eğitim sitesi

Plastik Teknikeri HAKKINDA BİLGİ

MESLEK: Plastik Teknikeri

Plastik Teknikeri

PLASTİK TEKNİKERİ

 

Plastik teknikeri, plastik sanayi alanında faaliyet gösteren işyerlerinde, kimya ve makine mühendislerinin gözetiminde, her türlü plastik ürünlerin üretim ve şekillendirilmesinde çalışan kişidir.

 

GÖREVLER

 

? Plastik malzemelerin üretiminde kullanılacak makineleri, üretim programlarına ve yönergelere uygun bir şekilde hazırlar.

? Gerekli laboratuar çalışmaları yaparak, plastik hammaddelerini reçetelerde belirtilen miktarlara göre hazırlar.

? Üretim bandındaki faaliyetleri kumanda ve kontrol eden makine sistemini işletir ve uygun kalıpları hazırlar.

? Plastik ürünlerin şekillendirme ve projeleme işlemlerini yapar veya yapılmasını sağlar.

? Yapılan analiz sonuçlarından ürün kalitesinin belirlenen standarda uygun olup olmadığını kontrol eder, özrü giderir veya ilgililere haber verir.

 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

? Plastik imal makineleri (enjeksiyon makinası, ekstradorler)

? Pres makineleri,

? Tartı,

? Cetvel,gönye gibi ölçüm aletleri ve ölçü kapları,

? Bıçak

? Otomatik kontrol aletleri

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

Plastik teknikeri olmak isteyenlerin,

? Fen bilimlerine, özellikle kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı,

? Yaygın ve yoğun dikkat yeteneği gelişmiş,

? Uzay-şekil ilişkilerini görebilme yeteneği olan,

? Miktar, uzunluk ve ağırlık tahmin edebilen,

? Ayrıntıyı algılayabilen, yönergeyi izleyebilen,

? Görme keskinliği, renk algısı yüksek,

? Göz-el-ayak eşgüdümü ve tepki hızı gelişmiş,

? İşbirliğine yatkın,

? Dikkatli ve tedbirli kişiler olması gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Plastik teknikeri, kapalı alanda görev yapar. Çalışma ortamı gürültülü, kirli, sıcak ve rahatsız edici kokuludur. Yapılan işin fazla tehlikesi yoktur. Ancak kesici aletlerle çalışıldığı için çalışırken dikkatli olunması gerekmektedir. Meslekle ilgili faaliyetler genelde ayakta çalışılarak yapılmaktadır. Yapılan iş hem aletlerle hem de insanlarla ilgilidir. Çalışırlarken kimya ve makine mühendisleri ve diğer çalışanlarla iletişim halindedirler.

Plastik üretimi çeşitli kimyasalların karışımı sonucu yapıldığı için solunum yollu hastalıkları görülebilir, ayrıca özürlüler ve kimyasal maddelere alerjisi olanların bu mesleği yürütmeleri güçtür.

 

MESLEĞİN EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

Meslek eğitimi aşağıda yer alan üniversitelere bağlı meslek yüksek okullarının "Plastik Teknolojisi " programında verilmekte iken, bu bölüm adının "Lastik ve Plastik Teknolojisi" olarak değişmesi nedeniyle, D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler "Plastik Teknolojisi " bölümü eğitiminin verildiği bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

? Lise veya dengi okul mezunu olmak,

? Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar "Plastik Teknolojisi önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

? Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Eğitim süresi lise veya dengi okuldan sonra iki yıldır. Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir. Sorumlu proje dersleri verilmektedir. Ayrıca 30 iş günü stajı zorunluluğu bulunmaktadır.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINANBELGE DİPLOMA

 

Eğitimi başarı ile tamamlayanlara "Plastik Teknolojisi" önlisans diploması verilmektedir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Dünya ekonomisinde ve sanayisinde önemli yer tutan, ülkemizde de gelişmekte olan plastik sektöründe, meslek elemanlarının iş bulma olanakları oldukça yüksektir. Ülkemiz plastik tüketimi açısından Avrupa'da 6.sıradadır. Ambalaj ve inşaat sektörü plastiklerin yoğun olarak kullanıldığı sektörlerin başında gelmektedir. Son yıllarda hızla gelişen ihracat ve değişen tüketim alışkanlıkları özellikle ambalaj sektörünün hızla gelişmesine yol açmıştır. Ülkemizde üretilen plastik ambalaj uygulamaları arasında torbalar, poşetler, ipler, katı ve sıvı yiyecek kapları, içecek şişeleri vb. sayılabilir.

Modern üretim teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen ürünler iç piyasa talebini karşıladığı gibi önemli ölçüde ihracatta gerçekleştirilmektedir. Türkiye'nin coğrafi olarak Avrupa ile Asya'nın buluştuğu noktada yer alması plastik endüstrisinin ihracatını giderek artırmaktadır.

Plastik teknikerleri, plastik ile ilgili fabrikalarda, atölyelerde ve laboratuarlarda çalışabilirler. İyi yetişmiş plastik teknikerlerine talep sürekli artmaktadır. Bu alanda kadınların çalışma oranları daha düşüktür. Kadınlar daha çok laboratuar ortamında ve plastik ürünlerinin pazarlanması işinde çalışmaktadırlar.

Ülkemizde plastik tüketimi geliştikçe plastik teknikerlerine duyulan ihtiyaç artmaktadır.

 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

Eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı öğrenci kredilerinden ve harç kredilerinden faydalanabilirler. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler.

 

EĞİTİM SONRASI

 

Meslek elemanları çalışılan yer, tecrübe vb. durumlara göre kazanç durumu değişiklik göstermektedir. İlk işe girişte asgari ücret düzeyinde kazanç söz konusudur. Daha sonra deneyim kazandıktan sonra ise asgari ücretin 2-3 katı arasında değişmektedir.

 

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

 

"Plastik Teknolojisi" önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)" başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

 

Çalıştıkları işyerinde yönetici (atölye şefi, ustabaşı v.b.) konumuna gelebilirler.

 

BENZER MESLEKLER

 

? Lastik Teknikeri,

? Kimya Teknikeri,

? Plastik İşleme Teknisyeni,

? Kimya Teknisyeni.

 

EK BİLGİLER

GÖREV

 

? İş organizasyonu yapar,

? Çevre koruma önlemleri alır,

? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

? Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

? Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 

KAYNAKÇA

 

? Meslek elemanları,

? Eğitim Kurumları,

? MEGEP Mesleki ve Teknik Eğitim Alanları Tanıtım Modülü -2005,

? Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 

? İlgili eğitim kurumları,

? Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

? Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

? T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

? Bünyesinde "Meslek Bilgi Merkezi" Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Ekleyen :dersimiz.com     Okunma :1031 kez

tags plastik teknikeri meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları

Plastik Teknikeri İLE İLGİLİ BİLGİLER

MESLEKLER BİLGİ BANKASI ANASAYFA