eğitim sitesi

Polimer Mühendisi HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Polimer Mühendisi

POLİMER MÜHENDİSİ

 

Plastik ve kauçukların üretim yöntemleri ile kimyasal ve fiziksel özelliklerini inceleyen, kimyasal yapıları ile mekanik özellikleri arasındaki ilişkiyi araştıran, plastik ve kauçuk malzemelerin tasarımı, üretimi, geliştirilmesi, işlenmesi ve uygulama alanlarının belirlenmesi işlemini yapan kişidir.

 

GÖREVLER

 

? Lastik ve plastik iş kolları ile ilgili ürünlerin üretilmesini sağlar.

? Ham maddenin eriyik hale gelmesi, belli bir akışkanlığa gelmiş ham maddenin bir kalıpta şekillendirilmesi, gerekirse pişirilmesi ve soğutulması sonrası, nihai ürün elde edilmesi işlemlerini yapar.

? Plastik ve kauçuk malzemelerin tasarımı, üretimi, işlenmesi, geliştirilmesi, uygulanması ve tüm bu aşamalar sırasında oluşabilecek teknik sorunların çözülmesi işlemlerini yapar.

? Üretimin, istenilen miktarda, zamanda ve kalitede gerçekleşmesini sağlar.

? İşletmenin verimli bir biçimde çalışması için üretim aşamasında ürünün kalite kontrolünün yapılmasını sağlar.

? Yeni teknolojilerin geliştirilmesiyle ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütür.

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular.

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır.

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

Çalışma alanına bağlı olarak çeşitli;

? Enjeksiyon makineleri,

? Pres makineleri,

? Basınçlı kalıplama makineleri,

? Rotasyon kalıplama makineleri,

? Vakumla levha Şekillendirme makineleri,

? Ergitme fırınları,

? Kontrol sistemleri ve bilgisayarlar,

? Plastik ham maddeleri (Polimer, Polipropilen, Polistren vb.).

? Kauçuk ham maddeleri (SBR, CBR, Klor Kauçuğu vb.),

? Dinamik Mekanik Analiz Cihazı,

? Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC),

? Jel Geçirgenlik Kromotografisi (GPC),

? Impact Tester (Darbe Testi) Cihazı,

? Unıversal Sertlik Test Cihazı,

? Universal Çekme Kopma Test Cihazı,

? Melt Flow (Erime Akışkanlığı) Cihazı,

? Pendulum Darbe Testi,

? Vicat HDT Cihazı,

? Termogravimetrik Analiz Cihazı (TGA),

? FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) Cihazı,

? UV/Vıs Spektrofotometre.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Polimer Mühendisi olmak isteyenlerin;

? Sayısal düşünme gücüne sahip,

? Fen bilimlerinde başarılı,

? Bilimsel merakı olan,

? Bir işi planlayabilme ve uygulamaya koyabilme gücüne sahip,

? Lastik ve plastik ham maddelerine, kimyasal maddelere karşı alerjisi olmayan,

? İyi gözlem yapabilen, ayrıntılara dikkat eden, yaratıcı,

? El becerisi ve el-göz eşgüdümü yüksek,

? Sorumlu, sabırlı ve düzenli

kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Tesislerde, Ar-Ge laboratuvarlarında, atölye ve depo benzeri büyük kapalı iş yeri ortamlarında çalışmaktadırlar. Çalışma ortamında toz, gürültü ve koku olabilmektedir. Polimer Mühendisleri işlerini yaparken, teknikerler, kalite kontrolcüler, üretimle ilgili yöneticiler ve diğer çalışanlarla etkileşim halindedirler.

 

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Mesleğin eğitimi yükseköğretim kurumlarının Mühendislik Fakültesi, "Polimer Mühendisliği" bölümünde verilmektedir.

 

MESLEK EĞİTİMİNE

GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi ortaöğretimden sonra 5 yıldır.

Eğitimin birinci yılında İngilizce hazırlık zorunludur. Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINANN BELGE-DİPLOMA

 

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Polimer Mühendisliği" lisans diploması verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Polimer malzemeler, yapılarından dolayı sahip oldukları üstün özellikler nedeniyle ileri mühendislik malzemelerinin üretiminde, plastik ve kauçuk sanayisinde, uzay ve havacılık sanayisinde, savunma ve silah sanayisinde, bina iç ve dış tesisatlarında, otomotiv sanayisinde, makine sanayisinde, tekstil sanayisinde, ambalaj sanayisinde, yapıştırıcı üretiminde, oyuncak ve hediyelik eşya üretiminde, kozmetik sanayisinde, tıpta ve eczacılıkta kısacası akla gelen hemen her sektörde yaygın kullanım alanına sahiptir.

 

Polimer Mühendisi unvanını almaya hak kazan kişiler yurt içi ve yurt dışında sanayinin pek çok alanında hizmet veren firmaların üretim, AR-GE, kalite kontrol, hammadde kontrol, satış ve pazarlama departmanlarında çeşitli kademlerde iş bulma imkanına sahip olacaklardır. Bunun yanı sıra farklı özelliklere sahip polimer malzemelerin sentezi ve geliştirilmesi ile ilgili ülkemizdeki üniversitelerde ve dünyadaki diğer pek çok saygın üniversitede yürütülen akademik çalışmalarda da yer alabilirler.

Lastik ve plastik üretim süreçlerini içeren her türlü işletmenin araştırma, geliştirme ve kalite kontrol birimlerinde görev yapabilir ve bu birimlerin sorumlu müdürlüğünü yürütebilirler. Lastik ve plastik madde işleyen imalathane ve fabrika kurabilirler. Her türlü mesleki danışmanlık ve temsilcilik yapabilir, ticari faaliyette bulunabilirler.

Plastik ve lastik sektöründe üretim Marmara Bölgesinde daha gelişmiş olduğundan bu bölge iş bulma açısından diğer bölgelerimizden daha avantajlıdır.

Bölüm mezunları gelecekte ihtiyaçlar doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarında teknik hizmetler sınıfında çalışma imkanı bulabilirler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp, eğitim sonunda "Eğitim Katılma Belgesi" ile Bakanlıkça açılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almaya hak kazanarak, İş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve bazı kurum ve kuruluşların vermiş olduğu burslardan faydalanabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Kamuda ilk işe başlayan bir mühendis asgari ücretin yaklaşık 3-4 katı ücretle çalışmaktadır.

Özel sektörde ise ücret, çalışılan iş yeri ve deneyime göre değişiklik göstermektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

Meslekte ilerleme ve yükselme diğer mühendislik alanlarında olduğu gibi lisans mezuniyeti sonrası yüksek lisans ve doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Özel sektöre ait iş yerlerinde yeterli aktivite ve başarı gösterenler yöneticilik, genel müdürlük düzeyine kadar yükselebilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Kimya Mühendisi,

? Makine Mühendisi,

? Metalurji ve Malzeme Mühendisi,

? Malzeme Bilimi Mühendisi.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Yalova Üniversitesi Polimer Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri,

? Öğretim üyelerinin web sayfaları,

? İnternette yayınlanan ilgili dökümanlar,

? 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı" http://osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1630 kez

tags polimer mühendisi meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Polimer Mühendisi İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA