafineri ve Petrokimya önlisans diploması" verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Petrokimya teknikerleri petrol yan ürünlerini işleyen fabrikalarda, petrol ürünleri elde edilen petrokimya tesislerinde ve rafinerilerde çalışabilirler.

 

Petrokimya teknikerlerinin en büyük sorunu işletmelerde böyle bir kadronun olmayışıdır. Bu nedenle, mezunlar değişik unvan ve kadrolarda çalışmaktadırlar.

 

Şu anda çalışma koşullarında belli sıkıntılar olmasına rağmen gelecekte çalışma olanakları artacaktır. Çünkü, petrol ürünlerinden yapılan ve günlük yaşantımızın vazgeçilmez araç-gereçleri sürekli artmaktadır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Petrokimya teknikerliği eğitimi gören öğrenci, çeşitli kurum ve kuruluşlardan kredi ve burs alabilir. Yaz aylarındaki l2' şer haftalık staj çalışmalarından dolayı en az asgari ücretin %30' u kadar ücret almaktadırlar.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Eğitim sonrası kazanç, çalıştığı konum, çalışma süresi ve çalıştığı sektörün ücret politikasına göre değişiklikler göstermektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Rafineri ve Petrokimya Teknolojisi önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında(DGS)" başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Rafineri ve Petrokimya Teknikeri, çalıştığı yıllar itibariyle bilgi ve becerilerini arttırmaları ve başarılı olmaları durumunda, bulundukları işyerinde vardiya amiri, planlama sorumlusu, şef yardımcısı, şef gibi görevlere atanabilir ve daha ileri düzeyde sorumluluklar alabilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Kimya Teknikeri,

? Kimya Mühendisi,

? Kimyager,

? Petrol ve Doğalgaz Mühendisi,

? Jeoloji Mühendisi,

? Jeofizik Mühendisi.

 

EK BİLGİLER

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları,

? KUZGUN, Yıldız; "Üniversiteler Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi" ÖSYM-AGB Yayını No:O0l5 Mayıs-1989-ANKARA,

? "Ege Üniversitesi 1991-1992" Ege Üniversitesi Basımevi İZMİR-1991,

? Dokuz Eylül Üniversitesi 1990-1991" Dokuz Eylül Üniversitesi Basımevi-1991 İZMİR,

? "Kılavuz 92" Dokuz Eylül Üniversitesi Basımevi-1992 İZMİR,

? "İzmir Meslek Yüksek Okulu" Dokuz Eylül Üniversitesi-İZMİR,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :2702 kez

tags rafineri ve petrokimya teknikeri rafineri petrokimya teknikeri meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Rafineri Ve Petrokimya Teknikeri İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA